Hlavní stránka Ostrava - Radvanice a Bartovice Náš program

Náš program

 • Maximální podpora občanského a spolkového života
 • Oprava a údržba chodníků nejen u hlavních komunikací
 • Sportoviště dostupná všem občanům
 • Lepší zimní údržba
 • Řešení bezpečnosti chodců v lokalitách U Káňů a Olšák
 • Plošné opravy cest při výstavbě kanalizace
 • Strážníci v terénu pro vyšší bezpečnost
 • Rekonstrukce a lepší využití Společenského domu s akcemi pro občany Radvanic a Bartovic
 • Využívání moderních technologií při komunikaci s úřadem městského obvodu
 • V rámci ekologie více míst pro třídění odpadu, jejich častější vývoz a úklid
 • Řešení dopravní situace na ul. Březové
 • Rozumná a efektivní komunikace s podniky v našem okolí
 • Obecní byty jen pro slušné a zodpovědné občany
 • Modernizace veřejného osvětlení pro zvýšení bezpečnosti
 • Dokončíme revitalizaci bytového fondu
 • Budeme pokračovat v započatém zklidnění dopravy
 • Pokračování v revitalizacích hřbitovů
 • Podpora vyšší bezpečnosti v okolí škol
 • Rozšíření, údržba a technické vybavení sítě cyklostezek
 • Aktivně budeme vyhledávat příležitosti pro zlepšení kvality služeb a občanské vybavenosti

 

Váš názor nás zajímá, jsme pro aktivní zapojení občanů při řešení zásadních otázek fungování městského obvodu.