Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Kateřina Vetuško: Architektura ve veřejném prostoru

Kateřina Vetuško: Architektura ve veřejném prostoru

22. 11. 2023

Architektura ve veřejném prostoru je klíčové téma nejen ve velkých městech. Malými obcemi rezonuje už desítky let. Daří se starostům v České republice plnit svůj závazek a o obce pečovat tak, aby byli občané s životem v obci spokojení? Téma veřejného prostoru je zásadním ukazatelem kvalitního života pro obyvatele v metropolích, ale i v těch nejmenších obcích.

debata na téma Architektura ve veřejném prostoru s Michaelou Šebelovou, 16. 10. prostory pivovaru Braník

debata na téma Architektura ve veřejném prostoru s Michaelou Šebelovou, 16. 10. prostory pivovaru Braník

Jsem obyvatelka města s kořeny na obci. Vnímám veřejný prostor oběma pohledy a vidím, že o jeho kvalitě vypovídá jeho oblíbenost. Ať se jedná o rušnou křižovatku nebo o samotu u lesa. Zajímá mě, zda je veřejný prostor v mém okolí čistý, jaký materiál je pro jeho vytvoření užitý a zda se na tom místě cítím dobře. Pokud ano, budu ho společně se svými sousedy hojně užívat a stane se pak oblíbenou destinací pro celé okolí.  

Na Praze 4 jako opoziční zastupitelé ze STAN bojujeme za vytvoření pozice architekta a zahradního architekta. Příjemného veřejného prostoru zde totiž máme jak na prstech jedné ruky. Radnice díky špatným závazkům z minulosti a tím pádem absenci velkého množství finančních prostředků směřuje veřejný prostor více ke skanzenu než k moderní, esteticky a kvalitně řešené oblasti. Spíše veřejný prostor neřeší vůbec. Nemít architekta na největší městské části Prahy rovnající se počtem obyvatel Plzni je fatálně špatně. Bez správně nastavené vize změnu očekávat nelze. Při průsečíku našich možností, potenciálu a lokálního zapojení jí ale můžeme postupně docílit. „Je potřeba mít vysoké nároky na prostředí kolem nás. Jak je možné dosáhnout kvalitního veřejného prostoru? Vytvořit koncepci a nechat si poradit od někoho, kdo tomu rozumí. Má smysl dělat architektonické soutěže, které se z dlouhodobého hlediska nákladově vyplatí. V obci se pak žije lépe, protože je více funkční“ říká Karel Dvořák, předseda oblastní organizace STAN Praha 4 a dlouholetý člen komise územního rozvoje MČ Praha 4.

Jinak tomu není ani na obcích, jak nás o tom přesvědčila říjnová debata s Michaelou Šebelovou, dlouholetou komunální političkou obce Kunčice pod Ondřejníkem a poslankyní PSP ČR. V areálu bývalého pivovaru v Braníku se s námi podělila o své zkušenosti ohledně přípravy architektonické soutěže na obci a přítomnosti veřejnosti na její tvorbě. Téma je to velice důležité, protože se týká každodenního života občanů obce. „Podle mých zkušeností ze zastupitelstva je důležité pracovat s architekty a dbát na detaily“, říká Michaela Šebelová a dodává, že „často si důležitých detailů nevšímáme, protože je bereme za samozřejmé. Všímáme si jich až v momentě, kdy nefungují. Na kvalitní prostor na obci není možné šetřit. Je důležité investovat do kvalitního mobiliáře nebo např. mít koncepci reklamy a nenechat se rušit reklamním smogem“. V případě Kunčice pod Ondřejníkem ale bohužel k naplnění cíle úpravy veřejného prostoru obce došlo jen z části, a to díky výměně politické reprezentace. 

Co nám tyto pohledy do velikostních kategorií obcí v souvislosti s jejich veřejným prostorem ukazují? Co mají společného s palčivými tématy urbanismu a sociologie posledních let jako je vylidňování, satelity a sídliště anebo rozevírání nůžek mezi regiony? O tom, zda je prostranství kvalitní, rozhodují lidé, kteří místo navštěvují. Většinou jsou to lidé, kteří v obci žijí. A chceme, aby tam žili i nadále. Veďme proto s obyvateli dialog a klaďme důraz na kvalitní a udržitelné úpravy veřejného prostoru.  

 

autorka: Kateřina Vetuško, STAN Praha 4

 

Autor: Klára Neumannová