Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Hnutí STAN podporuje koaliční smlouvu s Českou Pirátskou stranou, sbíráme nominace na kandidátky a Praha ladí očkovací plán.

Hnutí STAN podporuje koaliční smlouvu s Českou Pirátskou stranou, sbíráme nominace na kandidátky a Praha ladí očkovací plán.

8. 1. 2021

Dobrý den v tomto novém roce milí členové, příznivci a podporovatelé pražského hnutí STAN. 

Krajská Rada HMP tento týden nezasedala, ale pražské krajské vedení STAN od vánočních svátků až do čtvrtečního odpoledne připomínkovalo a diskutovalo nad podobou návrhu koaličního dokumentu pro parlamentní volby 2021 s Českou pirátskou stranou. V pondělí 4.1. se online sešel nad konečnou podobou smlouvy mimořádný Krajský výbor za účasti Víta Rakušana, který vysvětlil genezi smlouvy, vyjasnil sporné znění a požádal o jeho podporu. 

Náměstek primátora Petr Hlubuček/STAN zdraví od revitalizvaných pražských rybníků v Ladech a slibuje v novém roce další obnovené vodní plochy na území HMP.

Náměstek primátora Petr Hlubuček/STAN zdraví od revitalizvaných pražských rybníků v Ladech a slibuje v novém roce další obnovené vodní plochy na území HMP.

Tento dokument byl ve čtvrtek 7.1. v odpoledních hodinách schválen Celostátním výborem STAN 92 % hlasů, tedy drtivou většinou STAN podpořil cestu volebního postupu s Piráty a společného úsilí o parlamentní zastoupení, které by nasměrovalo náš stát k rozumné správě spojením starostenské zkušenosti a pirátského elánu. Nyní čekáme, jak několik měsíců připravovanou smlouvu přijme Pirátské fórum, které bude hlasovat tento víkend a výsledek bude znám v úterý 12.1. 2021: https://www.facebook.com/starostove/videos/4931225820282055

Hlasování celostátního výboru předcházel stream předsedů koaličních stran Víta Rakušana a Ivana Bartoše pro naši členskou základnu, v němž odpovídali na dotazy k připravované spolupráci: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2u6p310S9K5VSHWm7Njr5x0XrPsuyC0kHEpFSL8BEH2mHIYe7kHhmy_vM&v=gGmCK7Hzprg&feature=youtu.be

Primárky a nominace kandidátů

Vítek Rakušan vyzval současně krajské organizace k sestavování kandidátních listin a zdůraznil, že hledáme morálně kvalitní pracovité osobnosti z našich řad se zájmem o legislativu a poslaneckou práci. Petr Hlubuček tento týden vyzval naši pražskou základnu o nominace kandidátů, které budeme vyhodnocovat na příštím zasedání KV.

STANOVINY 12/2020

Vyšly v době  svátků, tak vás o ně nechci ochudit, určitě do nich nahlédněte: 

https://www.starostove-nezavisli.cz/fmfile/0/files/2021_Hlavn%C3%AD%20kancel%C3%A1%C5%99/STAN_oviny_%2012-20-praha.pdf

Senátní zpravodaj Davida Smoljaka na konci roku 2020

 

Daňový zářez 

a očkovací bitva

aneb prosincové senátní novinky

 

Závěr letošního roku byl i z čistě zákonodárného pohledu víc než dramatický. Zasloužily se o to dva zákony. Jeden nesl až nepochopitelně něžné označení „daňový balíček“, druhý velmi složitý nezáživný název uprostřed kterého se vyjímalo slovo roku 2020: COVID-19. Oba jsme po vzrušené a dlouhé debatě nakonec přijali, první bohužel, druhý díkybohu. A oba ovlivní zásadním způsobem naše životy na mnoho let dopředu.

 

Noc za 130 miliard korun!

Daňový balíček je označení, které evokuje příjemné překvapení. To, co k nám přišlo z Poslanecké sněmovny, bylo možné překvapivé, ale příjemné ani v nejmenším. Návrh zákona totiž obsahoval návrh ANO + ODS na snížení daně z příjmu (ten pomáhal hlavně vysokopříjmovým skupinám) a návrh Pirátů na zvýšení slevy daně na poplatníka (ten pomáhal naopak lidem s nižšími příjmy). Šlo o dvě různé konkurenční varianty. Ale protože se oba návrhy objevily náhle, bez projednání ve výborech, bez jakýchkoli analýz a hlasovalo se o nich ve vypjaté atmosféře hluboko v noci, poslanecká sněmovna nakonec přijala nakonec obě varianty zároveň. Výsledek?

Do státního rozpočtu poslanci během jediné noci nečekaně zatnuly sekeru ve výši 130 miliard korun! A když po bouřlivé noci přišlo vystřízlivění, obrátily se trochu vyděšeně na Senát, jestli bychom tu hluboce zaseknutou sekeru nepomohli trochu povytáhnout…

 
 

Krvavé rozhodování

Napravovat legislativní zmetky dolní komory je jednou z hlavních rolí Senátu. V tomhle případě jsme měli na výběr ze dvou možností:

1) Zákon opravit do podoby, která zmírní jeho ničivé účinky a zachová šance na jeho přijetí v námi navrhované podobě.

2) Zákon zamítnout jako celek a riskovat, že nás Poslanecká sněmovna přehlasuje a rozpočtová sekera drtivě dopadne do rozpočtu obcí a krajů.

Teoreticky jsme ještě mohli zákon schválit v jeho původní podobě, ale ta byla tak destruktivní, že to nepřicházelo do úvahy. O to větší dilema však bylo rozhodování mezi zbylými dvěma variantami.

Osobně jsem byl jednoznačně pro zamítnutí. Prohlubovat v době koronaviru a rekordního propadu veřejných rozpočtu státní dluh o další desítky miliard mně přišlo krajně nezodpovědné. Protiargument byl, že tím riskujeme, že nás sněmovna přehlasuje a my přijdeme o možnost negativní dopady zákona zmírnit. Jenže já a řada dalších kolegů jsme byli přesvědčeni, že dřív než začneme shánět obvazy a tišící prostředky, musíme se pokusit se výbuchu veřejných rozpočtů zabránit. Snažil jsem se o tom přesvědčit i kolegy v Senátu a zde přikládám odkaz na příslušnou část senátní rozpravy.

Přehrát video

A pak nastalo něco, co jsme v Senátu dosud nezažili. Nově vzniklá hlasovací koalice ODS+ANO s podporou KDU zvedla ruku pro všechno, čemu ministryně Schillerová v Senátu souhlasně přikývla.

 

Nejhorší spoušti se tak sice podařilo zabránit a ničivý dopad do rozpočtů samospráv zmírnit. Ale příští vláda nebude mít na vybranou. Pokud bude chtít vydrancované rozpočty a beznadějně zadlužený stát znovu postavit na nohy, nezbude ji než zásadně seškrtat státní výdaje a znovu zvednout daně. A Andrej Babiš bude moci z opozičního křesla potměšile zvolat: Vidíte? Za mě bylo líp!

A možná i to byl jeden z důvodů, proč pro tento Českou republiku rekordně zadlužující zákon vládní poslanci ve Sněmovně tak bezstarostně zvedli ruku…

Dvojitý omyl?

Celá věc má ovšem poněkud komickou dohru. Prezident nejprve oznámil, že zákon nepodepíše, ani nebude vetovat, takže po uplynutí určité lhůty zákon vejde v platnost. Pak ale místo toho předsedovi sněmovny napsal, že zákon "vrací k dalšímu opatření", čímž podle čl. 5 Ústavy ČR de facto naplnil podstatu tzv. suspenzivního veta.

 

Zákon, který na počátku víceméně omylem odhlasovala sněmovna, tak byl podle všeho omylem vetován prezidentem republiky… Těžko vymyslet lepší pointu absurdního konání politické garnitury, která se na počátku hrdě označovala za protipól „vlády nemehel“.

 

Bitva o očkování

Tak dlouhý název aby člověk pohledal. Ten zákon se jmenoval: „Návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

Samotné znění bylo jednoduché. Říkalo se jen, že Ministerstvo zdravotnictví zajistí distribuci očkovací látky proti Covidu a že v případě újmy na zdraví či ztráty výdělku v důsledku očkování se může postižený na státu domáhat odškodnění. Poměrně jasný text ale ve společnosti vyvolal vzrušenou polemiku. Každý ze zákonodárců byl už týdny před zasedáním zasypán lavinou mailů s víceméně totožným obsahem. Pisatelé na nás naléhali, abychom k zákonu přijali doplněk, který:

1. Uzákoní dobrovolnost očkování

2. Zabrání jakékoli diskriminaci těch, co očkování odmítnou.

Na první pohled oprávněné požadavky, jenže celá věc měla háček. Kromě toho, že očkování je u nás dobrovolné už teď, šlo hlavně o to, že požadovaný zákaz „jakékoli diskriminace“ odmítačů očkování by v praxi znamenal, že na očkovaného člověka by muselo být dál pohlíženo jako na možný zdroj nákazy. Ani po očkování by tedy dotyčný nemohl bez negativního testu vycestovat nebo navštívit své rodiče v seniorském zařízení. To by samozřejmě podlomilo možnost jakékoli pozitivní motivace společnosti v očkovací kampani a zásadně zbrzdilo možnost návratu k normálnímu životu. A vlastně by šlo paradoxně o neférovou diskriminaci těch, co očkováním prošli. V tomhle smyslu jsem se na své kolegy v Senátu obrátil.

Přehrát senátní příspěvěk

 

 

Jsem rád, že mým argumentům dopřáli kolegové sluchu a zákon v původní podobě nakonec v Senátu prošel, byť jen o jeden hlas.

 

Epilog

Na posledním zasedání Senátu v roce 2020 mi udělalo radost ještě přijetí zákona o zálohovaném výživném, který pomůže dětem, na které jeden z rodičů odmítá platit alimenty, a usnesení Senátu, který vyzval vládu, aby vyřadila ze soutěže o dostavbu jaderného bloku v Dukovanech Rusko a Čínskou lidovou republiku, tedy země znamenající pro naši republiku zásadní bezpečnostní riziko.

 

Děkuji za Vaši pozornost a pokud čas strávený s těmito novinkami nepovažujete za ztracený, budu rád, když nabídnete jejich odběr i svým přátelům. Stačí, když jim přepošlete níže přiložený odkaz.

 

www.davidsmoljak.cz/novinky

Klidný a bezpečný rok 2021, plný pozitivních změn a negativních testů vám David Smoljak, Váš senátor

 

 

 

Slovanská epopej a proměny Prahy 1

V pondělí 4. 1. pořádal klub Spojených sil pro Prahu za účasti našeho starosty Prahy 1 Petra Hejmy tiskovou konferenci, na které náměstek HMP pro územní rozvoj představil projekty připravené k realizaci v centru Prahy - revitalizace Václavského náměstí, Vrchlického sadů a v neposlední řadě nový záměr pro dočasné umístění Slovanské epopeje Alfonse Muchy do objektu paláce Savarin: https://www.facebook.com/TOP09.Praha/videos/152267113109470

 

Plán očkování proti Covidu

Kraje byly vyzvány k připomínkám očkovací strategie: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/hlavni_mesto_pripominkuje_vladni_plan.html

Pro srovnání se můžeme podívat, jak se chystá na očkování naše středočeská hejtmanka Petra Pecková:

Středočeský kraj je na očkování zdravotníků i veřejnosti připraven. Představil očkovací strategii

Středočeský kraj má již připravenou vlastní očkovací strategii, která mu napomůže co nejrychleji zajistit proočkování jak zdravotnického personálu, tak i obyvatel kraje. „Tento očkovací manuál jsme zpracovali v souladu se státní strategií tak, abychom zajistili proočkování potřebných skupin zdravotníků a následně i obyvatel kraje co nejrychleji.  Cílem je usnadnit obyvatelům kraje cestu za vakcínou, a tím i urychlit návrat do normálního života,“ říká hejtmanka Petra Pecková (STAN). 

Celou tiskovou zprávu a další doplňující materiály najdete na webu Středočeského krajského úřadu

Zde: https://1url.cz/CzPlE

Z FB Petra Hlubučka a Hany Kordové Marvanové

https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek

https://www.facebook.com/HanaMarvanovaSTAN

 

Přeji všem úspěšný start do náročného volebního roku a těším se na spolupráci s vámi všemi!

Vlasta Urbánková

 

 

Autor: Vlasta Urbánková