Hlavní stránka Naši lidé Naši poslanci Dubský Tomáš

Dubský  Tomáš

Tomáš Dubský

Pardubický kraj

Je důležité, co lidé dělají a ne to, jak o tom mluví.

Funkce

Vzdělání

Střední průmyslová škola strojnická v Chrudimi

Zaměstnání

Dříve jsem pracoval 13. let ve stavební firmě jako vedoucí úseku zásobování a 3. roky ve společnosti Elektro Praga Hlinsko.

Členství ve sdruženích:

člen předsednictva Sdružení místních samospráv České republiky, předseda Pracovní skupiny pro služby na venkově při SMS ČR, člen předsednictva Sdružení místních samospráv Pardubického kraje, člen výboru Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, člen představenstva Místní akční skupiny Hlinecko.

Na Pardubickém kraji zastupuji STAN ve Výboru pro regionální rozvoj, evropské fondy a zahraniční vztahy

Člen sboru dobrovolných hasičů Možděnice od roku 1990, místostarosta sboru.

Zkušenosti

Třináctým rokem jsem uvolněným starostou obce Vysočina (nacházíme se v Pk a ani jedna místní část se nejmenuje Vysočina – Rváčov, Svobodné Hamry, Dřevíkov a Možděnice a několik osad, z nichž nejznámější je Veselý Kopec kde se nachází známý skanzen, v roce 2015 jsme byli Vesnicí roku Pk a skončili jsme na druhém místě v rámci ČR, 2014 – Zelená stuha Pk (3. místo v ČR) a 2013 – Oranžová stuha Pk). 

Zajímavosti

Koníčky:

Sport – běh, pěší turistika, cyklistika, nohejbal. Kultura – divadlo, hudba.

Ženatý, dvě dospělé děti.

Vize:

Mojí hlavní dlouhodobou vizí a programem je podpora života na venkově. Venkov se postupně vylidňuje a pomalu zavírá. Ať už to jsou školy, pošty, hospody nebo třeba prodejny. Hodně se angažuji ve snaze hledání řešení udržení obchodů i v těch nejmenších obcích. Zjednodušeně používám heslo „Neřešme jestli, ale jak zachovat služby na venkově“. Obchod zajišťuje i řadu sociálních a komunitních služeb, než jenom dodání základních potravin a zboží. V této otázce se účastním řady jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu vnitra. V současné době se daří společnými silami přesvědčit MPO k přípravě dotačního titulu na podporu obchodů a MV k zařazení obchodní obslužnosti do seznamu základních služeb. V této problematice jsem získal i řadu informací a poznatků při volební kampani do krajských voleb, kdy jsem mohl navštívit více než padesát prodejen napříč celým Pardubickým krajem.

Právě současná doba ukazuje jak je důležitý prostor a jak je tato problematika dlouhodobě podceňována. Cesta se stromořadím na venkově má pro společnost větší hodnotu než výměna zámkové dlažby u obchodního centra.

 Současná situace musí být řešena spravedlivějším rozdělením financí v rámci Rozpočtového určení daní. Nemůže docházet k náhradám formou nejrůznějších dotací a příspěvků. Dotace mohou být používány pouze v mimořádných situacích (kanalizace, životní prostředí apod.).

To ale neznamená vymezování se vůči městům. Prostor, o kterém hovořím, je zde pro všechny a je nutné obhájit jeho důležitost. Aby byl venkov, správně a živě spravován musí zde žít lidé. Vynaložme maximální úsilí, aby se zde podařilo udržet mladou generaci a nabídnout atraktivní podmínky k životu. S tím souvisí i možnost pracovního uplatnění. Právě stát zde musí jít příkladem, nabídnout zajímavá pracovní místa i v menších městech a obcích, zajistit vysokorychlostní připojení internetu pro práci z domu apod.

Náš VENKOV musí být místo, kde spokojeně trvale žijí lidé různého vzdělání napříč všemi generacemi. Místo kde máme na dosah základní služby, kvalitní vzdělání, dobrou práci a v neposlední řadě čistou přírodu. Místo kde rádi žijeme a kam lidé z města jezdí na výlety a dovolené.

Co nabízím:

Energii, chuť řešit nové otázky a výzvy, zkušenosti s komunální politiky, zkušenosti ze zastupování obcí na celostátní úrovni a to především v otázkách zajištění základních služeb, zkušenost ze senátních voleb v roce 2018 kdy jsem kandidoval jako nezávislý kandidát.  

Proč STAN?

STAN je pro mě především o lidech, o lidech, které znám, vážím si jich, líbí se mi jejich práce a souhlasím s jejich názory. Rád bych se zapojil do práce v oblastech, kterým se aktivně věnuji, tedy venkov, služby, životní prostředí a zemědělství.