Hlavní stránka Mladá Boleslav Aktuality Mgr. Lucie Laurýnová - ředitelka zdravotnické školy

Mgr. Lucie Laurýnová - ředitelka zdravotnické školy

31. 8. 2018

Billboard, který již nyní můžete vídat v našem městě.

Billboard, který již nyní můžete vídat v našem městě.

Mgr. Lucie Laurýnová je číslem pět na naší kandidátce a také garantem oblasti, kterou nazýváme jako důstojnost. Lucie je ředitelkou zdravotnické školy a jak sama říká: "Ráda bych se zaměřila na zabezpečení důstojného stáří pro všechny. Senioři si zaslouží prožít aktivní a plnohodnotné stáří."

Základní body z našeho programu v oblasti důstojnost:
 Podpoříme výstavbu seniorského bydlení
 Budeme zlepšovat a rozšiřovat službu Senior taxi
 Zmodernizujeme a rozšíříme systém tísňového volání pro seniory a handicapované
 Chceme krajinu pro lidi, zeleň a vodu do města