Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Kam umístit paměť XX. století? I o tom se vedly diskuze v uplynulém týdnu na MHMP.

Kam umístit paměť XX. století? I o tom se vedly diskuze v uplynulém týdnu na MHMP.

14. 2. 2020

Vážení členové a příznivci hnutí STAN Praha, 

přeji Vám při pátku hezký zbytek pracovního týdne a připojuji pravidelnou informaci o dění v uplynulém týdnu v hlavním městě.

Kam umístit paměť XX. století? I o tom se vedly diskuze v uplynulém týdnu na MHMP.

Kam umístit paměť XX. století? I o tom se vedly diskuze v uplynulém týdnu na MHMP.

Ještě než přistoupím k jednotlivým pravidelným tématům, ráda bych vás upozornila na blížící se programové setkání, které máme naplánováno na čtvrtek 5.3.2020 od 17,00 hodin v Domě Armády na Vítězném nám. v Praze 6. Bude pokračovat diskuze o nejdůležitějších programových tématech Prahy a finalizován náš strategický dokument, takže jste všichni srdečně vítáni!! Pozvánku budu rozesílat v příštím týdnu.

 
Schůzka k regulaci hazardu se zástupci STAN
Hanka Marvanová vás (naše STAN zastupitele v jednotlivých městských částech Prahy, ať už z rady či opozice) zve k jednání o regulaci hazardních her v kasínech. Finalizuje novelu vyhlášky a potřebuje jasný názor vás všech tak, aby tento dokument vyjadřoval co nejpřesněji stanovisko STAN, vyladil sporné body či eliminoval nepřesnosti. Prosím hlaste se mi, schůzka proběhne 3.3. od 15,00 hodin v některé ze zasedacích místností Nové radnice na Mariánském nám. - bude upřesněno.
 
Rada HMP
 
 
 
 
 
 
Ve čtvrtek proběhlo pražské Zastupitelstvo, tentokrát bez velkých průtahů, bez petic a program se stihl projednat do večera a neprotahoval se do pozdních nočních hodin. Program jednání je k nahlédnutí zde: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedprgjed.aspx?par=097135194202197158148135212202197158153145135209202197158146135206202197158153146&id=24943 
Velkou diskuzi vyvolalo umístění dočasné expozice Muzea paměti XX. století, pro niž se však nepodařilo nalézt vyhovující prostory z portfolia majetku HMP. Zastupitelstvo se usneslo na vytvoření pracovní skupiny, která bude intenzivně prostor pro umístění muzea vyhledávat.
 
Z gesce Petra Hlubučka
Začátkem týdne hrozilo nebezpečí v souvislosti se silným větrem, Praha přijala opatření: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/upozorneni_pro_verejnost_v_souvislosti_s_1.html
Lesy Hl. m. Prahy měly celý týden spoustu práce s likvidací následků vichru: https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/photos/a.1981656458525696/3087745311250133/?type=3&theater 
Pražská záchranka pořídila nové špičkově vybavené záchranné vozy pro extrémně rizikové situace a hromadná neštěstí: https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/photos/a.1981656458525696/3084649508226380/?type=3&theater
 
Z gesce Hany Kordové Marvanové
 
Na pondělní radě byl schválen tisk k legislativnímu záměru Prahy na řešení problémů s Airbnb. Změny jsou nutné ve čtyřech směrech:
°  Povinnost platforem, které zprostředkovávají krátkodobé ubytovací služby, poskytovat obcím podrobné informace týkající se bytů, v nichž je tato činnost provozována, včetně údajů o hostitelích i počtech hostů, za účelem praktické vymahatelnosti dodržování stávajících povinností, zejména placení místního poplatku z pobytu a daní.
°  Zákonné zmocnění pro obce k vydání nařízení, kterým by měly možnost regulovat poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytech na svém území.  
°  Posílení pravomocí jednotlivých vlastníků bytů a společenství vlastníků v bytových domech tak, aby používání bytu ke krátkodobým ubytovacím službám vyžadovalo souhlas ostatních vlastníků jednotek a aby bytový dům nebyl nepřiměřeně zatížen zvýšenými náklady.
°  Změna stavebních předpisů tak, aby trvalé využívání bytů k poskytování krátkodobých ubytovacích služeb podléhalo stejně přísným podmínkám jako provozování hotelu, což je nezbytné z hlediska bezpečnosti a požární prevence, a zároveň by tím došlo ke zrovnoprávnění podmínek na trhu.
Bez změny zákonů Praha bohužel nemůže problém s Airbnb řešit. "O těchto návrzích nyní jednáme jak na ministerstvu pro místní rozvoj, tak s poslanci. Doufám, že konečně naše návrhy uspějí a poslanci schválí potřebné změny zákonů", říká Hanka
 
Řešení sídla Muzea paměti XX je Hančinou programovou prioritou pro toto volební období, zasadila se o zřízení jeho právní formy 17.11.2019 a jmenování správní rady. Zastupitelstvo projednávalo umístění expozice viz informace výše. 
 
Dále probíhá projednávání nové vyhlášky o regulaci hazardu. K tomu se konala v minulém týdnu porada se zástupci městských částí a Hanka by ráda svolala navíc poradu se zástupci z jednotlivých MČ za STAN v termínu 3.3., viz úvodní informace tohoto newsletteru, prosíme o hojnou účast: "Budu velmi ráda, když se zúčastní co nejvíce zástupců, kteří o problematiku mají zájem, abychom se dohodli na společném stanovisku STANu k regulaci hazardu", apeluje Hanka.
 
Přeji krásný večer a ještě hezčí víkend.
 
 
 
Vlasta Urbánková
krajská tajemnice Praha
 
 
 
 

Autor: Vlasta Urbánková