Hlavní stránka Praha-Satalice Program

Program

ROZVOJ OBCE

̚̚ Podpora klidného bydlení v zeleni, nikoliv satelit s třídírnou a sklady u dálničního křížení.

̚̚ Zachování malebného vesnického rázu obce s lepší občanskou vybaveností, nechceme megalomanské developerské projekty, ani novou výrobní činnost průmyslového charakteru.

̚̚ Vytvoření architektonické studie na revitalizaci bývalého statku v nové komunitní centrum sloužící jako multifunkční objekt.

̚̚ Zlepšení komunikace se sousedními městskými částmi. Vzájemná podpora společenského života a společné řešení navazujících území.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

̚̚ Zabránit jakémukoliv rozšiřování stávajícího sběrného dvora v oblasti nakládání s odpady a dalšímu zatížení v oblasti dopravy.

̚̚ Odhlučnění radiály, zalesnění okolí Satalic, výsadba dalších zelených pásů.

̚̚ Snaha o změny pozemků v Satalicích a přilehlém okolí v územním plánu Magistrátu hl. m. Prahy – ze současného stavu nerušivá výroba na zeleň.

̚̚ Čerpání dotací jak ze strany městské části, tak pro obyvatele Satalic – poskytnutí odborného  poradenství pro získávání dotací.

 

SPORT A KULTURA

̚̚ Vytvoření relaxačních zón pro širokou veřejnost a multifunkčních hřišť pro děti vyššího věku, nového travnatého hřiště u Sportareálu, vytvoření nového skate a inline parku na oploceném pozemku vedle nádraží.

̚̚ Podpora aktivního života seniorů – výlety, návštěvy divadel.

̚̚ Slavnosti Satalic – stmelování občanů Satalic, obnova tradičního letního filmového festivalu.

̚̚ Finanční podpora spolků zabývajících se sportem, kulturou a volnočasovými aktivitami.

 

DOPRAVA

̚̚ Obchvat Prahy – podpoření nové alternativy změny trasy Pražského okruhu

̚̚ Řešení dopravní situace v ulicích Budovatelská, Trabantská – tlak na urychlení projektu obchvatu Satalic

̚̚ Podpora rekonstrukce železniční trati Satalice-Vysočany – požadavek na zkrácení doby stažení závor na přejezdu.

̚̚ Rekonstrukce stávajících komunikací a přilehlých chodníků v ulicích K Cihelně, Budovatelská