Hlavní stránka Mníšek Program

Program

VOLEBNÍ PROGRAM SDRUŽENÍ
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

1. ODPADY ZDARMA. V roce 2012 jsme změnili celý systém svozu odpadů a ti co pravidelně třídí, dnes platí polovinu. Chceme ale pokračovat dál. Systém zlepšit, rozšířit možnosti třídění a hlavně zjednodušit. Můžeme slíbit, že ti, kteří budou na Mníšku trvale hlášení a budou třídit, získají popelnici na komunální odpad zdarma.

2. ZAVEDEME SLUŽBU DENNÍHO STACIONÁŘE PRO NAŠE SENIORY. Tato služba na Mníšku úplně chybí a my věříme, že bude užitečná. Podpoříme ty z vás, kteří se staráte o své rodiče doma, což není vůbec lehké a tím vám trochu ulehčíme.

3. POSTAVÍME ÚPLNĚ NOVOU MATEŘSKOU ŠKOLKU. Podle našich zjištění Mníšek potřebuje ještě jednu novou mateřskou školku pro dalších 50 dětí. To nám umožní přijímat do školky všechny děti od tří let. Současně bychom rádi podpořili děti z Rymáně, kde může vzniknout menší dětská skupiny v areálu bývalého penzionu U Kožíšků.

4. ROZŠÍŘÍME A OPRAVÍME ZÁKLADNÍ ŠKOLU tak, aby v ní bylo místo pro všechny děti. Dokončíme nový pavilon včetně parku, upravíme jídelnu a budeme pokračovat v rozšiřování školního sportovního hřiště a opravách hlavní budovy.

5. OPRAVÍME SILNICE A CHODNÍKY. Naší hlavní prioritou bude oprava silnic a výstavba nových chodníků. Máme reálný plán, jak během příštích čtyřech let výrazně zlepšit stav jednotlivých silnic a chodníků. Jasnou prioritu dostane rekonstrukce silnic a parkování na Starém i Novém sídlišti a rekonstrukce ulic Řevnická, Lhotecká i Skalecká.

6. PARKY A SPORT. Dokončíme úpravu "Pivovárky" a tento sportovně relaxační park v centru našeho města doplníme o další lavičky, koše, rekreační i cvičební prvky. Zachováme její přírodní charakter. Stezku mezi Dolíky a Rymání proměníme na zónu bez aut, určenou jak pro pěší, tak pro brusle či kola. Podél stezky umístíme lavičky na odpočinutí i veřejné osvětlení . Bude to ideální a bezpečné spojení mezi Rymání a Mníškem.

7. KOUPÁNÍ NA "ZADŇÁKU". Vytvoříme pro vás místo letního odpočinku i vodních radovánek. Zaměříme se na opravu a kultivaci bývalé městské plovárny u Zadního rybníka. Bude to uklizené, opravené a stále udržované místo, tak jako tomu bylo za První republiky. Současně zahájíme generální opravu hrází jednotlivých rybníků.

8. UPRAVÍME PŘEDZÁMČÍ. Chceme, aby tu bylo místo pro odpočinkový park, veřejné WC i prostory na parkování.

9. POSTAVÍME KOMPOSTÁRNU. V průmyslové zóně připravíme podmínky pro regionální kompostárnu. Ta nám pomůže snížit náklady na likvidaci odpadů z města.

10. POSTAVÍME NOVÝ MĚSTSKÝ ÚŘAD Bez nové a větší budovy úřadu není možné zlepšit jeho služby. Stávající úřad nemá možnost rozšíření a nová budova je nezbytná. Postavíme zcela novou na místě penzionu Obora, kde najdete moderní prostory podatelny, stavebního úřadu i městské policie. Nová budova nabídne všechny potřeby kvalitní správy města pro 21. století. Původnímu úřadu bychom rádi vrátili jeho historickou funkci, neboť šlo o budovu měšťanské školy. Připravíme její rekonstrukci. Mohla by obsahovat muzeum s informačním centrem, veřejné WC, obřadní síň nebo základní uměleckou školu.

PRO MNÍŠEK

 • Sokolům pomůžeme opravit sokolovnu tak, aby zde vznikl důstojný sál s perfektními záchody i zázemím.
 • Na Starém sídlišti doplníme parkovací místa podél zdravotního střediska, opravíme chodníky na Skalecké a kompletně předěláme parkování a silnice na Skaleckém náměstí. Část ulic zjednosměrníme. Nechceme, aby se před samoobsluhou, tak jako dnes, nedalo ani vyhnout.
 • Ulice 5. května dostane nový povrch, zrekonstruujeme chodník a druhý nahradíme místy pro parkování. Ulice tak zprůjezdníme a zpřehledníme.
 • Dokončíme zahájenou rekonstrukci zdravotního střediska na ulici Komenského. Počítáme s opravou ordinací a WC. Také zateplíme budovu pro dospělé.
 • Na hrázi zámeckého rybníka zajistíme zřízení sezónní půjčovny lodiček
 • Zahájíme etapovou generální opravu povrchů ulic Řevnická, Lhotecká a Skalecká.
 • Dokončíme výstavbu chodníku na Čísovické a to tak, aby plynule pokračoval až k Hladovému Vrchu.
 • V Edenu bychom mezi zelenou školkou a valem vybudovali víceúčelový park pro děti i dospělé. Najdete tu dětské hřiště, lavičky, travnaté plochy pro odpočinek, výběh pro psy a kratší asfaltovou stezku pro kola i brusle.
 • Prodloužíme chodník na Řevnické a to až k ulici 9. května.
 • Dokončíme rekonstrukci ulice Čísovická, včetně vodovodního řadu. Současně upravíme dopravu v úzké části ulice Komenského
 • Knihovna na místě MKS
 • Doplníme chybějící části vodovodů a kanalizace, jako například Na Madlenkách

PRO RYMÁŇ

 • Postavíme nový chodník, který spojí autobusovou zastávku "Na Marjáně" s lokalitou nových i stávajících rodinných domů.
 • Z komunikace v nové lokalitě pod Višňovou odstraníme nevhodná parkovací stání v ulici a upravit silnici tak, aby umožňovala plynulý průjezd.
 • Dokončíme generální rekonstrukci ulice Višňovka, včetně rekonstrukce vodovodu.
 • Zklidníme dopravu na krajské silnici podél železničních kolejí, ke kolejím vrátíme stopku.
 • Vybudujeme vodovod pro celou Starou Rymáni.
 • Podpoříme zřízení dětské skupiny v bývalém penzionu "U Kožíšků".
 • Stávající dětské hřiště doplníme o další herní prvky.

PRO LHOTU

 • Z Lhotecké ulice ve Stříbrné Lhotě zřídíme zónu se sníženou rychlostí, předností chodců a sadou zpomalovacích retardérů. Kompletně opravíme celý povrch hlavní ulice. Tímto způsobem zde dopravu výrazně zpomalíme a současně zachováme ráz vesnice, bez chodníků a bez přechodů.
 • Budeme pokračovat v rozšiřování a zvelebování spolkového hřiště na Stříbrné Lhotě.
 • Dokončíme poslední větve kanalizačního a vodovodního řadu.

PRO VŠECHNY, PRO ROZVOJ NAŠEHO MĚSTA

 • Zmodernizujeme a zpřehledníme internetové stránky města včetně kulturního kalendáře. Rozklikávací rozpočet doplníme o každý jednotlivý výdaj, aby zájemci měli okamžitý a jasný přehled o financování města, jeho dodavatelích a o tom, co a komu platíme.
 • Dokončíme prodloužení odhlučňovací bariéry kolem ulice Komenského a kolem Edenu, tak aby se snížila hluková zátěž v celé oblasti.
 • Dokončíme tvorbu nového územního plánu města. Nový plán nám pomůže regulovat výstavbu a zamezuje vzniku nový satelitních území.
 • Rozšíříme kamerový systém do všech částí města podle projektu, který jsme již připravily. Kamery budou hlídat vaše auta na Novém i Starém sídlišti a budou bránit vandalismu. Na kamerách bude "sedět" trvalá ostraha, která v případě potřeby pošle hlídku tam, kde
  bude zrovna potřeba.
 • Zahájíme stavbu kruhového objezdu nebo světelné křižovatky na křižovatce před dálničním mostem.
 • Dokončíme proces prodloužení linky 317 do Příbrami a zpět.
 • Budeme pokračovat v obnově Skaleckého areálu. Opravíme kostelík sv. Máří Magdalény a rozšíříme prostory kláštera. Podpoříme opravu kostelní zdi.
 • Budeme i nadále pokračovat v pořádání cyklu Mníšeckého kulturního léta a Skaleckých poutí. Chceme, aby naše město navštěvovali kvalitní a významní umělci. Chceme, aby Mníšek byl centrem kultury a cestovního ruchu celého regionu.
 • Založíme společně s Kovohutěmi společnost na rekultivaci skládky v průmyslové zóně.
 • Prosadíme generální opravu mostu u Billy na Řevnické ulici.
 • Vytvoříme podmínky pro rozšíření počtu lékařů, především praktických lékařů pro dospělé a pro děti a dorost.