Hlavní stránka Mladá Boleslav Aktuality Prosincový Boleslavan - rozhovor s Danielem Markem

Prosincový Boleslavan - rozhovor s Danielem Markem

29. 11. 2019

Do zlepšení kvality školství investujeme peníze i energii

Město investuje do zkvalitnění zdejšího školství, jak se to projevuje v praxi? Jaké nové velké akce pro veřejnost se chystají v příštím roce? Budou se zlepšovat podmínky pro aktivní trávení volného času na území města? Jak je to s chystanou rekonstrukcí Domu kultury? Na tyto i další otázky odpovídal náměstek primátora Daniel Marek.

Prosincový Boleslavan - rozhovor s Danielem Markem

Prosincový Boleslavan - rozhovor s Danielem Markem

 

„ Jaké velké investice v oblasti školství nás čekají v roce 2020? 
Jednou z největších investičních akcí bude nástavba 5. základní školy, což představuje částku kolem 30 milionů korun. Nástavba vznikne podle plánu nad školní jídelnou, chystají se zde nové učebny, postaví se i výtah a zajistí bezbariérový přístup. Ve dvou etapách, tedy v letech 2020 a 2021, bude probíhat zateplení obou pavilonů MŠ Čtyřlístek a v září příštího roku také začne kompletní rekonstrukce MŠ Sluníčko. Dokončuje se i výstavba nové mateřské školy na sídlišti, kterou bychom chtěli otevřít nejpozději v březnu 2020.

„ Co město podniká pro celkové zkvalitnění školství?
Avizovali jsme, že chceme pracovat na zkvalitnění školství v Mladé Boleslavi, aby patřilo k nejlepším v republice. Nejsou to jen plané sliby, do této oblasti jsme již začali výrazně investovat a budeme v tom pokračovat
i v dalších letech. S dobrou odezvou od ředitelů i pedagogů se setkává městem výrazně podporovaná výuka angličtiny na základních školách. Ta je ve dvou rovinách, jednak platíme výuku angličtiny kantorům, jednak je finančně podporujeme, aby vyučovali i ostatní předměty v angličtině (například dějepis, zeměpis aj.). Začalo to fungovat velmi dobře a chceme s touto podporou pokračovat i v roce 2020. Do konce roku také dostane každý kantor na našich základních školách nový notebook. Tyto formy zkvalitňování školství představují sumu bezmála devět milionů korun. Navíc dochází i k obměně pevných počítačů, do které investuje Škoda Auto 1,5 mil. Kč a město další 3 mil. Kč.

„ Co dalšího se v oblasti školství děje nového?
Dobře zafungovali školní asistenti, kteří od září tohoto roku již pomáhají na všech základních školách. Jejich pomoc je velmi vítaná například v době obědů či školních přestávek, kdy se kantoři díky tomu mohou věnovat více přípravě na vyučování.

Jak hodnotíte zájem o listopadovou prohlídku věznice?
Tušili jsme předem, že bude o tuto mimořádnou prohlídku velký zájem, ale nakonec to předčilo i naše očekávání. Lístky byly vyprodány předem během dvou dnů a na mnohé další zájemce se tak nedostalo. Měli jsme ale na základě dohody s majitelem objektu skutečně striktně určený počet lidí, které bylo možné v jednotlivých skupinách do objektu vpustit. Právě kvůli tak velkému zájmu jsme již dohodli s majitelem objektu, že prohlídka věznice bude pro veřejnost opět možná v květnu 2020. S prodejem vstupenek začneme na začátku roku. Termín zahájení prodeje předem zveřejníme.

„ Chystáte v dalším roce nějaké nové velké akce?
V prvním pololetí chystáme všechny obvyklé velké akce, ale zároveň i dvě nové. Především 16. dubna to bude Food festival, který se má konat na dosud neupřesněném místě v severním sídlišti. A druhou velkou akcí bude 20. června 2020 na Krásné louce Festival barev – městské slavnosti. Ta by měla být místo obvyklého jarmarku a bude cílena především na mladší generaci. Ta se může těšit na různé youtubery, ale i další zajímavý program.

„V červenci příštího roku oslaví Mladá Boleslav 420. výročí od povýšení na královské město. Oslavíme to nějak?Vzhledem k tomu, že termín výročí je 3. července, není to zrovna vhodná akce pro nějakou velkou akci. Ale město ve spolupráci s Muzeem Mladoboleslavska plánuje vydání zajímavé knížky věnované historii Mladé Boleslavi. Byli bychom ale rádi, aby to byla kniha čtivá a zajímavá, ve které nebudou jen suchá data, ale i například příběhy lidí a přiblížení jejich života v dřívějších dobách. V příštím roce také město vydá vlastní poštovní známku, která bude cenná nejen pro různé sběratele, ale jistě bude přitažlivá i pro všechny obyvatele města.

Jak hodnotíte dění v mezigeneračním centru Klementinka? 
Myslím, že se Klementinka osvědčuje a že cestu si sem nachází stále více lidí. Pořád se rozšiřuje program zdejších akcí. Troufám si odhadnout, že v příštím roce bude kalendář úplně plný. Novinkou zde bude městský včelín, který se vybuduje na jaře 2020. Zároveň máme v plánu také opravu altánu na zahradě. Vše je už vyprojektováno, je potřeba ale dořešit přístup pro stavbu, protože povede přes pozemky, které nejsou v majetku města.

„ Začne už rekonstrukce Domu kultury?
Ano, dlouho připravovaná rekonstrukce v příštím roce už konečně začne. V létě bychom zde chtěli vyměnit okna v celém objektu. Celá oprava proběhne v několika etapách. Neplánují se žádné výrazné zásahy do vnější podoby budovy ani žádné přístavby zezadu, které se původně zvažovaly. Asi největší proměna a rozšíření čeká předsálí divadelního sálu, v objektu vzniknou klubovny, studentský klub, zkušebny, zlepší se technické vybavení divadelního i velkého sálu. Celý objekt bude bezbariérový, určitě zde bude i výtah. V druhém podlaží vznikne v místě kanceláří další multifunkční sál. Dům kultury také čeká zateplení. Ale zdůrazňuji, že to vše se určitě nestihne za jediný rok a bude se to provádět v několika etapách.

Co chystáte v blasti volnočasových aktivit?
Máme naplánovanou výstavbu nové tělocvičny, která by měla být v sídlišti. Máme zde hodně sportů, které se nikam nevejdou. Je to na jedné straně dobře, protože výrazně finančně podporujeme sportování mládeže, na druhou stranu musíme zajistit i zvýšení kapacity pro halové sporty. Chystáme také v dalších letech lezeckou halu, ale její umístění se bude ještě upřesňovat. A především začneme v roce 2020 s úpravou a rozšířením areálu betonárky Radouč. Bude zde plnohodnotný areál pro skateboard, pro parkour, vznikne zde hřiště pro psy. Bude zde případně i místo pro zvažovaný zookoutek a pro další volnočasové aktivity.

Kdy město zavede participativní rozpočet?
Mladá Boleslav jej bude mít již v roce 2020. Pro první rok bude vyčleněna částka 1 milion korun a bude na lidech, aby si řekli, co by za ty peníze chtěli ve městě vybudovat. Podané návrhy se vyhodnotí a prověří, do jaké míry je možné je realizovat. Věřím, že v druhé polovině příštího roku by již mohlo dojít k realizaci vybraného záměru.

„ Jak je to s rekonstrukcí bazénu v sokolovně?
Rekonstrukce bazénu dále pokračovala během celého letošního roku. Ale vzhledem k neplánovaným problémům během stavby bude její dokončení trvat déle, než jsme předpokládali. V současné době odhadujeme, že bychom mohli tento krytý bazén otevřít veřejnosti zřejmě v druhé polovině roku 2020.

Zdroj: Boleslavan - měsíčník statutárního města Mladá Boleslav