Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Cirkulární ekonomika, uzavření Smetanova nábřeží a nekonečné zasupitelstvo - témata, která tento týden hýbala Prahou.

Cirkulární ekonomika, uzavření Smetanova nábřeží a nekonečné zasupitelstvo - témata, která tento týden hýbala Prahou.

22. 5. 2020

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

posílám pravidelnou týdenní informaci z pražského STANu a od našich radních  v hl. m. Praze. Naši zastupitelé 

Karlův most k ránu, po ukončení zasedání  pražského Zastupitelstva 22.5.2020

Karlův most k ránu, po ukončení zasedání pražského Zastupitelstva 22.5.2020

Rada

 
Výbor pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP
Výbor Jany Plamínkové zasedal 4 a půl hodiny s tímto programem: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedprgjed.aspx?par=103141200208203164154141218208203164159151141215208203164154141212208203164159154&id=26043. Věnoval se projektu příměstských parků - konkrétně parku  na soutoku Vltavy a Berounky, analýze uličních stromořadí a na programu byla i revitalizace Karlova nám. z hlediska životního prostředí. Výbor se usnesl na podpoře výsevu "květnatých pásů" v městských částech, tedy výsevu pestrých směsí  domácích bylin, které mají estetickou funkci i dopad na rozvoj biodiverzity a navrácení původních ekosystémů do měst. Dále Výbor podporuje také projekt "adopce stromů", čímž si slibuje zvýšení zájmu veřejnosti o zeleň v okolí a podporu dobrovolné péče o vybranou dřevinu ve veřejném prostoru.
 
ZHMP
Zastupitelstvo ve čtvrtek opět zasedalo takřka bez účasti veřejnosti, bylo přenášeno na internetu a zastupitelé v zasedacím sále seděli odděleni za plexiskly. Program zastupitelé probírali až do 5. hodiny ranní. Dlouhá rozprava se týkala zejména informací o opatřeních během krize Covid 19. I tentokrát zastupitelé probírali petici.  Občané Proseka a okolí si nepřejí zástavbu na pozemcích SK Prosek. V pevném čase se také projednávala otázka uzavření části Smetanova nábřeží pro zklidnění dopravy v nejatraktivnějších částech pražských nábřeží a táhlé spory se vedly také o privatizaci bytových domů. Program ZHMP: https://www.praha.eu/public/99/72/f7/3125388_1083025_Schvaleny_program_jednani_17._zasedani_Zastupitelstva_hl_m__Prahy_dne_21....pdf 
 
Z gesce Petra Hlubučka
Pondělní Rada schválila podporu cirkulární ekonomiky: "Dnes jsme schválili vypracování strategie přechodu Prahy na princip cirkulární ekonomiky. Hotovo bude do března. Cirkulární ekonomika je založena na principu, že odpad je zdroj a suroviny kolují v dlouhotrvajících cyklech. Díky těmto principům mohou města snížit produkci odpadů a uhlíkovou stopu, ale i vytvářet nová pracovní místa a obchodní příležitosti.

Cirkulární ekonomika je koncept, který umí lépe pracovat nejen s cennými materiály, ale využívá také sdílených služeb a nových modelů spotřeby, které snižují tlak na primární zdroje. Praha má v plánu se tímto způsobem zaměřit např. na vodní a odpadové hospodářství či na místní zemědělství. Jedná se o obsáhlý soubor opatření zasahující do organizační struktury města, jeho hospodaření a sociálního systému. Řadu z principů cirkulární ekonomiky již v Praze využíváme. Jde například o sběr bioodpadu a kuchyňského odpadu, z kterého vytváříme bioplyn pro pohon autobusů nebo vozů Pražských služeb.

Tuto krizi nelze znovu zasypat uhlím. Je potřeba se dívat po nových zdrojích a nových technologiích, které nám umožní dlouhodobě udržitelný růst a rozvoj. Nastupující ekonomickou krizi vnímáme jako příležitost k objevování nových cest a nastavení nových procesů, které nám umožní dlouhodobě udržitelnou a k planetě šetrnou ekonomickou prosperitu a blahobyt. Zároveň to pomůže našemu průmyslu.

Plán přechodu na cirkulární ekonomiku plyne z našeho klimatického závazku. Zhruba 45 procent světových emisí CO2 pochází z výroby a spotřeby produktů a ze zemědělství. Vedle udržitelné energetiky a dopravy tak představují tato odvětví největší prostor pro zmírnění klimatické změny a jejích dopadů", obsáhle vysvětluje Petr na FB.

 

Na radničním balkónu se bude brzy sklízet, co se zaselo a vysadio:-): https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/photos/a.1981656458525696/3374148212609840/?type=3&theater

 

STANoviny
Vyšly 5. letošní Stanoviny - členové předsednictva STANu vystupují s aktualitami ze svých gescí v časech pokračující koronavirové krize, představuje se nejmladší český starosta a v pražské části místostarosta Prahy 6 a člen KV Jan Lacina popisuje svůj pohled na odstranění sochy maršála Koněva: https://www.starostove-nezavisli.cz/fmfile/0/kraje/PHA/STAN_oviny_%2005-20-praha.pdf 
 
Kraský výbor
Dnes po obědě se sešel Krajský výbor, jehož hostem byl náš pražský poslanec Jan Farský, a toho využili členové KV, aby mu připomněli prioritní pražská témata, pro něž hledáme podporu našeho klubu ve sněmovně (kromě řešení sucha, pravidla pro airbnb a posílení pravomocí obcí, dostupnost bydlení - daňový balíček z návrhu Hany Marvanové, předkupní právo obcí a měst při prodeji státního majetku a další)
 
Osvěžující deštivý víkend přeje,
 
 
 
Vlasta Urbánková
krajská tajemnice Praha

Autor: Vlasta Urbánková