Hlavní stránka Podmínky zpracování osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů

Informace o příjemcích newsletteru jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Příjemce newsletteru zadáním osobních údajů souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi provozovatele newsletteru, a to za účelem správy a vývoje newsletteru, marketingových aktivit provozovatele, včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb.

Příjemce newsletteru má právo na přístup ke svým osobním údajům uchovávaným provozovatelem newsletteru a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti uživatele aplikace vymazat z databáze provozovatele newsletteru. 

Osobní údaje příjemců newsletteru jsou plně zabezpečeny proti zneužití.