Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Letná, Národní, porody ve sněmovně, izraelské vodohospodářství a konference k družstevnímu bydlení.

Letná, Národní, porody ve sněmovně, izraelské vodohospodářství a konference k družstevnímu bydlení.

22. 11. 2019

To vše a ještě více přinesl uplynulý týden ve STANu v Praze.

Vážení a milí členové, příznivci a podporovatelé hnutí STAN Praha, 

uplynulý víkend se nesl v duchu oslav 30 let nově nabyté svobody u nás a byl potvrzením, že společnost ušla kus velký kus cesty se všemi možnými přehmaty a chybami. Máme být na co pyšní a děkujme studentským organizacím za výborně zorganizované oslavy výročí Sametové revoluce, atmosféra byla nádherná. 

Radní Hana Kordová Marvanová.

Radní Hana Kordová Marvanová.

Na Národní třídě jste mohli potkat i zástupce našeho hnutí s kyticemi a svíčkami: https://www.facebook.com/starostove/photos/pcb.10157700319579328/10157700318504328/?type=3&theater
 
Jistě jste mnozí z vás byli v sobotu na Letenské pláni podpořit spolek Milion chvilek pro demokracii. Mezi mluvčími byla i naše příznivkyně paní Jana Filipová se svou občanskou zkušeností. Vítek Rakušan reagoval na výzvy Mikuláše Mináře a spol. svým otevřeným dopisem, pokud vám unikl, zde je k dispozici a neváhejte a šiřte jeho poselství dále, abychom se dostali více do povědomí naslouchajících lidí: https://www.facebook.com/vitrakusancz/photos/a.1588298914817849/2366809076966825/?type=3&theater
 
Rada HMP
V pondělí tradičně zasedala Rada HMP.
 
Porody 21. století
Miloš Růžička (předseda zdravotnického výboru ZHMP, starosta Ďáblic a místopředseda Krajského výboru STAN Praha) se účastnil ve středu v poslanecké sněmovně zahájení druhého semináře o porodních pokojích, kterému udělil záštitu spolu s poslankyní za Piráty Olgou Richterovou: https://www.facebook.com/starostovenezavisli.praha/photos/pcb.3285242498217449/3284991611575871/?type=3&theater
 
Problematikou porodnické péče se zabývá dlouhodobě, zaštiťoval i aktivity v rámci Světového týdne respektu k porodu: "Téma porodnictví je pro zdravý rozvoj společnosti důležité a silné – a proto mu hnutí STAN,
i mým prostřednictvím, dlouhodobě věnuje svou pozornost a podporu: naším cílem je, aby
české porodnictví citlivě reflektovalo
 vědecké poznání a novou (nejen evropskou) praxi zdravotní péče,
 potřeby novorozených dětí, maminek i jejich rodin.
České porodnictví by mělo rodícím ženám zaručovat svobodu, respekt a bezpečí. Nesmíme
zapomínat jakým zázrakem je zrození člověka, že těhotenství není nemoc a maminka není
pacient patřící automaticky na „operační sál“, 
podtrhuje Miloš Růžička
 
RNDr. Jana Plamínková v Izraeli
Naše někdejší radní a nyní předsedkyně pražského Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí Jana Plamínková vyrazila minulý týden na pracovní cestu do Izraele, aby tam načerpala informace o systému hospodaření s pitnou vodou: https://www.facebook.com/plaminkovajanaSTAN/photos/a.1511175545764334/2437277556487457/?type=3&theater "Izrael má v mnoha směrech jiné přírodní podmínky než my. Lidé jsou naučeni šetřit s vodou, a to hodně. Přesto musí parky a zeleň ve městech zalévat, bez toho by většina stromů ani květin nepřežila, o trávnících nemluvě..", dočtete se v jejím příspěvku na FB.
 
Z gesce Petra Hlubučka
Náměstek primátora se účastnil v pondělí v Baráčnické Rychtě veřejné debaty o podobě Petřína: https://www.facebook.com/prahajedna/photos/gm.2437109136546355/2450339821752327/?type=3&theater Projekt výstavby zázemí pro údržbu zeleně a veřejného WC se prozatím díky petentům odkládá.
 
V rámci putování po městských částech jsme s Petrem tentokrát zavítali na pozvání naší příznivkyně Marušky Kučerové do Újezda nad Lesy a projeli spolu místními zastupiteli "bolavá" místa a místa plánovaných staveb - les V Panenkách, přeložky silnice a tranzitního okruhu, sídliště Rohožník s dosluhující kotelnou, místní casino a auty přetížené prostranství před nádražím Klánovice. Petr pobesedoval s našimi tamními zastupiteli a poradil s aktuálními projekty, které mohou vzniknout v kooperaci s HMP: https://www.facebook.com/starostovenezavisli.praha/photos/pcb.3278036425604723/3277994368942262/?type=3&theater
 
 
Krajský výbor STAN Praha zasedal ve čtvrtek, navštívil nás kandidát do Senátu ve volebním obvodě Prahy 1 Jiří Padevět, věnovali jsme se chystané novele stavebního zákona a Hančiným připomínkám za HMP. Závažné námitky k němu poskytl také Stanislav Polčák, zejména zmínil privatizaci legislativní úpravy, která nemá v zákonodárství obdoby. Naplánovali jsme také termín našeho Novoročního setkání členů a příznivců - 16.1.2020 od 18,00 hodin, tak si to zapište do diáře a těšte se!
 
 
Z gesce Hany Kordové Marvanové
Hanka poslala krátký report o svých aktivitách tohoto týdne: 
"Podařilo se splnit náš programový bod: Muzeum paměti XX. století bylo dne 17. listopadu v den 30. výročí sametové revoluce zapsáno do veřejného rejstříku. Toto muzeum by mělo připomínat totalitní režimy, oběti i odpůrce a napravit dluh, který v České republice máme v tom, že zapomínáme na totalitní minulost a dostatečně jsme se s ní nevyrovnali. Byla jsem zvolena předsedkyní správní rady muzea, ředitelem byl zvolen Jiří Šesták, bývalý ředitel Jihočeského divadla a bývalý místopředseda Senátu. Dalšími členy správní rady jsou Jiří Padevět, Petr Blažek, Mikuláš Kroupa, Mikuláš Pešta, Jaroslava Janderová a Lenka Burgerová. Čeká nás hodně práce, aby se nám podařilo muzeum otevřít do konce našeho volebního období. Oslovíme odborníky, historiky, architekty, budeme hledat objekt ve vlastnictví města, v němž by mohlo být muzeum umístěno.
 
Ve své gesci radní pro legislativu řeším problematiku pronajímání bytů prostřednictvím Airbnb apod., mám na starosti i komisi rady, jejíž práce se účastní i naši zástupci. Na základě stanoviska komise a rady jsem připravila pozměňovací návrh a dohodla jsem s poslanci, aby návrh byl vznesen při projednávání živnostenského zákona. Cílem návrhu je umožnit Praze vydat místní vyhlášku, protože nyní nemáme žádné zákonné nástroje k regulaci sdíleného ubytování. Poslanecká sněmovně by o návrhu měla hlasovat na nejbližší schůzi, která začíná příští týden.
 
Tento týden jsem poskytla záštitu nad Fórem bytových družstev 2019, které se konalo v sále Magistrátu a v Poslanecké sněmovně. Na konferenci jsem přednesla návrh na výstavbu družstevního bydlení v Praze s účastí města, který intenzivně připravuji ve své gesci radní pro podporu bydlení. Už se hlásí první zájemci z řad budoucích družstevníků a stavební bytová družstva, která chtějí s městem spolupracovat. Máme vytipovány první pozemky, rada města schválila projektový záměr. Doufám, že příští rok se podaří založit první družstva, kterým poskytneme pro výstavbu pozemky města. Dostupné bydlení je jedním z klíčových témat, které jsme slíbili v loňských komunálních volbách řešit. Proto to považuji za velkou prioritu jak osobní, tak za náš zastupitelský klub."
 
Praha 5 shání šéfa oddělení kultury a sportu
Náš radní pro kulturu a sport na Praze 5 David Dušek avizuje vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucího oddělení: https:https://www.praha5.cz/uredni-deska-umc-praha-5/#4781
Přihlaste se nebo předejte zprávu dál, pokud víte o někom, kdo by měl zkušenosti v těchto oblastech, zejména v oblasti sportu. Děkujeme.
 
Sexuální výchova ve školách
 Naše koordinátorka aktivit v rámci iniciativy "Buďme si blíž" Aneta Ečeková-Maršálová má pro naše členy z řad zřizovatelů zajímavý tip:
 
"Milí kolegové,
od roku 1988 se celosvětově slaví 1. prosince Den boje proti AIDS.
Každoročně se účastním či organizuji osvětové akce. Je totiž pouhé zdání, že se již HIV podařilo překonat.
Aktuálně mám proto k dispozici cca 3000 kondomů k edukativním účelům, které Vám mohu poskytnout pro základní školy, zřízené Vaši MČ, kde se vyučuje sexuální výchova. Většinou je tato výuka v rámci školního vzdělávacího programu jako součást Výchovy ke zdraví.
Pokud budete mít zájem nabídky využít nebo se informovat o aktualitách v prevenci HIV, léčbě AIDS , napište mi na aneta.marsal@stan.cz ,  ráda se s Vámi dohodnu."
 
Vyčerpala jsem veškerá témata tohoto týdne a loučím se s přáním pěkného víkendu!!
 
 
S pozdravem
 
Vlasta Urbánková
krajská tajemnice Praha

Autor: Vlasta Urbánková