Hlavní stránka Naši lidé Naši poslanci Liška Petr

Liška Petr

Petr Liška (*1970)

Ústecký kraj

Malé samosprávy a problematické regiony jsou dlouhodobě opomíjené státem. To se musí změnit.

e-mail: petr.liska@stan.cz

mobil: +420 724 155 360

/liska.zernoseky/


Poslanecká kancelář v Ústí nad Labem: 
Mírové náměstí 1/1 vchod z ulice Dlouhá v Paláci Zdar. 
Otevřeno pro veřejnost každé pondělí mezi 8. - 12. hodinou nebo po předchozí domluvě s asistentkou Kateřinou Novákovou 607 811 310


Byl jsem včetně studia deset let v armádě. Často jsem tátovi pomáhal na radnici v době kdy byl starostou. Když táta zemřel, byl jsem požádán abych převzal štafetu ve vedení Malých Žernosek - naší obce na Litoměřicku. Malé samosprávy jsou totiž často opomíjeny, zvláště v těch “problémových regionech”, jako je náš Ústecký kraj.

V posledních letech jsme realizovali spoustu skvělých projektů, například kulturní a sportovní centrum. Připravujeme třeba i nový přístav lodí na Labi, kde provozujeme lodní přívoz. Snažíme se ale i rozvoj celého regionu, s dalšími obcemi jsme třeba založili Místní akční skupinu České středohoří . Máme na radnici úžasný tým, který společně funguje již léta, což také vnímám jako vizitku. Těším se, že v nové koalici konečně zatočíme s byrokracií, která nám i běžným lidem svazuje ruce a komplikuje každodenní práci. Je třeba řešit i environmentální otázky, sám se snažím přispět svým dílem a starám se třeba o údržbu vysazených stromků a založili jsme kompostárnu k zpracování biologicky rozložitelného odpadu, motivujeme lidi k správnému zacházení s odpady, abychom měli v Česku čistou a zdravou přírodu a svěží vzduch.

Pojďme se aktivně zajímat o rozvoj problematických regionů. Pojďme řešit problémy konstruktivně s pomocí lidí, kterých se přímo týkají.


Funkce

Vzdělání

1984-1989 - SOU chemické Lovosice

1989 - 1993 - Vojenská akademie Brno, Pozemní stavitelství

Zaměstnání

1989 - 1998 - Armáda ČR, voják z povolání

1998 - 1999 - OSVČ, projektant pozemních staveb

1999 - 2003 - zaměstnanec projekční kanceláře Polerecký, projektant pozemních staveb

2002 - dosud, obec Malé Žernoseky, starosta

  • předseda sdružení místních samospráv ČR Ústecký kraj

2021 - dosud - Poslanec PSP ČR

Zajímavosti

Zakládající člen několika občanských sdruženi, včetně Místní akční skupiny České Středohoří (do konce 2009 předsedou MAS a předsedou krajského sdružení MAS Ústeckého kraje).
V současnosti působí ve dvou regionálních o.s. s cílem rozvoje regionu a spolupráce subjektů.
V roce 2007 založena společnost EKOPORTA Bohemica spol. s r.o., provozující kompostárnu na zpracování bioodpadů, kde působí jako jednatel a společník.
Iniciátorem a spoluzakladatelem krajského sdružení hnutí Starostové a nezávislí v Ústeckém kraji v roce 2009 (nyní členem hnutí a předsedou krajského sdružení).

Mezi jeho záliby patří cestování, architektura, přroda, cyklistika, lyžování a samozřejmě rodina.
Práce starosty i veškeré dosavadní výsledky své práce byly a jsou motivovány patriotismem a srdečním vztahem k obci a regionu a zájmem o jeho budoucnost.
Za jeden z projevů svého postoje k tzv. udržitelnému rozvoji v regionu považuje založení a provozování kompostárny k zpracování biologicky rozložitelného odpadu, která byla v roce 2007 první kompostárnou tohoto typu v okresu Litoměřice.