Hlavní stránka O nás RUD Na pořadu je rozpočtové určení daní

Na pořadu je rozpočtové určení daní

19. 6. 2012

V současné době vrcholí proces schvalování novely zákona o rozpočtovém určení daní. Novela řeší jen část, která se týká příjmů obcí, nezabývá se částí krajských příjmů. Na programu je vládní návrh, který schválila vláda 23. května, původně projednávaný poslanecký návrh byl stažen.
Na pořadu je rozpočtové určení daní

Na pořadu je rozpočtové určení daní

Vládní návrh má prioritu a měl by být projednán tak, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou již v červnu. Podle znění návrhu dochází k dramatickému navýšení daňových příjmů obcí a měst o částku 12 mld. Kč, která bude převedena ze státního rozpočtu. Nedochází k výraznému poklesu příjmů čtyř největších měst, který byl původně navrhován ve výši téměř 5 mld. Kč a souhrnné snížení jejich příjmů bude podle návrhu cca 0,9 mld. Kč. Je to výsledek jednání a kompromisu v koalici a je s tímto řešením i určitý opatrný souhlas opozice. Domnívám se, že navržené řešení bude přijato ve sněmovně a je naděje, že od 1. ledna 2013 se podstatně zlepší příjmy obcí a měst. Pokud návrh novely schválí rovněž Senát, bude to pro naše hnutí završení snahy a úsilí, které od roku 2006 směřujeme k posílení příjmů samospráv.

Vládní návrh, vzhledem k tomu, že se výrazně nesnižují příjmy čtyř největších měst, upravuje oproti původnímu návrhu poněkud koeficienty rozdělování a spodní hranice příjmů obcí se tak dostává na úroveň cca 9 tisíc korun na jednoho obyvatele. To proti současnému stavu znamená pro obce s nejnižšími daňovými příjmy zvýšení o zhruba 2200 korun na jednoho obyvatele. Pro většinu obcí tato změna bude znamenat průměrné zvýšení příjmů o cca 20 %.


Obce si výrazně polepší, pokud jde o jejich nárokové příjmy. Proto bude nutné věnovat větší pozornost kontrole, jak z pozice stávajících kontrolních orgánů, tak z úrovně Nejvyššího kontrolního úřadu. Z toho ovšem neplyne, že by tato kontrola zahrnovala otázku rozhodování obcí v samostatné působnosti, která je základním principem samosprávy. Kontrola by se měla zaměřit na způsob, jak jsou prostředky obcí využívány, zda nejsou předražovány jednotlivé položky apod. Je potřebné kontrolu zaměřit také na městské obchodní společnosti a jejich hospodaření, které mnohdy nese korupční znaky (viz některé pražské případy). Obce by měly prokázat, že za svěřené prostředky také nesou odpovědnost, dokáží s nimi efektivně nakládat a nejenom volají po větších příjmech. V návaznosti na změnu v rozpočtovém určení daní je tedy princip kontroly prioritní. Bude však nutné odstranit duplicitní kontroly, které jsou často navzájem rozporné a obce neúnosně zatěžují.

Náš Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj rovněž projednával novelu stavebního zákona. Pokud jde o tento zákon, chtěl bych ocenit Ministerstvo pro místí rozvoj, které změnilo svůj původní návrh, který upíral pravomoci stavebním úřadům na obcích prvního stupně. Zrušil se návrh, který přenášel jejich rozhodovací pravomoc na úřady v obcích s rozšířenou působností, čímž se úřady na prvním stupni stávaly pouhým připomínkovým místem. Jsem rád, že se to stalo po projednání v našem Výboru a vyhověli jsme tak četným požadavkům samosprávných orgánů, které jsme dostávali z řady regionů. Domnívám se, že stávající podoba novely stavebního zákona je vyvážená, jsou vyřešeny také připomínky, které se týkaly činnosti autorizovaných inspektorů a nový stavební zákon by měl vyhovovat jak stavitelům, tak i stavebním úřadům a zejména účastníkům stavebního řízení z řad občanů.

Na závěr jen krátká poznámka k evropským fondům. Zde se začíná velmi negativně projevovat nedostatečná náprava chyb, které se staly v minulosti. Bude nezbytné, aby všichni relevantní činitelé co nejdříve společně rozhodli o dalším postupu, neboť situace začíná ohrožovat veřejné finance v České republice. Evropská komise nepovažuje náš systém kontrol dlouhodobě za dostatečný a zastavená certifikace může vyvrcholit tím, že budeme muset ze státního rozpočtu hradit i ty projekty, ke kterým již evropské krytí nedorazí. Náš výbor se tímto problémem zabývá na úrovni některých krajů, koncem června například vyjíždíme do Karlovarského kraje.
 

 

JUDr. Stanislav Polčák, předseda Výboru pro veřejnou správu     

Autor: denik.obce.cz