Hlavní stránka Petrovice u Karviné 2014

2014

 

Magistrát města Karviné, jako registrační úřad pro volby do Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, vylosoval pro nás č. 5.

Kandidáti voleb 2014 do Zastupitelstva Obce Petrovice u Karviné:

 

1.

Reclik Jindřich, Ing.


Ing. Jindřich Reclík se narodil v roce 1961 a celý život žije v Petrovicích u Karviné.
Po ukončení gymnázia vystudoval obor silnoproudá elektrotechnika na VUT v Brně.
Pracuje na Dole Darkov, kde zastává funkci vedoucího provozu elektro rubání. Je ženatý, mám dvě dcery a dva vnuky.
V komunální politice pracoval již pět volebních období, a to jako člen obecního zastupitelstva, nebo jako radní obce.

2.

Haas Pavel, Ing.

Ing. Pavel Haas se narodil v roce 1981 a od svého narození žije v Závadě.
Po studiu na karvinském gymnáziu nastoupil na Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě,
kde v roce 2006 absolvoval v oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu na Fakultě bezpečnostního inženýrství,
se kterou doposud spolupracuje jako vedoucí či oponent bakalářských a diplomových prací. 
Již během studia nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje,  kde prošel řadou funkcí
a dnes zastává pozici velitele hasičské stanice v Českém Těšíně. 
Své zkušenosti také dnes předává jako externí lektor v Ústřední hasičské škole nebo na Střední odborné škole techniky a služeb v Karviné. 
Ve svém volném čase se věnuje rybolovu a rekreačnímu sportu.
Společně s manželkou Jiřinou vychovává syny Jana a Antonína.V komunální politice působí od roku 2002, nyní v pozici člena rady obce.

3.

Vidlička Marek, Ing.

Ing. Marek Vidlička při zaměstnání absolvoval Slezskou univerzitu, obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné.
Vystudoval obor ekonomika a veřejná správa. Profesí je ekonom a manažer, nyní pracujeve společnosti Gascontrol Havířov.
S manželkou Lucií a dvěma syny žije Dolních Marklovicích. 
Zastupitelem obce byl od roku 2010, pracoval v komisi pro rozvoj obce a je členem školské rady. 
S manželkou již několik let pořádá úspěšné školní plesy, jejichž finanční výtěžek je pro potřeby SRPŠ ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné.
Ve volném čase se věnuje sportu, především cyklistice a turistice. Dvacet let je dobrovolným i aktivním skautským činovníkem.

4.

Siudová Lucie, Ing.

Ing. Lucie Siudová má 32 let a od svého narození žije v Prstné.
Po ukončení studia na Obchodní a bankovní akademii v Karviné nastoupila u Okresního soudu v Karviné jako zapisovatelka.
V průběhu zaměstnání vystudovala Slezskou univerzitu v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné.
V současné době vykonává práci personalistky Okresního soudu. Ve svém volném čase se věnuje turistice a cyklistice.
S manželem Jiřím vychovává dvě dcery.

5.

Volek Jiří

Jiří Volek se narodil v roce 1948 v Českém Těšíně a už od roku 1983 bydlí trvale v naší obci.
 Prakticky po celý život pracoval v ČEZ, Elektrárně Dětmarovice, naposledy ve funkci vedoucího dvojbloku. 
Již v minulosti byl několikrát členem Zastupitelstva Obce a jedno volební období byl členem Rady Obce. 
Je ženatý, má již dospělé čtyři děti. K jeho zálibám patří cestování, knihy, zejména historické a sport (cyklistika, vodáctví a potápění).
Na činnosti obce se podílí již mnoho let jako člen redakční rady Petrovického zpravodaje.

6.

Klenk Tomáš

Tomáš Klenk se narodil v roce 1976 a od svého narození žije v Prstné. Po maturitě nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje,
kde vykonává funkcí hasič strojník na hasičské stanice v Orlové.
Ve svém volném čase se věnuje především činnosti ve Sboru dobrovolných hasičů a sportu. Má dceru Barboru.

7.

Heinz Josef, MUDr.

MUDr. Josef Hainz dokončil studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1978.
V letech 1978-1982 pracoval v NSP Bohumín, poté do roku 1992 v ZÚNZ Karviná.
V roce 1992 si otevřel soukromou praxi zubního lékaře v Karviné, kde ordinuje doposud. Ve volném čase se věnuji rodině.

8.

Ing. Kamila Turečková se narodila v roce 1980 a od svého narození žije v Petrovicích u Karviné, části Petrovice.
Poabsolvování Obchodní a bankovní akademie v Karviné vystudovala magisterský program
Hospodářská politikaaspráva, obor Finance na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské Univerzity v Opavě, kde taktéž od roku2005 pracuje
jako asistent a vyučující na Katedře ekonomie a veřejné správy. Svůj volný čas nejraději tráví s rodinou,přáteli, cestováním, turistikou a na kole.
Spolu s manželem Tomášem vychovává syny Šimona a Matyáše.

9.

Marek Křevký se narodil v roce 1978, celý svůj život žije v Petrovicích u Karviné. Odmaturoval na střední škole v Bohumíně v oboru Elektronika,
poté ihned nastoupil do zaměstnání v ŽDB Bohumín jako Elektronik.
Od malička se stal jeho koníčkem sport - adrenalinový sport, jako BICROSS a v Petrovicích u Karviné velmi známý Motocross.
Velmi aktivně se také podílí na činnosti ve Sboru dobrovolných hasičů v Závadě, kde se i jeho 3 děti Dominik, Rostislav a Laura nyní učí
jak být dobrým a zručným mladým hasičem.
Je majitelem firmy, zabývající se prodejem a servisem mobilních telefonů, kde se svou ženou Lucii společně pracují.

10.

Mgr. Kateřina Uhrová se narodila v roce 1978. Trvale žije v Petrovicích – Dolních Marklovicích.
Po absolvování karvinského gymnázia nastoupila jako učitelka na ZŠ Petrovice, kde působí dodnes.
Ostravskou univerzitu – obor učitelství pro 1. stupeň vystudovala při zaměstnání.
Ve volném čase účinkuje v ochotnickém divadelním spolku Kolovrat a ráda čte. Sama vychovává svého syna Dominika.
11.
Bedřich Botor se narodil v roce 1964 v Čeladné. Od roku 1986 žije v Petrovicích u Karviné.
Vyučil se elektrikářem a v roce 1988 jsem absolvoval střední školu s maturitou.
Pracuje 27 let na Dole Darkov na pozici elektrikáře. V roce 2008 si doplnil vzdělání na Pedagogické fakultě v Ostravě - obor učitel odborných předmětů.
Ve volném čase se věnuje hudbě a sportu.  Se svou ženou mám dvě dospělé děti.

12.

Mgr. Petra Krulová se narodila v roce 1984. Po studiu na karvinské střední zdravotnické škole zahájila své další vzdělávání na Ostravské univerzitě
a na Univerzitě v Pardubicích, kde své vzdělání v roce 2009 úspěšně ukončila magisterským titulem.
Krátce po ukončení studia nastoupila do Fakultní nemocnice Ostrava, kde nyní pracuje ve specializovaném centru neurologické kliniky.
V současné době je druhým rokem studentkou doktorandského studia na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.
Věnuje se vzdělávání studentů a seniorů v rámci své specializace.
Svůj volný čas ráda tráví se svou  rodinou, přáteli, věnuje se cestování a sportování, péči o čtyřnohého člena domácnosti. Je vdaná a bezdětná.

13.

Jiří Grobelný se narodil v roce 1961 a žije v Prstné. Základní školu ukončil v Petrovicích u Karviné a poté se vyučil
na středním odborném učilišti instalatérem. V roce 1979 nastoupil na důl ČSM, kde pracoval až do 31.12.2013.
Nyní jsem ve starobním důchodu. Mezi jeho záliby patří zemědělství a ve volném čase si rád zahraje lední hokej.  S manželkou Monikou vychovává dvě děti.

14.

Ing. Filip Ostružka se narodil v roce 1982 a Závadě žije 22 let.
Po ukončení studia na SPŠS v Havířově nastoupil na Vysoké učení technické v Brně, fakultu stavební, kde v roce 2007 absolvoval v oboru Pozemních staveb.
Po škole pracoval jako samostatný projektant v DP technology s.r.o, odtud přešel v roce 2009 do firmy Dexon Czech s.r.o.,
kde zastával funkci projektanta a přípraváře staveb. V roce 2011 složil zkoušky komory autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě a stal jejím členem.
Ve svém volném čase se věnuje pěší turistice, cestování, rodině a dokončování rodinného domu. S manželkou Kamilou vychovává dceru Lilianu.

15.

Ing. Jan Podstawka se narodil v roce 1955 v Karviné, ale od svého narození žije v Dolních Marklovicích.
Po absolvování Střední průmyslové školy železniční v Šumperku nastoupil v roce 1974 na Fakultu strojní a elektrotechnickou  Vysoké školy dopravní v Žilině,
kterou zdárně ukončil v roce 1979. Poté nastoupil k tehdejším ČSD jako inženýr železniční dopravy v Lokomotivním depu Bohumín.
Postupem času zde prošel také funkcemi:  vedoucí strojmistr,  vedoucí provozu, technický náměstek a provozní náměstek. 
Od roku 1997 vykonává funkci přednosty provozní jednotky Bohumín, která je od roku 2008 součástí ČD - Depa kolejových vozidel Olomouc. 
Společně s manželkou Janou vychoval dva syny a v současné době tráví svůj volný čas nejraději s vnoučaty Emou, Annou a Filipem.
16.
Ing. Martina Burzyková se narodila v Karviné a je jí 29 let.
Po absolvování střední školy pokračovala ve studiu na Ekonomické fakultě Vysoké školy  Báňské - Technické univerzity Ostrava,
kde v roce 2009 ukončila obor Národní hospodářství. V tomto roce se také vdala a z Karviné se přestěhovala do části obce Prstná.
Pracuje jako asistentka ředitele v Průmyslové zóně František v Horní Suché, v současné době je na rodičovské dovolené.
S manželem Janem vychovává dcery Elišku a Viktorii. Mezi její zájmy patří jízda na koni a aerobic.
17.
Topolčan Ľubomír se narodil v roce 1968 a už 22 let žije v Petrovicích.
 Je profesním řidičem kamionů, což vykonával 18 let.
Má dvě děti a nyní pracuje správce a řidič sběrného dvora v Petrovicích.
18.
Ing. Jiřina Kucharčíková se narodila 1981 a stále žije v Závadě.
Po absolvování  Střední průmyslové školy – TP v Karviné pokračovala ve studiu na VŠB-TU Fakultě strojní v Ostravě.
Své studium v oboru Energetické stroje a zařízení absolvovala v roce 2006.
Ihned po ukončení studií nastoupila jako projektantka u firmy AVS design v Ostravě.
S manželem vychovává dvě děti předškolního věku. Ve svém volném čase se věnuje sportu a aktivně pracuje v SDH Závada a v SRPŠ při MŠ a ZŠ v Závadě.
19.
Renáta Burková se narodila v r.1970, po narození nějaký čas bydlela v Petrovicích u Karviné a poté v Karviné.
Od roku 1992 bydlí opět v Petrovicích u Karviné. Vyučila se pro družstvo Jednota – Jedność, jako prodavačka smíšeného zboží - SOU společného stravování
Český Těšín. V roce 1996 - 1998 absolvovala SOU Dakol, kde studium oboru „Podnikání v oboru“ zakončila maturitou.
Od roku 2006 pracovala dříve v fa Equus spol. s.r.o. a nyní fa Saltagro a.s. v areálu Agrochemického střediska Petrovice u Karviné,
dříve jako obchodní referent – asistent vedoucího střediska a nyní jako zástupce vedoucího ACHS Petrovice.
Ve svém volném čase se věnuje ochotnickému divadlu a kynologii v Petrovicích. Je vdaná - má dvě děti,  syna Lukáše a dceru Karolínu.
20.
Jiří Chrobok se narodil v roce 1988, žije v Petrovicích u Karviné v části Petrovice.
Studoval na střední škole techniky a služeb v Karviné, obor mechanik elektronik, po studiu nastoupil na důl Karviná- závod Lazy,
zde pracuje jako důlní elektrikář.
Ve svém volném čase se věnuje činnosti ve Sboru dobrovolných hasičů v Dolních Marklovicích, cyklistice a jiným sportovním aktivitám .
21.
Roman Fusek se narodil v roce 1976 a celý život bydli v Závadě.
Po absolvovaní SOU v Karviné kde se vyučil automechanikem nastoupil do firmy OKD kde pracoval u povrchové údržby,
po absolvovaní vojenské služby nastoupil do profese důlní zámečník.
S přítelkyní Renatou vychovávají syna Dominika. Volný čas tráví se synem, ve Sboru dobrovolných hasičů a dalším jeho koníčkem jsou motocykly

Konkrétní cíle, které chceme v obci dosáhnout:

Veřejná správa jako služba občanům
Zefektivníme obecní úřad. Každý občan má právo, aby za své daně dostal kvalitní veřejnou službu.
Nechceme již starostu na půl úvazku. Úřad musí fungovat efektivně a transparentně. Budeme na internetu zveřejňovat smlouvy obecního úřadu.
Sociální politika a péče o seniory
Kvalitní sociální péči o seniory nelze zajistit ve stávajících domech s pečovatelskou službou.
Tyto nemovitosti navrhujeme prodat a postavit nové moderní zařízení pro seniory s podporou evropských fondů.
Rozšíříme nabídku poskytovaných zdravotnických služeb pro seniory.
Investice a údržba komunikací
Budeme pokračovat ve výstavbě chodníků (V Závadě od kaple na “Gory”, v Marklovicích k hraničnímu přechodu,
v Petrovicích od Urbanczykových rybníků ke kostelu, od školy v Petrovicích k rozcestí u kříže v Prstné). 
Snížení poplatku za svoz komunálního odpadu
Podpoříme další serparaci odpadů v obci, tím pro občany docílíme snížení poplatku za svoz koimunálního odpadu.
Vyřešíme zpracování bioodpadů bezplatným poskytnutím kompostérů do domácností.
Investice do volnočasových aktivit
Ve vybraných lokalitách (Hájenka v Prstné, Motokros Dolní Marklovice, Hasičská zbrojnice Dolní Marklovice, fotbalové hřiště v Závadě)
vybudujeme dětská hřiště jako místo pro trávení volného času mladých rodin. Podpoříme mimoškolní aktivity dětí.
Zaměříme se na budování cyklostezek a jejich napojení na Karvinou.
Posílení práv občanů
Zavedeme systém anket a referend týkajících se budoucnosti obce a investičních akcí i s využitím internetových stránek obce.
Rodiče zapojíme do rozhodování o směřování základní a mateřské školy.
Prosazujeme přímou volbu starosty.
Bezpečnost a veřejný pořádek v obci
Obecní vyhláškou omezíme pobíhání toulavých psů, zakážeme podomní prodej, zakážeme výherní automaty.
Zajistíme dohled nad jejich dodržováním pomocí smlouvy s Městskou policí Karviná.
Prostřednictvím územního plánu zamezíme v zniku soukromých ubytoven.
Školství
Podpoříme nové vybavení základní a mateřské školy: pořízení mobilní učebny pro výuku cizích jazyků, modernizací PC učebny ve škole v Dolních Marklovicích,
zakoupením herních prvků pro venkovní prostory mateřských škol.
Investujeme do rekonstrukce školní kuchyně, aby žáci mohli vybírat ze dvou hlavních jídel. Veřejná doprava pro snadnou cestu do školy a za prací
Prosadíme prodloužení autobusové linky přes Závadu do Dětmarovic. Podpoříme nové autobusové spoje do Petrovic přes Karvinou Ráj. 
Zajistíme údržbu stávajících a výstavbu nových čekáren - např. v Petrovících - střed.
Územní rozvoj
Zasadíme se o úpravu volných a zejména nevyužívaných pozemků na katastru obce na malé podnikatelské zóny, 
např. areál nádraží. Zasadíme se o převod neobhospodařovaných pozemků na lesní plochy a jejich zalesnění s využitím krajských dotací.
Budeme pokračovat v protipovodňových opatřeních.