Hlavní stránka Ostrava - Radvanice a Bartovice Pár slov o nás

Pár slov o nás

Základ hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ byl a je v českých, moravských i slezských obcích a městech. Právě tam
se řeší nejběžnější problémy, které mohou ovlivňovat náš denní život. Většinou je to tak, že spíš brbláme, když
se něco nepovede a když vše funguje, pokládáme to za samozřejmé, a snad tomu tak má i být. Za tím, aby vše fungovalo, jak má, je spousta práce těch, kteří se rozhodli jít do voleb, chtějí uspět, a pak se podílet na správě našeho městského obvodu.

Právě s tímto se sami ztotožňujeme, i díky tomu je značná část našich kandidátů a podporovatelů spjatá s místními spolky a sdruženími. Pravidelně se tak staráme o podporu místního spolkového a společenského života. Ač jsme součástí velkého města Ostravy, stále jsme městským obvodem spíše vesnického typu s fungujícími dobrovolnými hasiči, zahrádkáři, sokoly, včelaři a dalšími. Přesně toto bychom chtěli zachovat, chceme, aby naše tradice a společenský život nebyly zapomínány a abychom se měli se svými sousedy a známými kde a kdy potkávat.

Zapomínat však nelze ani na mnoho činností spojených s každodenními potřebami městského obvodu, počínaje úklidem, přes údržbu, zajišťování bezpečnosti, až po plánování a rozvoj. I na těchto aktivitách se pravidelně podílíme, například členstvím našich kandidátů v komisích a výborech městského obvodu. Dále vypomáháme při zimní údržbě, účastníme se veřejných schůzí zejména o ekologických tématech a jsme spolupořadateli společenských a kulturních akcí.

Přesně v tomto chceme i nadále pokračovat, protože každodenní život a fungování našeho městského obvodu nám rozhodně není lhostejné, protože ani Vy nám nejste lhostejní. Pořád jsme totiž více Vaši sousedé, než politici.
Snažíme se na věci dívat lidsky, nemáme složitá a nesplnitelná témata, zabýváme se tím, co nás i Vás trápí. Máme spoustu šikovných a hlavně slušných lidí, kteří na Vás myslí, myslí na Vaše problémy, a hledají cestu, jak Vám s nimi pomoci, a to je náš hlavní cíl.

 

Jan Maceček, kandidát hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ