Hlavní stránka Praha 11 VOLBY - Program - Lidé Naši kandidáti na radní pro období 2022 - 2026

Naši kandidáti na radní pro období 2022 - 2026

         

         Kandidátka na radní pro sociální věci a zdravotnictví

        Ing. RADKA SOUKUPOVÁ

Radka Soukupová byla v letech 1994 – 2022 na Jižním Městě místostarostkou pro oblasti školství, kultury, zdravotnictví a sociální oblast.  Vyjma let 2014 – 2018 byla i zastupitelkou MČ Praha 11. Pracovala v neziskovém sektoru (Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Pražská organizace vozíčkářů, Nadace Duha apod.) a ve státní správě (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra) v agendě strukturálních fondů a sociálního začleňování. Momentálně je ředitelkou Centra služeb pro rodinu a dítě a dětského domova na Zbraslavi. V uplynulých letech byla aktivní i jako členka komisí a výborů, které se zaobíraly problematikou sociální a územního rozvoje. Je autorkou Koncepce rozvoje sociálních a návazných služeb, která byla realizována v tomto volebním období, a iniciovala vznik koncepce návazné.  

Motto: V politice chci prosazovat slušnost a rovný přístup. Stárnutí obyvatel Jižního Města je velkou výzvou, která vyžaduje trvalý rozvoj zejména terénních sociálních služeb. Nesmíme ale zapomínat i na rodiny s dětmi,  osoby se zdravotním postižením a nově i na velkou skupinu cizinců, kteří na Jižní Město přicházejí. 

         

         Kandidátka na radní pro školství

​        Mgr. BLANKA JANEČKOVÁ

Blanka Janečková byla 23 let ředitelkou ZŠ Ke Kateřinkám a opakovaně i zastupitelkou MČ Praha 11. V uplynulých letech byla aktivní nejen jako ředitelka, ale i jako členka komisí, výborů a pracovní skupiny, které se zaobíraly problematikou školství, financí a údržbou školských budov. Díky těmto aktivitám zná velmi dobře problematiku školství zevnitř i zvenku a ví, jaké jsou potřeby škol i potřeby městské části jako zřizovatele. 

Motto: Chci být aktivní a vstřícná, snažit se porozumět potřebám škol, aktivně s nimi jednat, usilovat o to, aby vztah mezi školou a zřizovatelem byl budován na bázi spolupráce, respektu a vzájemného porozumění.

       

         Kandidát na radního pro správu majetku

         Ing. Mgr. LUBOMÍR KMOCH, MBA

Lubomír Kmoch žije na Jižním Městě od samé doby jeho vzniku v roce 1977, proto zná dokonale jeho mnohé výhody i problémy. Vystudoval stavební inženýrství (Ing.), následně právo (Mgr.) a management na zahraniční univerzitě (MBA). Od roku 2004 se profesně věnuje správě nemovitostí, zejména bytových domů pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva, především na Praze 11. Pracuje dlouhá léta v nejrůznějších komisích a výborech. Byl členem kontrolního výboru zastupitelstva, komise pro životní prostředí a v současném volebním období je předsedou bytové komise a členem komise pro správu majetku. 

Motto: Chci prosazovat aktivní podporu všech SVJ a BD, např. zřízení grantového a dotačního programu na revitalizaci a modernizaci bytových domů, odborné poradenstvím při navrhování a budování alternativních zdrojů elektrické a tepelné energie či zajištění četnějšího a pravidelného svozu nadměrného a tříděného odpadu.