Hlavní stránka Poříčí nad Sázavou Program Komunikace a spolupráce s občany

Komunikace a spolupráce s občany

  • diskuse, sbírka podnětů a referendum na téma využití budovy Klenoty

       

  • obecní zpravodaj každý druhý měsíc
  • zveřejňování podepsaných smluv na webu obce
  • otevřeme radnici novým nápadům
  • podpora koordinace a spolupráce mezi spolky v obci - fotbalisti, hasiči, Sdružení zdravotně postižených, myslivecký spolek, apod.