Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Aktuality z pražského STANu: Pražská Rada aktualizovala vyhlášku o odpadech, pražské zdravotnictví čeká transformace.

Aktuality z pražského STANu: Pražská Rada aktualizovala vyhlášku o odpadech, pražské zdravotnictví čeká transformace.

10. 12. 2021

Končí druhý prosincový týden, dnešním dnem končí i prezidentovy rozhovory s ministerskými kandidáty, dnes ještě pana prezidenta navštívil Vlastimil Válek a v pondělí by s ním měl nastupující premiér v Lánech jednat o termínu jmenování nové vlády. Každopádně všichni kandidáti za STAN postupně představili panu prezidentovi, jak vidí své hlavní úkoly a priority rezortu, který by měli zastávat. Budeme mít vládu do Vánoc?

Vánoční radnice ďáblického starosty Miloše Růžičky z dílny místní komunity seniorek.

Vánoční radnice ďáblického starosty Miloše Růžičky z dílny místní komunity seniorek.

O současné situaci v nejvyšších patrech české politické scény se pro Radio Z rozhovořila Věra Kovářová, která byla hostem pořadu Inerview  Martina Kováře: https://talk.youradio.cz/porady/interview-martina-kovare/mistopredsedkyne-stan-kovarova-prezident-ma-pravo-sejit-se-s-kandidaty-na-ministry-nesmi-to-ale-protahovat-novou-vladu-potrebujeme-rychle?fbclid=IwAR2eqvMpfPwzvLD09GmW7zfZof7k_dcBNck726E91NbmatLFp7BacmxabQQ

 

Z klubu krajských zastupitelů STAN

Rada HMP

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/programy_a_zapisy_jednani/index.html

Více zpráv o práci pražských radních najdete na pražském webu: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/index.html

 

Týden Petra Hlubučka

V pondělí na jednání RHMP Petr prosadil novou vyhlášku o odpadech. Povinnost hlavnímu městu změnit svou vyhlášku stanovující poplatek za svoz odpadu ukládá národní legislativa. Město tak musí za každý litr svezeného směsného odpadu vybírat stejnou sazbu. Ta může být až do výše 1,- Kč za litr sběrné nádoby. Petr prosazuje rozpočtově zodpovědnou sazbu ve výši 0,50 Kč za litr. Nově si také každý bude moct objednat zdarma hnědou popelnici na bioodpad. Více na zde:  https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/photos/a.1981656458525696/5098541926837118/

 

Rada hlavního města také schválila Petrův tisk na nákup nového člunu pro poříční útvar Policie ČR. Provoz na Vltavě houstne, a i tam je potřeba dbát o bezpečí.  https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_poskytne_finance_na_porizeni.html

 

Ve středu Petr spolu s vedením Botanické zahrady provedl novináře po stavbě nového Pavilonu jih. Představil také další projekty, které se v Botanické zahradě budou v nadcházející době realizovat. Botanická zahrada v Troji tak zvyšuje komfort a zázemí návštěvníků. 

https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/posts/5102282373129740

 

Ve čtvrtek do pražských ulic vyjel vánočně vyzdobený popelářský vůz Pražských služeb. Je to vůbec poprvé co největší metropolitní svozová společnost vyzdobila svoji techniku. S vyzdobenými KUKA vozy se mohou Pražané potkávat až do 3. ledna.   https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/photos/a.1981656458525696/5108049132553064/

 

V Zoologické zahradě Praha, kterou má Petr ve své gesci, bylo v pátek představeno mládě samce vombata obecného. Pražská Zoo se tak stala první českou a teprve šestou evropskou zoologickou zahradu, která tento druh mimořádně zajímavého vačnatce chová. https://www.facebook.com/101956828465596/posts/308206981173912/?d=n&substory_index=0

 

Z gesce Hany Kordové Marvanové

Hana Kordová Marvanová čelila žalobě za výroky během politického projednávání vyhlášky o hazardu. Tento soud vyhrála: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/soud_zamitl_zalobu_spolecnosti.html

„A za svými slovy si stále stojím. Jsem přesvědčená, že Praha jde správným směrem, když nechce na svém území kasina a herny s automaty, které jsou z hlediska vzniku závislostí a pádu do dluhových pastí tou nejnebezpečnější formou. Tomu chceme jako město předcházet a já pro to udělám vše, co bude v mých silách“, napsala na svém FB.

 

Z agendy Jany Plamínkové

Jana Plamínková se věnovala v uplynulých dvou týdnech jak své práci na HMP, tak i funkci předsedkyně Svazu městských částí HMP, který uspořádal společný výjezd do Hustopečí. Přátelské popovídání tváří v tvář si zúčastnění starostové pochvalovali a pozitivně hodnotili i milé setkání s kolegyní starostkou Hustopečí paní PaedDr. Hanou Potměšilovou.

Toto pondělí pozvala Jana Plamínková na schůzi SMČ HMP předsedu představenstva společnosti TSK pana Simčáka a náměstka primátora Pavla Vyhnánka. Ten přítomné starosty a starostky seznámil s návrhem rozpočtu, který čeká na projednání na posledním letošním zastupitelstvu HMP.

 

Z deníku Miloše Růžičky

7.12. se opět sešla pracovní skupina pro zdravotnictví, složená z profesionálů v oblasti zdravotnictví z řad členů a příznivců STAN. Vedle rozboru aktuálního postavení Prahy jako kraje v systému republikové sítě služeb zdravotní péče (příležitosti, hrozby, možná zlepšení v péči ve prospěch Pražanů), jsme se věnovali velmi aktuálnímu a zásadnímu tématu: Rada HMP začala projednávat záměr, jehož předmětem je transformace zdravotní péče – rozvoj Nemocnice následné péče (zřizovatel Praha) a slučování s dalšími organizacemi města – vytvoření dalších oborů a služeb v rámci této nemocnice. Jedná se o vzniku rehabilitace, lékárny, laboratoře, centra paliativní péče, centra závislostí, prevence a psychosociální podpory. Praha se nachází ve velmi složité situaci jak z pohledu očekávaných dopadů ekonomické krize, tak z pohledu problémů současného zdravotnictví. Praha již vynaložila na právní a ekonomickou studii 800 tisíc Kč, přesto zejména rizika a nákladovost celého procesu změn a reorganizací stále neznáme, nejsou vůbec nebo jen povrchně popsána. Miloš Růžička z pozice předsedy Výboru pro zdravotnictví ZHMP (a ve spolupráci se zmíněnou pracovní skupinou) jménem hnutí STAN Praha a koalice Spojených sil proto zaslal zástupcům koaličních stran sadu připomínek, upozornění na nesrovnalosti v dokumentech a celou řadu dotazů. Žádá zpracování studie proveditelnosti a naplánování dalších jednání.

 

Novinky ze Senátu od Davida Smoljaka

Ve stínu rozhovorů

z akvária

aneb listopadové senátní novinky

 

 

Tak horký a událostmi nabitý podzim už Česká republika dlouho nezažila: volební vítězství demobloku, zdravotní problémy prezidenta, rekordní čísla u Covidu, inflace i ceny energií. Momentálně k tomu přibyl tajemný jihoafrický Omicron a věru prazvláštní rozhovory “z akvária” s budoucími ministry nové české vlády.

 

Stranou pozornosti ale úplně zůstalo, že do České republiky dorazil ve stejnou dobu balíček asi těch nejdůležitějších zákonů, jaké jsme tu od našeho vstupu do EU kdy měli na stole. Ten balíček se jmenuje…

 

Pokračování zde: https://www.davidsmoljak.cz/so/ffNsPVsjy?languageTag=en&cid=21611138-db77-473f-bd8c-cf19254ddc56#/main

 

 

Od našich pražských poslanců

Poslanecká sněmovna se chystá na svou 4. a 5. schůzi, které se uskuteční v úterý a ve středu příštího týdne a na pořadu budou volby do stálých komisí PS, mezinárodní smlouvy s Finskem a Velkou Británií, a také úpravy důležitých zákonů: o DPH, o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o podporovaných zdrojích energie. Čtyřlístek našich nových pražských poslanců: Vladimír Balaš, Roman Bělor, Jan Lacina a Milada Voborská mezitím absolvoval první schůze PSP a výborů, které se v uplynulých dvou týdnech ustavovaly a proběhla jejich první jednání. V prvním patře paláce U Glaubiců na Malé Straně najdete také jejich regionální poslaneckou kancelář, kterou právě dozařizují. Budu se snažit zde informovat pravidelně také o jejich aktuální práci a oni jistě přivítají Vaše případné podněty, připomínky, nápady a hlavně podporu pro jejich novou legislativní práci.

 

V neděli zapalujeme již potřetí svíci na adventním věnci, tak si udělejte hezký předvánoční klidný víkend a těším se na slyšenou za týden!!

 

Vlasta Urbánková

Krajská tajemnice STAN Praha

Autor: Vlasta Urbánková