Hlavní stránka Poříčí nad Sázavou Program Finance a investice

Finance a investice

  • hlavní směr investic: infrastruktura (chodníky, opravy silnic) a životní prostředí
  • tvorba rezervních fondů pro budoucí rozsáhlé investice - škola, kanalizace, komunikace
  • individuální odpovědnost radních a členů zastupitelstva za jednotlivé oblasti činnosti obce
  • důkladná analýza investic (viz. nákup a využití budovy bývalých Klenotů)

  • střediskové hospodaření - rozúčtování nákladů/výnosů do jednotlivých středisek (byty, lesy, hřbitov, apod.)
  • výběrové řízení na poskytovatele technických služeb - svoz odpadů, údržba obce apod.

  • vzájemná podpora s podniky a podnikateli
  • obnovit jednání za účelem získání budovy Jednota

  • převod pozemku ČD na obec
  • aktivní komunikace s majiteli nemovitostí, které se nacházejí v kritickém stavu - bývalý vepřín, některé domy téměř v centru obce, apod.