Hlavní stránka O nás Staráme se Nesrovnalosti způsobené novelou zákona o dětských skupinách musíme napravit

Nesrovnalosti způsobené novelou zákona o dětských skupinách musíme napravit

Březen 2021

Druhým čtením prošla na jednání Sněmovny novela zákona o dětských skupinách, resp. jeslích. Podle Věry Kovářové má hned několik úskalí. Jedním z problémů je administrativní a finanční zátěž, způsobená změnou názvu na “jesle”. 

Nesrovnalosti způsobené novelou zákona o dětských skupinách musíme napravit

Ve vládní novele také dochází k omezení pracovníků, kteří budou moci v těchto skupinách pracovat. Lidé, kteří neodpovídají stanovené kvalifikaci, budou muset absolvovat novou zkoušku. Jako jeden z velkých problémů vnímá i nový způsob samotného financování. Ovšem tím největším nedostatkem návrhu je snížení věkové hranice pro děti v jeslích. 

Upozornila také na to, že přichází i nový způsob financování samotných skupin, resp. jeslí. Nyní jsou dětské skupiny financovány skrze dotace z EU, ale jejich vyplácení bude zanedlouho ukončeno. Novela zákona chce naopak zavést financování ze státního rozpočtu a rodičovských příspěvků. Příspěvek pro jesle od státu nebude možné použít na úhradu všech nákladů a tím dojde ke značným rozdílům mezi mateřskými školami a jeslemi. I tento nedostatek odstraní pozměňovací návrh poslankyně Věry Kovářové.