Hlavní stránka Praha 13 Program

Program

Praha 13 je pro nás skvělé místo k životu. I přesto se zde ale každý den setkáváme s věcmi, které bychom chtěli zlepšit, pokud nám dáte důvěru.

Naše hlavní priority pro rozvoj Prahy 13 jsou:

 • Doprava a parkování

Snadnější parkování v blízkosti bydliště a rychlejší individuální doprava?

 1. Chceme prosadit vznik alespoň pěti parkovacích domů, umístěných dle přání vás, občanů Prahy 13. Nechceme ale současně zabírat další zelené plochy a proto podporujeme spíše výstavbu víceposchoďových parkovacích domů na místech již existujících parkovišť.
 2. Chceme urychlit a maximálně podpořit dostavbu záchytného parkoviště v blízkosti stanice metra Zličín pro dojíždějící obyvatele Středních Čech, kteří dnes parkují v ulicích Prahy 13.
 3. Podporujeme dostavbu Radlické radiály se zohledněním jejích ekologických dopadů a stavbu protihlukových stěn.
 • Zdravotnictví

Lepší dopravní obslužnost poliklinik a více zubařů na Třináctce?

 1. Chceme nabídnout startovací dotace pro mladé zubaře na vybavení ordinací a usnadnit jim přístup k vlastnímu bydlení a nabídnout finanční podporu v prvních měsících praxe. Navážeme spolupráci s lékařskými fakultami a zavedenými lékaři v naší městské části, abychom mladým medikům umožnili získat tolik potřebné zkušenosti. Mladí lékaři si tak vytvoří vazbu k Praze 13, seznámí se s nabízenými benefity a s větší pravděpodobností si zde založí vlastní praxi.
 2. Prostřednictvím zavedení bezbariérového mikrobusu, který by zajížděl i do vnitrobloků sídlišť, chceme umožnit bezproblémovou dostupnost lékařských zařízení, zejména pro seniory a spoluobčany s omezenými schopnostmi pohybu, kteří budou mít možnost si jej objednat až k domu. Jeho trasa by neměla kopírovat linky MHD, ale naopak zajíždět co nejhlouběji do vnitrobloků, co nejblíže k občanům Prahy 13.
 • Sociální služby

Rozšíření kapacit středisek sociálních služeb o ubytování pro seniory v nouzi a lepší provázání celého systému sociálních služeb s okolními městskými částmi?

 1. Naši kandidáti dlouhodobě usilují o vytvoření celkové koncepce rozvoje poskytování sociálních služeb.
 2. Chceme rozšířit kapacity střediska sociálních služeb Lukáš a odzkoušet zde koncepci přístavby bytů pro sociálně slabé seniory a zdravotně postižené.
 3. Snažíme se navázat užší spolupráci s městskými částmi Praha 5, 6, 16 a 17 při plánování sociální péče a prohloubit v této oblasti spolupráci městské části s neziskovými organizacemi.
 4. Chceme též zavést infolinku , která bude občanlm poskytovat bezplatné poradenství v sociálně-zdravotní oblasti, například v otázkách zdraví, ale i bydlení, či exekucí.
 • Školství

Větší rozmanitost základního vzdělávání, důraz na tradiční hodnoty a možnost rodičů vybrat pro své dítě tu pravou školu?

 1. Chceme rozšířit možný výběr základních škol zřízením umělecké a církevní školy.
 2. Budeme klást důraz na přednostní přijetí dětí obyvatel městské části v souladu se zákonem, protože na Praze 13 dochází k obcházení zákona účelovými změnami bydliště, kvůli kterým se do místních škol nedostanou žáci, jejichž rodiny zde žijí dlouhodobě.
 • Bezpečnost

Veřejná prostranství bez pochybných individuí, výtržnictví a pouliční kriminality?

 1. Chceme vybudovat novou služebnu městské policie, lépe přístupnou pro veřejnost.
 2. Budeme usilovat o to, aby alespoň jedna služebna fungovala nepřetržitě.
 3. Ve spolupráci s městskou policií i vámi občany, chceme vylepšit kamerový systém, zejména v lokalitách se zvýšenou pouliční kriminalitou, kde jsou časté krádeže registračních značek a autorádií z automobilů a v místech, na které míří časté stížnosti obyvatel Prahy 13. Výběr vhodných lokaluty by pak probíhal s pomocí interaktivní mapy, prostřednictvím které by bylo možné doporučit vhodné místo pro kameru.
 4. Ve spolupráci s městskou i státní policií chceme vyslat více pěších hlídek do ulic a lépe kontrolovat jejich aktivitu.