Hlavní stránka Mrač Kandidáti

Kandidáti

1. Milan Martiník, Ak. soch.
Zástupce ředitele uměleckoprůmyslové SŠ a VOŠ, kandidát na starostu

"Úspěch je schopnost pokračovat od neúspěchu k neúspěchu bez ztráty nadšení."  Winston S. Churchill

Čeho chci dosáhnout?

 • Rád bych k níže vysloveným myšlenkám přidal svoje zkušenosti a kontakty v oblasti kultury a získávání finančních zdrojů z grantů, státních institucí i soukromých subjektů.
 • Kvalitní výtvarné umění a současná veřejná architektura v Mrači zcela chybí. Je třeba to změnit.
 • Rád bych tuto obec posunul blíže do centra dění, aby přestal platit názor původního majitele mého řadového domku, že Mrač není díra, ale otvor. Veritas vos liberabid.

 

2. Mgr. Pavlína Žáková, M.A., PhD.
Vedoucí poradců ministra, zastupitelka obce

 "Když nevíte, kam jdete, můžete jít jakoukoli cestou a ona vás tam stejně nedovede." Siouxské přísloví

Čeho chci dosáhnout?

 • Přála bych si, aby si Mrač dávala vyšší cíle a modernizovala se podle jasné vize a jasného plánu. Mrač by měla být aktivnější ve využívání  dotací, které by jí umožnily zlepšovat infrastrukturu a služby pro občany, jako se to děje v jiných obcích.
 • Přála bych si  zkrášlit centrum obce a zajistit dost atraktivních prostorů pro setkávání občanů.
 • Chtěla bych větší důraz na ekologii - od odpadového hospodářství po úspory energií.
 • Přála bych si, abychom v obci spojili síly a všichni táhli za jeden provaz, protože “dohromady uděláme moc”.


3. Jan Stegura
Revizní technik elektro, dobrovolný hasič, zastupitel obce

Čeho chci dosáhnout?

 • V Mrači jsem se narodil, stejně tak jako můj syn. Jak jemu, tak ostatním dětem bych chtěl u nás v Mrači zajistit hezký a spokojený život. Ať už se jedná o výlety po obci, hraní na hřišti a scházení se s kamarády nebo později navštěvování různých akcí pořádaných v naší obci. 
 • Chtěl bych, aby všichni lidé věděli,  co se tu kdy bude dít a proč. Aby byli informováni o chystaných změnách či všech kulturních akcích. 
 •  Chtěl bych,  aby se lidé aktivně zapojovali do dění v obci, nebo sami přicházeli s nápady,  jak zde rozšířit a zlepšit kulturní,  společenský i sociální život. 

 Vždyť život tu budeme mít takový,  jaký si ho uděláme.

 ŽIJME SPOLU, ŽIJME PRO MRAČ.


4. Lukáš Pilát, MBA, BA
Finanční manažer

„Pryč se skanzenem 20. století. Nastal čas na moderní obec!“

Čeho chci dosáhnout?

 • Občanskou vybavenost, upravenost, průhlednost, akčnost a ještě mnohem víc. To vše má Mrač, kterou chci pomoct vytvořit.
 • Chci Mrač, která je přátelská ke všem svým občanům bez rozdílu.
 • Chci Mrač, která se nikomu nevysmívá, ale naopak problémy řeší.
 • Chci Mrač, která zdánlivé problémy vnímá jako příležitosti a výzvy, kterým s chutí bude čelit.
 • Chci Mrač, na kterou budu hrdý a která bude vzorem pro ostatní. Již žádné výmluvy, proč to jde všude jinde, jen ne u nás.


5. Markéta Lukáčová
Ředitelka MŠ

"Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni.” Václav Havel

Čeho chci dosáhnout?

 • Přeji si moderní obec, která má nastavené cíle a přemýšlí o strategickém rozvoji v širším rozsahu ne jen v počtu obyvatel. Zvýšení počtu obyvatel jednoznačně neznamená rozvoj obce.
 • Přeji si obec, která se zajímá o všechny občany a řeší všechny věkové kategorie a poskytování služeb od dětí až po seniory, např. rozvoj sociálních služeb
 • Přeji si obec, která přemýšlí o využití ekologických zdrojů
 • Přeji si, aby se každý občan zajímal o své okolí a aktivně přiložil ruku k dílu. Bez naší iniciativy a našich podnětů se toho moc nezmění.


​6. Radek Dvořák
Used Vehicles Coordinator

" Změnou svého postoje můžete často změnit okolnosti"  Eleanor Roosevelt

Čeho chci dosáhnout?    

 • Chtěl bych nastavit jasná a spravedlivá pravidla pro všechny občany bez rozdílů názorů a politických preferencí.
 • Určit si priority obce a připravit plán rozvoje na několik let dopředu.
 • Pokračovat v okrášlení obce - zeleň, cesty, bezpečnost.
 • Vdechnout nový život skladovacím prostorům u tvrze (jak pro kulturní tak společenský život v obci) a vybudovat zelenou plochu pro všechny spolky s adekvátním zázemím (elektřina, voda atd.)


7. Mgr. ThBc. Přemysl Žák, CSc.
Učitel ZŠ Archa

Mgr. ThBC. Přemysl Žák, CSc.

"Ke spravování obce je nezbytné před rozhodnutím vždy nejprve dobře porozumět argumentům všech stran"      

 Čeho chci dosáhnout?                                   

 • Zvýšit kulturu jednání veřejného zasedání zastupitelstva,
 • Bojovat proti nálepkování lidí na „dobrý a špatný“, „s námi a proti nám“ apod.,
 • Aktivně zjišťovat skutečné potřeby obyvatel Mrače a neschovávat se za anonymní názory,
 • Zapojit opozici do práce na úkolech zastupitelstva.

 

8. Ondřej Lukáč
Jednatel společnosti, předseda okrašlovacího spolku

“Perfektní přípravou předejdeš pochybnému provedení”

Čeho chci dosáhnout?

 • Rád bych posunul úroveň a “kulturu” vedení naší obce do té roviny, aby se zde lidé cítili být součástí rozhodování, aby zde obec byla pro lidi a ne pro sebe nebo jen hrstku vyvolených občanů.
 • S tím souvisí i úroveň a způsob komunikace s lidmi - pokud budeme mít vše poctivě a perfektně připravené nemusíme se bát to otevřeně komunikovat mezi lidi.
 • Mít co komunikovat mezi lidi opět znamená mít jasný, srozumitelný a transparentní plán podle kterého se v určité oblasti bude postupovat.
 • Ať již se jedná o tolik chybějící strategický plán rozvoje obce, nebo územní plán vytvářený ve prospěch obce a ne s ohledem na jednotlivce, či úzkou skupinu lidí, jako jsme tomu byli svědky doposud. Ať se jedná o plán koncepčně řešené revitalizace kulturních památek a středu obce, či jasný plán oprav obecního majetku, plán podpory zájmových spolků.
 • V neposlední řadě mít plán, jak zapojit místní občany a právní subjekty do realizace jednotlivých projektů obce. Aby se pocit sounáležitosti s děním a rozvojem obce stal ještě silnějším.

 

9. Mgr. Andrea Krchová
Ředitelka nevládní organizace, zastupitelka obce

„Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům.“ Eleanor Roosevelt

Před čtyřmi roky jsem kandidovala s myšlenkou, že Mrač má potenciál k rozvoji, že pokud se lidé spojí, dokážou vymyslet a vytvořit velké věci i na malé obci. Práce v zastupitelstvu mi tento můj předpoklad potvrdila, v posledních letech se toho v Mrači podařilo docela dost. Jsem ale přesvědčená, že můžeme jít ještě dál, pokud budeme vědět, co chceme a v jaké obci chceme žít.

Čeho chci dosáhnout?

 • Stále si myslím, že o dění v obci mají spolurozhodovat občané, a že je k tomu vedení má aktivně vybízet, nevytvářet bariéry.
 • Usiluji o profesionálně zpracovaný plán rozvoje obce a jeho průběžnou aktualizaci, abychom všichni v obci věděli, na co budeme žádat finanční podporu ze Středočeského Kraje, ze státního rozpočtu nebo z operačních programů EU,
 • V obci chci veřejný prostor, který bude zvát k setkávání a k rozvoji komunitního života v Mrači.

 

10. Miloš Pilát
Šéfkuchař, dobrovolný hasič, zastupitel obce

"Když je vůle něco dokázat nejen pro sebe ale i pro ostatní, tak nezáleží s kým souzníš a na které straně právě jsi."

Moje jediné přání je fungující a spolupracující zastupitelstvo které bude fungovat ve prospěch celé obce.
Všem novým zastupitelům ať vydrží síla a energie po celé volební období. Nezáleží na tom kdo tam bude ale jak bude prospěšný pro rozvoj celé Mrače.

 

11. Mgr. Michal Pobežal
Generální ředitel

Pan starosta Zvolský udělal za 16 let pro Mrač řadu věcí a za to si zaslouží poděkování. Nyní po 16 letech bych rád dal na další 4 roky šanci někomu dalšímu, ať ukáže, jestli pro nás v Mrači přinese nové a užitečné věci a dá do starostování novou energii.