Hlavní stránka Poříčí nad Sázavou Program Kultura a sport

Kultura a sport

  • oživíme náves a náplavku
  • zpřístupnění školního hřiště
  • podpora pro přínosné projekty v oblasti sportu a kultury
  • rekonstrukce pomníku Jana Žižky na návsi
  • budování naučných stezek
  • zprůchodnění historických cest: náves - závodiště, veterinář - jez apod.
  • podpora kulturních spolků, současným i plánovaným projektům a obnovení pravidelného letního filmového festivalu

     

  • zveřejňovaní dobrých osobních příkladů a příběhů ze života v obci - napřiklad dobrovolné zvelebení částí obce na své náklady, darování pozemků pro stavbu chodníků apod.