Hlavní stránka Naši lidé Naši poslanci Bělor Roman


Poslanecká kancelář:

Malostranské nám. 266/5, 118 00 Praha 1
hodiny pro veřejnost v pondělí 9,00 - 15,00 hod. (popř. i jiný den) po předchozí domluvě (dostalovan@psp.cz - asistentka Natálie Dostálová)


Lásku ke klasické hudbě jsem zdědil po otci, který byl profesionálním zpěvákem - barytonistou. Protože pocházím z profesně velmi pestré rodiny, po studiích na ČVUT jsem se věnoval technicko-ekonomické oblasti, ze které čerpám zkušenosti dodnes. Po pádu komunismu jsem si z koníčka udělal zaměstnání a od té doby, tedy již přes třicet let působím jako producent koncertů klasické hudby. Od roku 1990 jsem ve vedení významných kulturních institucí - nejdříve Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, nyní Pražského jara.

Za svou kariéru jsem hrdý na modernizaci Symfonického orchestru jako instituce a s tím související dohled nad rekonstrukcí kostela Svatých Šimona a Judy na koncertní síť a asistování při generální rekonstrukci Obecního domu. Za poslední dlouhá léta na Pražském jaru sem patří nesčetné množství krásných koncertů, mezi nimiž vévodí dvojí provedení Mé vlasti Bedřicha Smetany, a to v provedení studentů Pražské konzervatoře s Jiřím Bělohlávkem a Vídeňských filharmoniků s Danielem Barenboimem. Radost mám rovněž z toho, že se významně pokročilo k vybudování nové koncertní budovy pro Prahu a s tím spojené kompletní konverzi dnes ještě opravdu nehostinné Vltavské.

Mezi nejhezčí okamžiky mého života patří ty rodinné, což je u otce dvou dnes již dospělých dětí, logické.

Rád bych přispěl k prolomení jakéhosi bludného kruhu otrávenosti, neefektivnosti, a těžkopádnosti naší společnosti. Hnutím STAN mě vyhovuje celým spektrem názorů a hodnot, které prosazuje a jednoznačně proevropskou a euroatlantickou orientací.


Funkce