Hlavní stránka O nás Staráme se Zasadili jsme se o zachování dětských skupin

Zasadili jsme se o zachování dětských skupin

Červenec 2021

Poslanci na červencové mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny projednávali zákony ve třetím čtení týkající se sociálně-právní problematiky. Zástupci hnutí STAN vítají přijetí novely zákona o dětských skupinách, která díky jejich pozměňovacím návrhům zlepší fungování skupin a pomůže rodinám s malými dětmi. 

Zasadili jsme se o zachování dětských skupin

Klíčovou změnou je odmítnutí transformace dětských skupin na jesle, nastavení stabilního financování a prodloužení hranice věku dítěte pro návštěvu skupin do předškolního věku, tedy do šesti let dítěte.

„Projednávání novely zákona o dětských skupinách bylo zdlouhavé, museli jsme ale opravit chyby, které předložila vláda ve své novele, které by poškozovaly fungování dětských skupin, respektive je zrušily a transformovaly na jesle. Dětské skupiny se ale osvědčily jako alternativa k mateřským školám v malých obcích, kde buď školka vůbec není, nebo nemá dostatečnou kapacitu, a pro rodiče, kteří se chtějí dříve vrátit zpět do pracovního procesu. Úprava přináší úlevu samosprávám i rodičům, kteří nemusí vozit děti do několika kilometrů vzdálených školek. Proto jsme rádi, že se podařilo najít kompromisní řešení, které reflektuje potřeby právě rodičů i obcí. Naším cílem bylo zachovat kvalitní a stabilní péči o děti, což se nám povedlo. Zároveň byly zapracovány i naše návrhy, které počítají s posunutím věkové hranice, do které může dítě skupiny navštěvovat, tedy do doby zahájení povinné školní docházky. Jako krok správným směrem vnímáme i rozhodnutí o zamítnutí označení těchto skupin jako jesle,” zhodnotila přijatou podobu zákona místopředsedkyně STAN Věra Kovářová.