Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Klimatický plán Prahy do roku 2030 prošel. Staví se nový gorilinec v ZOO. Ekonomická vize Pirátů a Starostů.

Klimatický plán Prahy do roku 2030 prošel. Staví se nový gorilinec v ZOO. Ekonomická vize Pirátů a Starostů.

28. 5. 2021

Tento týden jste určitě zaznamenali opět přetřes na ministerstvu zdravotnictví, Petra Arenbergera kvůli jeho nevyjasněným majetkovým přiznáním v ministerském křesle vystřídal znovu Adam Vojtěch, v tentýž den se objevila v éteru závažná obvinění poslance za TOP 09 Dominika Feriho a jeho následná rezignace na politické funkce a stažení kandidatury, než se vše prošetří. Vše to na nás občany dopadá celou vahou, sílí přesvědčení, že nám nevládnou důvěryhodní lidé a čeká nás dlouhý pětiměsíční předvolební boj s přívalem obvinění, slibů, zaručených receptů…. Piráti a Starostové se poctivě na tuto cestu připravovali vytvořením společného srozumitelného programu: https://www.piratiastarostove.cz/program/. Počítali jsme s tím, že budeme muset lidem hodně vysvětlovat, aby se v našich plánech občané co nejlépe orientovali. Nastává fáze kampaně, kdy tento program budeme přibližovat lidem. 

Náměstek pirmátora Petr Hlubuček na paržském Zastupitelstvu 27.5. po schválení Klimaplánu.

Náměstek pirmátora Petr Hlubuček na paržském Zastupitelstvu 27.5. po schválení Klimaplánu.

Začínáme v online prostoru a tento týden například proběhl 1. stream k ekonomickým otázkám, seznamte se s našimi stínovými ministry pro finance a průmysl a obchod:

https://www.facebook.com/starostove/videos/1189002901539765

 

Krajští zastupitelé STAN Praha

Rada HMP

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/programy_a_zapisy_jednani/index.html

 

Týden Petra Hlubučka

1) V pondělí schválil na Radě nákup nové výbavy pro městskou policii v následujících 4 letech - zimních bund a bot.

2) Zajistil také veterinární péči pro útulky Městské policie na nadcházející 2 roky. Útulky se nacházejí v Měcholupech a Troji: „Útulek v Troji se věnuje psům a hospodářským zvířatům. Druhý útulek v Měcholupech je zaměřen na kočky a exotická zvířata. Ošetřovatelé se v nich průměrně každý den starají o 90 psů, 120 koček a desítky dalších zvířat. Nedílnou součástí jejich práce jsou také odchyty zvířat přímo v terénu. Za rok je také potřeba provést průměrně 3000 veterinárních zákroků“.

Pokud byste chtěli vy nějak pomoct zvířatům v útulku a nechcete si je hned brát domů, můžete jim přinést krmivo nebo vybavení. Více info na www.upozpraha.cz

3) Zúčastnil se jednání výboru ŽP: https://www.facebook.com/plaminkovajanaSTAN/photos/a.1511175545764334/2879397915608750/

4) Byl se podívat, jak probíhá výstavba nového Pavilonu goril v Zoo Praha. Stavba za 300 milionů korun má být dokončena příští rok. Pražská Zoo je unikátní v chovu a ochraně goril nížinných. Hrubá stavba nového pavilonu goril v Zoo Praha je téměř hotová. Příští rok se konečně budou moct přestěhovat naše gorily ze starého pavilonu v záplavové oblasti zoo do zcela nového, který se nachází v bezpečné severní části zahrady. Dočkají se výrazně většího prostoru, než jaký mají teď. Už teď jsem si jistý, že to bude jeden z nejlepších pavilonů pro gorily na světě. Architekti, designéři a chovatelé si s touto stavbou opravdu vyhráli. Gorily a návštěvníci se dočkají dokonalé imitace přirozeného prostředí - středoafrického pralesa a to včetně zvukových a světelných efektů. Pavilon budou obývat i jiná zvířata a rostliny“, prozradil na svém FB: https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/photos/pcb.4493248614033122/4493195860705064/

5) Absolvoval schůzku se zástupci Pražských služeb. Zpracovává se studie proveditelnosti na využívání škváry ze spalovny jako stavebního materiálu. Jde o záměr naplnit principy cirkulární ekonomiky.

6) Na čtvrtečním dlouhém zastupitelstvu prosadil Klimatický plán hlavního města Prahy. Do roku 2030 chceme snížit emise CO2 o 45% oproti roku 2010. Tento plán je zároveň obrovskou příležitostí pro byznys a ekonomiku, proto mu vyjádřila podporu například i Hospodářská komora hlavního města Prahy. 

ZHMP

Pražské Zastupitelstvo zasedalo ve čtvrtek 27.5. do ranních hodin nad tímto programem: https://www.praha.eu/public/7f/3d/aa/3269678_1155618_Schvaleny_program_jednani_27._zasedani_Zastupitelstva_hl_m__Prahy_dne_27._5._2021.pdf Radost nám udělalo především prosazení Petrova Klimatického plánu HMP, s nímž jsme vás podrobně seznámili v minulém newsletteru: https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/photos/a.1979184058772936/4497656963592287/

 

Výborový maraton Jany Plamínkové

Jana Plamínková se v uplynutých dnech věnovala práci ve svých třech výborech. Výbor územního rozvoje nyní pracuje na plné obrátky, protože podněty na změny územního plánu, které neprojdou na květnovém a červnovém VURMu, už nemají šanci být dokončeny ani ve zkráceném řízení. Květnový výbor byl proto dvoudenní a probral několik set změn. Mnoho z nich zamítl, protože byly podány po termínu. Výbor finanční trval tentokrát také dlouho, protože se zabýval finanční analýzou výstavby nového koncertního sálu (Vltavské filharmonie) a také Klimatickým plánem hl. m. Prahy, které předkládal Petr Hlubuček na čtvrtečním zastupitelstvu.

 

„Na Výboru pro životní prostředí, technickou vybavenost a infrastrukturu jsme v úterý doporučili Zastupitelstvu schválit dva významné tisky, které bude ve čtvrtek na Zastupitelstvu předkládat náměstek primátora Petr Hlubuček: jeden se týká přijetí Klimatického plánu, druhý dotací na životní prostředí. Moc doufám, že oba projdou. A pak jsme vyslechli prezentaci Ing. Frantíka z odboru ochrany prostředí MHMP o tom, co odbor udělal v posledních dvou letech a co hodlá udělat letos. Pro mě je to velká radost, protože se ukazuje, že projekty, které jsme zahájili za mého působení v Radě, za Petra Hlubučka dále plynule pokračují (revitalizace Stromovky, Letné, Lítožnice, výsadby stromů, park u Čeňku atd.), a navíc vznikají i nové. Kontinuita je prostě důležitá a pro posouvání města vpřed i docela klíčová“, uvedla na svém FB.

 

Rekodifikace stavebního zákona očima Hany Kordové Marvanové

„Velmi za Prahu sledujeme projednávání rekodifikace stavebního zákona v Parlamentu. Jsme jednoznačně toho názoru, že současný stavební zákon, včetně prováděcích předpisů, je nesmírně těžkopádný a je příčinou pomalého povolování staveb. Má to vliv i na ceny bytů, protože tam, kde je malá nabídka bytů na trhu, rostou ceny. Proto Praha patří k nejdražším metropolím v Evropě a na byt je třeba ušetřit až 14 ročních platů. Za hl. m. Prahu jsme společně s dalšími statutárními městy zformulovali Čtyři městské artikuly, kterými jsme požadovali posílit vliv samosprávy v územním řízení. Jsme přesvědčeni, že princip subsidiarity je právě v územním řízení klíčový, protože prostřednictvím volených zastupitelů mohou ovlivňovat rozvoj obce občané.

Poslanecká sněmovna včera schválila nový stavební zákon, který ale bohužel obsahuje obrovské množství vad a pouze posiluje vliv státu, o jehož nízké efektivitě jsme se během pandemie přesvědčili. Koneckonců není divu, že pro zákon nehlasovala ani celá vládní koalice. Schválený zákon bohužel ignoruje zásadní připomínky jak opozice, tak odborníků i obcí.

Výsledné znění zákona nemohlo dopadnout jinak, když jej provázelo mnoho nestandardností. Nejdříve ministerstvo pro místní rozvoj zadalo přípravu zákona Hospodářské komoře, namísto toho, aby zákon připravovala vládní legislativa. To samo o sobě do přípravy zákona vneslo prvek střetu zájmů. Připravený návrh byl zcela odmítnut jak ministerstvy, obcemi, tak i odborníky a legislativci. Byl tedy přepracován, ale obrovské množství zásadních připomínek Legislativní rady vlády nebylo zohledněno. Zákon přišel po dohodě se Svazem měst a obcí do sněmovny, kde nastal další obrat. Vládní návrh byl úplně změněn díky komplexnímu pozměňovacímu návrhu poslance za ANO Kolovratníka. Je jasné, že takto nemůže vzniknout kvalitní zákon, natož takový, který by měl vést k rozsáhlé reformě státní správy v oblasti stavebního práva.

Zákon nyní půjde do Senátu. Za hl. m. Prahu se chceme na senátorské kluby obrátit s požadavkem, aby zákon v této podobě Senát odmítl. Takto důležitá reforma stavebního práva nemůže být úspěšná, pokud je schválený zákon naprosto nekvalitní a opomíjí zájmy místních samospráv i názory odborníků. Nový stavební zákon je nutný, ale je jasné, že současná vláda jej v kvalitní podobě není schopná připravit. Proto by zákon měla navrhnout jiná vláda a schválit Parlament po volbách.“

 

Volební kampaň Piráti a Starostové

První etapa kampaně – přípravná – skončila, nyní v Praze probíhá jarní část kontaktní kampaně. Naše kameloty můžete vidět s jarními koaličními listy v různých částech města v blízkosti metra a rušně navštěvovaných prostranství. Jak už jsem v úvodu prozradila, těžiště kampaně se nyní přesune do mediálního, a především online, prostoru, kde se cíle a programové teze představí pohledem na konkrétní lidi a skupiny v seriálu Lidé: https://www.facebook.com/ceska.piratska.strana/photos/a.117963484038/10158469240259039

Příští týden vám představíme pražskou kandidátku!

Autor: Vlasta Urbánková