Hlavní stránka Praha-Satalice Kandidáti

Kandidáti

     Táborská Leona Bc.      

    

 

 

      Kotlán Viktor Ing. PhD.   

      

 

 

       Dolejšová Petra Mgr

 

 

 

       Beran Petr Ing.

 

 

 

        Voborská Milada Mgr.

 

 

 

        Adamec Petr Ing.

 

 

 

        Maršál Tomáš Dis.

 

 

 

       Haluza Petr Ing. MBA

 

 

 

       Písaříková Věra Ing.

 

 

 

       Hřebík Pavel Ing.

 

 

 

      Vočadlová Daniela Ing.

 

 

 

̚̚Jak vznikala kandidátka

Bylo pro nás milým zjištěním, kolik obyvatel Satalic je ochotno věnovat svůj čas, schopnosti i nadšení ve prospěch správy našich společných věcí. Ze všech, kteří se nabídli, jsme po vzájemné dohodě sestavili kandidátku a ti ostatní projevili ochotu pracovat v odborných komisích. Kandidátka vznikala

podle následujících kritérií:

̚̚ Máme osobní motivaci pracovat pro Satalice

Zajímáme se o dění, které se odehrává za prahem našich domovů, veškerá témata chceme řešit ku prospěchu stávajících obyvatel. Jsme si dobře vědomi ekonomických souvislostí i vnějších vlivů, které mohou mít dopad na život v Satalicích.

̚̚ Každý může nabídnout cenné zkušenosti

Máme rozmanitá povolání. Jsou mezi námi odborníci z oblastí, jako je ekonomie, informační technologie, životního prostředí, samospráva, doprava, čerpání dotací, daňové poradenství a dalších. Právě tyto oblasti úzce souvisí se samosprávou městské části.

̚̚ Nedělíme Satalice na staré a nové

I když to nepovažujeme za kvalifikační předpoklad, mezi našimi kandidáty najdete přibližně stejný počet starousedlíků a těch, kteří se přistěhovali s rozvojem nové výstavby před více než deseti lety. Chceme naše každodenní starosti i radosti řešit společně a bydliště našich kandidátů je pro vás zárukou, že je chceme řešit spravedlivě. Naši kandidáti jsou z různých čtvrtí Satalic.

̚̚ Většina kandidátů pro městskou část již pracovala

Naši kandidáti se do veřejného života v Satalicích již nějakou formou zapojili v minulosti. Jsou členy odborné komise, pracují v zastupitelstvu, podílí se na přípravě akcí nebo se angažují v místních klubech či spolcích.

̚̚Jsou mezi námi mladí i dříve narození

Je přirozené, že na některá témata samosprávy může mít jiný pohled mladý člověk a jiný senior. I proto jsme chtěli mít mezi sebou zástupce všech věkových kategorií. Mohou nabídnout jak manažerské schopnosti a energii, tak životní zkušenosti a důležitý nadhled.

Věkové spektrum našich kandidátů je 31–63 let.