Hlavní stránka O nás Staráme se Chceme rychlé a efektivní soudnictví

Chceme rychlé a efektivní soudnictví

Září 2021

Rychlejší soudní řízení a méně soudních excesů. To přinesou nástroje navržené koalicí Pirátů a Starostů. 

Chceme rychlé a efektivní soudnictví

Proto jsme představili na tiskové konferenci nástroje a webovou stránku www.rychlejsisoudy.cz s prototypem statistiky soudců. Zavedení povinnosti zveřejňování vlekoucích se případů vede dle zahraničních zkušeností k zásadnímu zrychlení práce soudů. Informace o statistikách v úplné podobě by v pilotním projektu byly přístupné resortu justice, výhledově se počítá s možností jejich zveřejnění. 

Podle senátora Zdeňka Hraby je právo občanů na spravedlivý proces v přiměřené lhůtě narušeno, a i banální spory trvají několik let. „Spor o hranici pozemku, doslova o pár centimetrů, se vleče šest let, bylo nařízeno osmnáct jednání, třikrát vydal okresní soud rozsudek, dvakrát byl zrušen odvolacím soudem. Není to proces, ke kterému by měly úctu obě strany sporu,” uvedl Hraba.

Soudní průtahy či nespravedlivá rozhodnutí ovlivňují spory o děti i trestní záležitosti v tisícovkách případů. Dlouhé soudní řízení ničí život nevinným, anebo naopak spravedlnost zbytečně odkládá.