Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha K programovému prohlášení Rady hl. m. Prahy na období 2023-2026

K programovému prohlášení Rady hl. m. Prahy na období 2023-2026

26. 6. 2023

Dnes dne 26. 6. schválila Rada hl. m. Prahy Programové prohlášení koalice SPOLU pro Prahu, Pirátské strany a hnutí Starostové a nezávislí na volební období 2023-2026. STAN má v kompetenci oblast územního a strategického rozvoje pod vedením Petra Hlaváčka a oblast škosltví, sportu a volného času pod vedením Antonína Klecandy. 

Petr Hlaváček, radní HMP pro územní a strategický rozvoj

Petr Hlaváček, radní HMP pro územní a strategický rozvoj

V kapitole územního rozvoje je důležité pokračovat v rozjetých a připravovaných projektech. Jako klíčové se pro toto volební období jeví dopracování nového územního plánu a jeho schválení. Město bude pokračovat v podpoře Pražské developerské společnosti a v přípravě klíčových lokalit na Nových Dvorech a na Palmovce. Vytyčeným cílem je zahájení výstavby prvních městských bytů v menších projektech například na Smíchově nebo ve Vršovicích. Zároveň se bude pracovat na vyhledávání a prověřování nových lokalit. Město bude nadále postupovat dle schválené Metodiky spoluúčasti investorů v rámci, které investoři nesou podíl na budování infrastruktury, veřejného prostou a občanské vybavenosti na základě principu společenské odpovědnosti firem, a to v těch případech, kdy jim nenárokovou změnou územního plánu město zvyšuje ekonomickou hodnotu jejich pozemků. Zároveň se bude město věnovat revitalizaci významných veřejných prostranství: náměstím, městským třídám a parkům. Konkrétně město čeká revitalizace horní části Václavského náměstí či iniciační kroky v oblasti Soutoku či Trojské kotliny. Intenzivní projektové práce čekají budovu Vltavské filharmonie a nové sídlo EUSPA v rámci nedostavěné budovy na Praze 8 na Palmovce.

Celým programovým prohlášením prochází téma obytného, krásného a všestranně odolného města, na což se jako STAN těšíme. Region je něco, co je dlouhodobě zanedbáváno, proto se budeme věnovat spolupráci se Středočeským krajem. Máme koaliční jednotu v tom, že metropolitní plán je nová digitální platforma, která uživatelsky přinese zcela nový pohled na územní plánování v Praze a je potřebná. Na podzim budeme diskutovat s městskými částmi a na konci roku 2025 můžeme metropolitní plán s čistým svědomím předložit zastupitelům ke schválení,“ říká Petr Hlaváček, radní pro územní a strategický rozvoj. 

Důležité pro toto volební období v oblasti školství je zajištění dostatečných kapacit škol a jejich financování. K realizaci tohoto záměru se zasadíme o digitalizaci a centrální rejstřík při zápisu nejen u středních ale i mateřských škol. U středního vzdělávání se zaměříme na rozšíření kapacit čtyřletého všeobecného vzdělávání a propojení odborných škol a praxí. Kromě odborných škol máme také za cíl motivovat všechny typy škol ke spolupráci s privátním sektorem. Uvědomujeme si křehkost a důležitost duševního zdraví našich dětí v nastalé společenské situaci ovlivněné pandemií a válečným konfliktem na blízké Ukrajině, proto budeme usilovat o navýšení kapacit pedagogicko-psychologických poraden a další finanční podporu školních psychologů a dalších poradenských pracovníků. Ve sportu je cílem vytvořit stabilní prostředí pro sportovní organizace a budeme dále podporovat vznik sportovní infrastruktury tak, aby měli Pražané také vhodné podmínky pro rekreační, organizovaný a neorganizovaný sport. Při realizaci našich záměrů využijeme synergie nejen s městskými částmi, kde má STAN hojné zastoupení ve vedení, ale také s našimi zastupiteli na celostátní úrovni.

"Společně s městskými částmi jsme diskutovali o tom, kde lze postavit nové mateřské a základní školy a jak je financovat, přestože zřizovateli jsou právě městské části. Chceme se zasadit o to, aby se každé dítě starší 3 let dostalo do mateřské školy, abychom zabránili přetlakům. Víme, že chaos nám v tom dělá zápisová turistika, kterou chceme omezit, anebo dostat od státu dostatek financí, abychom nemuseli řešit, že se pražské děti nedostanou. Na středních školách chceme navyšovat kapacity a budovat školy nové, ať už gymnázia anebo lycea. Kdyby Praha byla samostatným ostrovem, míst má dost, protože je zde přes 17 300 míst a máme řádově 11 000 žáků. V neposlední řadě chceme rozšířit speciální školy, DDM a ZUŠ, o které je velký zájem. Nesmíme zapomínat na sport, kde spolu s NSA chceme postavit a rozšířit Trojský kanál tak, aby měl evropské parametry a mohli se tam realizovat i závody o světové poháry. Chceme rozšířit koupaliště na Šutce, kde plánujeme zřídit profesionální dráhy pro plavce tak, aby se v Praze mohli konat mistrovství světa v plavání na té nejvyšší úrovni. Již teď spolupracujeme s fotbalovými kluby, abychom rozšířili prostory pro mládež, tréninkové akademie a podobně,“ říká Antonín Klecanda, radní pro školství sport a volný čas.

Autor: Klára Neumannová