Hlavní stránka Mladá Boleslav Aktuality Největší problémy města? Podle mladých doprava a bezpečnost.

Největší problémy města? Podle mladých doprava a bezpečnost.

23. 5. 2018

Foto Pavel Šubrt

Foto Pavel Šubrt

Zástupci žáků a studentů mladoboleslavských základních a středních škol přišly v pondělí 21. května diskutovat se zástupci města o budoucnosti Mladé Boleslavi a současných problémech. Akci,  organizovala nezávislá mládežnická organizace Mladí demokraté. Na ní přišli postupně besedovat primátor města MUDr. Raduan Nwelati, náměstek primátora ing. Jiří Bouška a zástupci komisí Rady města Jaroslav Šebek a Daniel Kolář.

Týmy žáků a studentů zde během dopoledne prezentovaly různé  oblasti a jejich problémy. V následném hodnocení hlasovali pro největší negativa a pozitiva města a především velmi aktivně diskutovali s pozvanými hosty.

Během akce zaznělo velmi široké spektrum témat od chytrých technologií přes oblast vzdělávání, dopravy, bezpečnosti, propagace kulturních akcí, životního prostředí i například požadavku na vznik centra mládeže. Probírala se i otázka kolem rekonstrukce Domu kultury.

Mezi největší problémy města řadí mladí lidé především dopravu a bezpečnost. Nejvíce podnětů pojmenovali v oblasti struktury městské hromadné dopravy, cyklostezek, možností na zlepšení průjezdnosti křižovatek i otázky spojené s opravou komunikací a s nimi spojených uzavírek. Hovořilo se také  o formách propagace akcí ze strany města, o školních sportovištích a jídelnách, sečení travnatých ploch, o vánoční a květinové výstavbě města…