Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha 2. programová konference pražského STANu

2. programová konference pražského STANu

10. 9. 2020

V úterní podvečer se sešli zástupci krajského vedení hnutí STAN Praha na 2. pražské programové konferenci v tomto volebním období tentokrát v konferenčních prostorách hotelu Dům Armády Praha 6. městské části. Členové a příznivci vyslechli z úst Víta Rakušana a dalších zástupců předsednictva vizi postupu v parlamentních volbách a měli možnost k ní vznést své připomínky.

Foto: Juliette Rumi

Foto: Juliette Rumi

Přítomné uvítal Petr Hlubuček se stručnou prezentací současného stavu členské základny STAN Praha a poté předal slovo předsedovi hnutí STAN Vítkovi Rakušanovi, který v úvodní části vysvětlil přítomným naši strategii do dalších voleb a očekávání, která má předsednictvo od výsledků voleb krajských. To samo spolu se závěry proběhnuvších výzkumů naznačí další volební postup a vyjednávání případné spolupráce. Poté proběhla téměř dvouhodinová živá diskuze a zazněly komentáře i podnětná argumentace.

Programová část – vzhledem k časovému skluzu po úvodní části konference gestoři hlavních programových oblastí stručně shrnuli zásadní cíle a jejich naplňování. V oblasti životního prostředí, infrastruktury, bezpečnosti, dopravy a kompetencí náměstka primátora na MHMP Petr Hlubuček, pro téma bydlení a legislativní návrhy HMP radní Hana Kordová Marvanová, za oblast zdravotní a sociální Miloš Růžička a za kulturu a školství Jan Lacina s Davidem Kašparem (informovali, jak se daří držet vytyčených programových cílů z minulé konference).

Oblastní struktura – dalším bodem programu byla otázka potřeby a možných variant změny organizační struktury hnutí STAN Praha v souvislosti s jeho dalším rozvojem. 

 

 

Autor: Vlasta Urbánková