Hlavní stránka Mrač O nás

O nás

 

Před čtyřmi lety jsme se spojili jako občané, kteří nebyli s děním v obci spokojeni a byli ochotni svoje znalosti a zkušenosti, včetně volného času, věnovat na jeho zlepšení. I přesto, že jsme skončili v opozici, spoustu se nám toho povedlo prosadit. Jen namátkou - dětské hřiště v Podmračí, senior taxi, obnovení obecního Zpravodaje, informovanost občanů, více kontejnerů na tříděný odpad, ...

Většinu z toho však obec ani zdaleka neprovedla podle našich představ (viz naše STANOVISKA). Nyní jsme o 4 roky dál, máme větší zkušenosti, vizi i skvělého kandidáta na starostu. Teď je ten správný čas na změnu. Mrač má totiž (mnohem) na víc! Dáte nám šanci?

ŽIJME SPOLU, ŽIJME PRO MRAČ!

 


(pro transparentnost zachováváme i text z předchozích voleb)

2018

Jsme lidé rozmanitých zkušeností i oborů. Co nás ale spojuje, je starost o směřování obce, v níž žijeme. Není nám lhostejné, jak tu lidé žijí a co jim vlastně jejich domov nabízí, chceme, aby Mrač vzkvétala a stala se z ní moderně vedená obec, která je příjemná ke svým občanům. Neříkáme, že je špatně vedená, ale myslíme si, že má na víc a že potřebuje novou energii, která ji posune dál.

Kandidujeme jako tým, jenž táhne za jeden provaz a který sdílí vize na vylepšení situace Mrače. Nechceme již jen diskutovat o tom, co je špatně. Chceme to aktivně měnit a tvrdě pracovat na uskutečnění našeho programu. My to dokážeme!

Kdo nás platí? Žádný z našich kandidátů není do počtu, všem nám jde o dobro obce stejně. A tak si veškeré náklady rozložíme mezi sebe rovným dílem.
Kdo za námi stojí? Vůle v obci něco změnit. Odmítáme také jakoukoli finanční podporu třetími osobami.