Hlavní stránka Mrač

Mrač

Přijďte k volbám:
Pátek 23. 9. 14:00 - 22:00
Sobota 24. 9. 8:00 - 14:00

 

Vážení spoluobčané, Mračáci,

 

Rozhodl jsem se kandidovat na funkci starosty obce, protože cítím, že doba se mění a obec potřebuje jasný plán. Zcela se proměňuje energetika, změnami prochází komunikace mezi občanem a obecním úřadem  a máme jiné nároky na úpravu veřejných prostor a trávení volného času.

 

Všímám si, že v jiných obcích už tyto nové trendy zachytili a jsou v různých ohledech napřed; ať je to úsporné osvětlení, zpracování bioodpadu, atraktivní webové stránky nebo sportovní infrastruktura.  

 

Chci se aktivně podílet na rozvoji obce, kde žiji, a k tomu hodlám použít svoji schopnost obstarat peníze a využít svoje kontakty ve všech strukturách společnosti. 

 

Rád bych, s pomocí grantů i dotací, obnovil a zrekonstruoval veřejné komunikace, esteticky pozvednul centrum obce a vyřešil situaci s obecním sálem. Ten je ve špatném stavu a aktuální návrh je bohužel nedostatečný. To vše v rámci uceleného a kvalitního plánu rozvoje obce, který zásadně vylepší život v Mrači. 

 

Milan Martiník, kandidát na starostu