Hlavní stránka Mladá Boleslav Aktuality Luboš Dvořák – ředitel Signál rádia, organizátor městských akcí, člen kulturní komise

Luboš Dvořák – ředitel Signál rádia, organizátor městských akcí, člen kulturní komise

18. 9. 2018

Billboard, který již nyní můžete vídat v našem městě.

Billboard, který již nyní můžete vídat v našem městě.

Hnutí starostové a nezávislí velmi znepokojuje bezpečnostní situace v Mladé Boleslavi. Touto problematikou by se měl přímo zabývat Luboš Dvořák.
Jemu i nám vadí, že přibylo více rvaček, obtěžování, užívání drog na ulici, dalšího násilí a přestupků. Jenom k rušení nočního klidu došlo za první pololetí letošního roku stejně jako za celý loňský rok. Je nutné za každou cenu posílit řady městské policie. Chceme také vytvořit pracovní skupinu složenou z těch nejlepších odborníků, která bude v našem městě dennodenně situaci řešit. Alespoň do té chvíle, než se město podaří vrátit do bezpečného stavu. Je čas investovat desítky milionů korun a jednat velmi tvrdě.

Každý den se musí obyvatelé města potýkat s nepříjemným pohledem na fetující narkomany. Oblíbenou šlehárnou jsou dokonce lavičky v centru města.

Je nutné jednat se společnostmi, které zaměstnávají zejména problémové přistěhovalce a těch se v případě opakujících se prohřešků zbavit. V Mladé Boleslavi takové spoluobčany nechceme, nesmí tu být pro ně místo.

Hnutí Starostové a nezávislí se do komunálních voleb v Mladé Boleslavi zapojuje poprvé, na bezpečnostní situaci ovšem poukázalo jako první. Pokud po volbách bude mít pozici pro rozhodování v těchto věcech, nebude se bát udělat razantní kroky.

Základní body z našeho programu v oblasti bezpečnost:
 Zajistíme udržované a čisté ulice bez odpadků
 Chceme více strážníků v ulicích
 Vybudujeme psí útulek
 Zasadíme se o bezpečné a opravené město
 Budeme bojovat proti nelegálním ubytovnám i nepřizpůsobivým občanům