Hlavní stránka Mrač Kandidáti

Kandidáti

1. Mgr. Andrea Krchová, 39 let
Antropoložka

Ve svém profesním životě se zabývám rozvojem komunit a zajímám se o spolupráci mezi skupinami, o rozvoj potenciálu a kapacity jednotlivců i skupin. Každý něco umí a je v něčem jedinečný, každý má své excelence. Myslím si, že tohle může platit i o obci. I naše obec má svůj potenciál, své šance a své možnosti, kam se rozvíjet.

V Mrači bydlím se svou rodinou osm let. Za tu dobu mohu sledovat, jak se Mrači daří, jak se rozvíjí a co se v Mrači děje. V komunálních volbách kandiduji proto, že se chci aktivně podílet na rozvoji obce, chci přispět k lepší informovanosti obyvatel Mrače a chci vytvářet prostor pro veřejnou diskusi o dalším směřování obce. Co to znamená konkrétně, najdete v našem programu.


2. Miloš Pilát, 58 let
Kuchař

Vy, kteří mě znáte, víte, že jsem mračským patriotem, který se v obecním životě, ať kulturním či politickém, angažuje již dlouhá léta. Ač jsem nejstarší z celé kandidátky, jdu do toho znovu!
Chtěl bych totiž změnu a pevně doufám, že se nám ji podaří prosadit. Jsem toho názoru, že by šlo pro mou rodnou ves a její občany udělat mnohem více. Nemám v úmyslu napadat práci předchozího zastupitelstva. Její kvalitu ostatně ohodnotí voliči v nadcházejících volbách.

Bude určitě dobré na místo starosty obce prosadit pro změnu ženu. Naší kandidátkou na starostku je Andrea Krchová, která má všechny předpoklady vykonávat tuto funkci kvalitně a zodpovědně. Její další výhodou je také skutečnost, že není propojena s námi, starousedlíky, a je tak schopna záležitosti Mrače vidět i z jiných úhlů pohledu.


3. Radek Dvořák, 36 let
Koordinátor

Nastal čas, kdy máme šanci naší obci konečně také něco vrátit. Vybudovat zázemí pro naše děti a spoluobčany. Rozhodně to nebude jednoduché, možná to přinese probděné noci, ale musíme to zkusit.

Jsem smutný, že u nás nemáme víceúčelové sportovní hřiště, kde by mohly (nejen) děti sportovat, a ne se jen tak poflakovat po ulicích. Chybí mi v naší obci místo, kde se můžou všichni občané sejít, sportovat, relaxovat a kulturně žít. Příkladem budiž například pozemek u tvrze. Dětské hřiště v Podmračí ještě není dodělané, a již je za svou životností a oprava se neplánuje.

Musíme konečně začít nesobecky pracovat a něco také obětovat! Ne jen přežívat, nebo čekat, zda to za nás neudělá někdo jiný. Rád bych oslovil spoluobčany, podnikatele i zájmové kroužky.

Žijme spolu, žijme pro Mrač!
 

4. Ondřej Lukáč, 44 let
Sportovní ředitel

Jsem Mračák.

Cítíte ten rozdíl, když řeknete „jsem Mračák“ oproti tomu, když řeknete „jsem z Mrače“? To nestačí se v Mrači jen narodit nebo v Mrači bydlet. Když řeknete „jsem Mračák“, je v tom hrdost. Hrdost na to, kde žiju, kde jsem se narodil, kde se mi líbí žít.

Zastávám krédo, že vedení jakéhokoliv celku a skupiny by mělo skupinu spojovat, a ne rozdělovat. A to platí i pro vedení obce. Komunikace, transparentnost, vzájemná důvěra, respektování jeden druhého, ale hlavně společné úsilí a společný tah na bránu pomohou, aby se dobré věci podařily. Mít Mrač plnou hrdých Mračáků, kteří když je třeba, táhnou za jeden provaz, kteří vědí proč, kteří vědí jak, kteří vědí kdo a kteří věří a vědí, že za tím vším není jen prospěch jednotlivce či malé skupiny. To je ideální stav, ke kterému bych se chtěl co nejvíce přiblížit.

Nechci vymýšlet žádné "novoty", jen uvést do života to, co v jiných městech a obcích ke spokojenosti tamních občanů funguje. Byl bych rád, kdybyste i Vy jako spokojený občan Mrače mohl v krátké době s hrdostí říci: „Jsem Mračák!“


5. Lukáš Pilát, MBA, 33 let
Vedoucí mezinárodní administrativy, místopředseda mSTAN

V Mrači jsem se narodil, stejně jako můj malý syn. Ten tak představuje již čtvrtou generaci naší rodiny, která tu žije. Jsem tu rád, ale cítím, že obec by mohla dělat mnohem víc než jen nutnou údržbu a občasné akce.
Zkušenosti z jiných obcí mi jen potvrzují, že například maximální možná informovanost občanů o dění v obci a průběžném pohybu finančních prostředků nebo podpora komunitního života je již samozřejmostí. Také vyšší prostředky z rozpočtového určení daní dovolují vyšší investice i širší dotační možnosti.

Jako dítě jsem si vystačil s tím, co bylo. Doba však pokročila a to, co bylo běžné v 80. nebo 90. letech dnes již ani zdaleka nestačí. Mohl jsem se vozit v klidu v kočárku v téměř prázdných ulicích. Teď je to mnohdy vyčerpávající dobrodružství. Mohl jsem si hrát s míčem klidně u silnice bez většího nebezpečí. Teď to nepřichází v úvahu. Vystačil jsem si s hasičským kroužkem a pingpongem. Dnes je ale běžnou samozřejmostí daleko širší spektrum volnočasových aktivit v obci. Ačkoli počet obyvatel Mrače od dob mého dětství podstatně vzrostl, infrastruktura a možnosti volnočasových aktivit se adekvátně tomu nerozšířily. Dříve nebyl internet, teď je nutné, aby ho, společně s tištěným zpravodajem, obec intenzivně využívala pro komunikaci s občany.

Mohl bych nadávat u piva a dát si nohy na stůl s tím, že to mají zařídit jiní. Já se ale rozhodl k tomu postavit čelem a převzít zodpovědnost kandidaturou do zastupitelstva. Možná to nevyjde, ale já budu vědět, že jsem udělal vše pro to, aby tomu tak nebylo.


6. Mgr. Pavlína Žáková, PhD., 43 let
Ekonom

V Mrači bydlím s rodinou už téměř 10 let. Už se tu cítíme skutečně doma. 
 
Kandiduji proto, že chci, aby Mrač byla atraktivním místem pro staré i mladé. Aby lidé z Mrače neodcházeli, protože jim tady chybí základní služby nebo společenský život. V jiných obcích vidím, co všechno se dá dělat, aby se lidem v obci dobře žilo a byli s obcí více spojeni.  Oproti městu má vesnice možnost více rozvíjet komunitní život, žít více spolu, žít více pro obec.  Vesnice není jen skupina domů, ale především společenství lidí, kteří mohou společně sázet stromy, sportovat, vítat občánky, vít adventní věnce nebo sbírat odpadky z příkopů.  

Kandiduji proto, že se dala dohromady parta nadšených lidí, kteří mají dobrou vůli, spoustu dobrých nápadů a dost energie dělat něco pro obec.
 
Kandiduji proto, abyste měli možnost volby. Abyste si mohli vybrat, jestli zůstanete u starých známých pořádků nebo zkusíte něco nového.
 
Mrač má na víc a chci pro to něco udělat.


7. Jan Stegura, 36 let
Vedoucí elektrotechnik

 V Mrači jsem žil od malička, než jsem dočasně své bydliště změnil. Po pár letech života ve městě jsem však uvítal možnost se sem opět vrátit. Nyní tu vychováváme malého syna a i jemu bych chtěl u nás v Mrači zajistit hezký a spokojený život. Ať už se jedná o výlety po obci, hraní na hřišti a scházení se s kamarády,  nebo později navštěvování různých akcí pořádaných v naší obci.

 Chtěl bych, aby všichni lidé věděli,  co se tu kdy bude dít a proč. Aby byli informováni o chystaných změnách či všech kulturních akcích. 
 Chtěl bych,  aby se lidé aktivně zapojovali do dění v obci, nebo sami přicházeli s nápady,  jak zde rozšířit a zlepšit kulturní,  společenský i sociální život. 

 Vždyť život tu budeme mít takový,  jaký si ho uděláme.

 ŽIJME SPOLU, ŽIJME PRO MRAČ.


8. Martin Vondrák, 37 let
Supervizor řízení letového provozu

Dobrý den, jmenuji se Martin Vondrák a v obci Mrač žiji se svou mladou rodinou teprve čtvrtým rokem. Při hledání místa, kde zapustit kořeny, byla Mrač jasnou volbou. Pěkná obec snoubící romantiku Posázaví s praktickou polohou na dopravních tepnách republiky slibovala skvělé místo k žití.

Krátký čas však ukázal, že pouze tyto vlastnosti nestačí. Že dostupnost do zaměstnání a výhledy do krajiny jsou jen střípky mozaiky zvané obec. Rád bych se tedy zasadil o budování míst, jež by sloužila ke kvalitnímu naplnění volno-časových aktivit a s tím souvisejícímu sdružování mládeže, jenž je budoucností obce. Tato místa je pak nutno spojit co možná nejkomplexnější infrastrukturou tak, aby především pěší pohyb po obci byl pohodlnou a bezpečnou záležitostí.


9. Roman Dastych, 45 let
Obchodní poradce

Více pro občany obce Mrač.

Do Mrače jsem se přistěhoval se svojí rodinou, protože jsme spolu chtěli žít v přírodě a proto, že mi vyhovuje život na vesnici. Obec Mrač se nám líbila díky svojí poloze a dopravnímu spojení do Benešova a na Prahu. Víme, že tato obec má velký potenciál.

Kladu si však otázku, jestli by některé věci neměly v naší obci a dnešní době fungovat jinak.
Máme v obci obchod, kde si můžeme koupit rohlíky po pracovní době? Máme v obci vůbec nějaké služby pro její obyvatele?
Můžeme poslat děti, aby vzaly míč a šly si hrát na hřiště? A jsou tam třeba lavičky a zázemí, kde by si mohly hrát i malé děti?
Můžou se maminky s kočárkem dostat bezpečně od svého domu do přírody? Můžete se po chodníku nebo alespoň bez nutnosti uskakování autům dostat třeba na nádraží?
Vytváříme prostředí pro malé podnikatele a rozvoj obce? Kolich jich v obci máme? Pomáhají třeba s rozvojem veřejného  prostoru?
Pokud tak jako já cítíte, že nemůžete odpovědět ano, pak budu rád, pokud přispějete svým hlasem ke změně.


10. Markéta Lukáčová, 43 let
Ředitelka MŠ

Cítím se být „ Mračandou “ a v Mrači žiji více jak 20 let. Více jak 10 let jsem se podílela na kulturním životě v obci organizováním akcí pro děti s názvem Pohádkový les denní a noční nebo Letní kino tvrz Mrač, vedla jsem v obci několik let kroužek keramiky pro děti i dospělé a organizovala jsem i kurz angličtiny s rodilým mluvčím.

Věnuji se dětem i ve svém profesním životě, a tak bych se v obci ráda zaměřila na výchovně-vzdělávací a kulturní dění pro děti a dospělé. Je to práce zasahující všechny oblasti mého života a jsem šťastná, že budu moci přispět k dobrému dílu.

Žijme spolu, žijme pro Mrač!

11. Mgr. Přemysl Žák, CSc., 53 let
Učitel

Mám rád matematiku, muziku, rád pomáhám jak dětem ve škole, tak seniorům v hospici.

Do Mrače jsem odešel s rodinou, protože mi nevyhovovala anonymita velkoměsta. Proto mám zájem na tom, aby v Mrači opravdu lidé žili spolu.

Vždy jsem byl aktivní a proto je pro mě zásadní podpora iniciativy občanů.

Změna je pro mě život a úcta k tradici nezbytnost. Ale nejdůležitější je dobrá vůle naslouchat svému okolí. Proto kandiduji s partou lidí, kteří tyto postoje se mnou sdílejí.