Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha 1. týden v karanténě.

1. týden v karanténě.

20. 3. 2020

Vážení a milí členové a příznivci, kolegové, milí čtenáři

pomalu nám končí první týden karantény, určitě všichni sledujete informace a řídíte se doporučeními a nařízeními vlády. Prosím, buďte trpěliví, solidární i vy, opatření mají smysl a povedou k zmírnění šíření epidemie viru covid -19. Jen musíme překonat dobu, kdy počet nakažených bude ještě růst a udržet náš zdravotnický a záchranářský systém co nejdéle funkční, šéf krizového štábu MUDr. Roman Prymula včera hovořil o realistickém modelu růstu počtu nakažených do poloviny dubna a předpokladu, že dosáhne čísla 15000: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/220411034000033-zeme-v-nouzi-aneb-jak-ted-a-kudy-dal. 

Aneta Maršálová Ečeková koordinuje tým dobrovolníků seniorské pomoci v HMP.

Aneta Maršálová Ečeková koordinuje tým dobrovolníků seniorské pomoci v HMP.

Pak se očekává pozvolný pokles. Na to se musí připravit všichni z nás, zatím, jak se dá vyvodit z prvních dnů, jsou Češi disciplinovaní a chovají se rozumně, dodržují pravidla a vzbudila se také vlna solidarity a kreativity, snad nám to vydrží, protože i týden může být dlouhá doba.

Velký nápor se samozřejmě valí nejen na zdravotníky a záchranáře, kteří jsou v první linii boje s virem, ale jsou to i naši kolegové zastupitelé, starostové a místostarostové v jednotlivých městských částech, kteří pomáhají vládní opatření uvádět v život, koordinují pomoc a starají se o místní obyvatele, snaží se mírnit dopady. Ráda bych vám všem poděkovala za obětavost a popřála, abyste vydrželi ten nápor. Zde přináším přehled dosavadních informací od našich starostů a zastupitelů z Prahy:

 

Jak se naši starostové, radní a zastupitelé v Praze vypořádávají s koronavirem

Nápor krizových jednání má na denním pořádku náměstek primátora pro bezpečnost a náš předseda Petr Hlubuček. Výsledkem koordinovaných jednání krizového štábu HMP spolu se zástupci Červeného kříže, ZZS, Sboru dobrovolných hasičů, organizace Život 90, ve spolupráci s radní Johnovou a dalšími organizacemi a spolky jako např. Junák bylo zřízení linky pro seniory a zařízení dobrovolnické koordinované pomoci, o níž jsme informovali i na našem FB a webu: 

https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/videos/2547598652177974/UzpfSTcwNzQ1ODcxOTMyOTE4NjozNjQ3MTc1MTc4NjkwODQ0/

https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/hlavni-mesto-praha/aktuality/pokyny-pro-pomoc-seniorum1

 

Petrův týden přinesl: linku pro seniory, dobrovolnickou pomoc, krizová jednání a dezinfekci od ČVUT pro HMP viz jeho FB profil: 

https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/  

 

Na fungování této dobrovolné pomoci se podílí i Aneta Maršálová Ečeková z Prahy 13: 

 

"Ahoj všichni,

od 12.3. se aktivně podílím na řešení situace, a to na MHMP, kde vznikla linka pomoci pro seniory a Dobrovolnické centrum. Registrují se tu všichni dobrovolníci a já tomu pod Českým červeným křížem šéfuji. I přes všechny nepříjemnosti, které vir všem způsobil,  cením si u lidi toho kouzelného efektu - jsou ohleduplní, drží spolu...Vím, že to zvládneme.

Na Mariánském nám. jsem každý den cca 11 hodin, ani na fotky není čas", píše Aneta

Senátor David Smoljak zřídil Rouška point - Roušky pro Prahu 9: 

https://www.facebook.com/groups/RouskyProPrahu/ 

a vznikla dobrovolnická skupina. „Skoč mi prosím drahoušku k Smoljakovi pro roušku“:  https://www.facebook.com/david.smoljak/posts/10219195158301118 Roušky visí na klice k jejich zahrádce k volnému vyzvednutí, nebo také přímo v kanceláři u Davida: 

https://www.facebook.com/groups/RouskyProPrahu/multi_permalinks=2710746495709486&notif_id=1584697293186250&notif_t=group_activity.

 

Ďábličtí mají postaráno o roušky, tým dobrovolnic počítá, že jich ušije cca 70 za den a nabízí k vyzvednutí na úřadu či obětavý tým starosty Růžičky zajistí jejich distribuci potřebným. Poděkování patří asistentce starosty a paní radní pro školství, které se o zarouškování Ďáblic postaraly a hlavně zaměstnankyni úřadu paní Krejzové, která dodala na výrobu roušek šičkám 20 balíků materiálu. V pondělí bude desinfekce, kterou zabezpečil pan starosta a kterou budou na úřadě rozlévat od pondělí do přinesených nádob.  

 

Všichni starostové zajišťují péči o seniory, vybavení zdravotníků, sociálních pracovníků, pracovníků lékáren... ochrannými pomůckami, organizují roušky pro seniory a všechny obyvatele, shánějí dezinfekci a koordinují pomoc, řeší informovanost občanů, zřizují krizové linky a funkční krizové štáby v obcích. Souhrnnou informaci o podniknutých krocích podal také Vojta Zelenka, starosta Uhříněvsi, inspirujte se:


- Založení fb skupiny Praha 22 – Lidé lidem >>> cíl nabízet sousedskou pomoc, hledání dobrovolníků, výměna informací k šití roušek

- Zřízení informační linky pro seniory v Praze 22 >>> obecné dotazy, možnost objednání nákupu (zajišťuje pečovatelská služba)

- Informační cedule na supermarketech v MČ s informací o lince, kde si senioři mohou objednat nákup > cíl je omezit pohyb seniorů v místech s větší koncentrací lidí

-  Dobrovolníci informují před obchody seniory o službě si zdarma objednat nákup

-  Dobrovolníci roznášejí informační letáky seniorům 65+ do schránek

- MČ v podatelně vykupuje ručně šité látkové roušky á 50 Kč a jejich přednostní distribuce lékařům, sociálním pracovnicím, pracovníkům pečovatelské služby, seniorům. Hotový je také leták, jak o roušku pečovat. Vykupujeme i s ohledem na výpad příjmů v některých rodinách. Nechceme to po lidech zdarma.

- Příprava informačních letáků v PDF > lidé je mohou sami doma vytisknout a hodit seniorům v okolí do schránek nebo vylepit ve svém okolí

- Zřízení dvou dětských skupin pro zaměstnance sborů IZS + Armády ČR. Službu mohou nad stanovený rámec využít i matky samoživitelky či rodiny v rámci OSPOD, které si nemohou dovolit výpad příjmů pro domácnost. Zřídili jsme již v pátek.

- Pravidelně komunikujeme s lékaři a informace o lékařské péči aktualizujeme na webu Prahy 22

- Urychlujeme dohody o službě Mobilní rozhlas, kterou jsme měli v plánu pořídit v druhé polovině roku

- Pracovníci úřadu jsou rozděleni na dvě skupiny a na pracovišti se střídají.

 Komunikační kanály:

https://www.facebook.com/MCPraha22/

https://www.facebook.com/groups/1550708058418886/

 

Tolik pro inspiraci ostatním, držíme všem palce a hlavně děkujeme za vše!! Zároveň budu ráda, když mi průběžně napíšete, jak to funguje u vás!!

 

Rada HMP

V ponděli zasedala řádná Rada a ve čtvrtek mimořádná. Program a přijatá usnesení jsou na tomto odkazu: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/programy_a_zapisy_jednani/index.html

 

Radní Hana Kordová Marvanová vypíchla na svém FB bod, který přináší první vstřícný krok ke zmírnění dopadů epidemie covid-19 pražským podnikatelům: "Na dnešním jednání rady hl. m. Prahy jsme se zabývali návrhem radního Jana Chabra ke zmírnění ekonomických důsledků nouzového stavu pro subjekty, které mají pronajaté prostory ve vlastnictví hl. m. Prahy. V současné situaci mnoho podnikatelských i nepodnikatelských subjektů se může ocitnout v platební neschopnosti. Proto jsme se rozhodli, že Praha jako pronajímatel nebude účtovat úroky z prodlení za případné opožděné platby nájemného za březen a nebudeme pozdní zaplacení považovat za porušení smlouvy a důvod k výpovědi.

Jde o první krok pomoci, nicméně už nyní dostáváme žádosti například od divadel a dalších subjektů, že kvůli zákazu činnosti v důsledku nouzového stavu nebudou vůbec schopny splnit vůči Praze své finanční povinnosti. Tím se určitě budeme na dalších jednáních zabývat, protože situace, které čelíme všichni, je mimořádná a vyžaduje si i mimořádný a vstřícný přístup".

 

 ZHMP

Ve zvláštním epidemiologickém režimu tak, aby se zamezilo kumulaci více osob, proběhlo čtvrteční zastupitelstvo HMP, interpelace byly jen písemné a veřejnosti doporučeno, sledovat zasedání jen online, stejně jako to dělali ředitelé odborů  a starostové městských částí: Program: 

http://www.praha.eu/public/39/d4/97/3114229_1070453_Schvaleny_program_jednani_15._zasedani_Zastupitelstva_hl_m__Prahy_dne_19....pdf

Usnesení: 

http://www.praha.eu/public/a2/1d/8c/3115886_1070501_Seznam_usneseni_15._ZHMP_dne_19_3_2020.pdf

 

Opatrujte se, chraňte sebe i své blízké a na slyšenou za týden!

 

 

Vlasta Urbánková
krajská tajemnice Praha

 

Autor: Vlasta Urbánková