Hlavní stránka Mladá Boleslav Aktuality Daniel Marek – náměstek primátora, krajský zastupitel

Daniel Marek – náměstek primátora, krajský zastupitel

15. 9. 2018

Billboard, který již nyní můžete vídat v našem městě.

Billboard, který již nyní můžete vídat v našem městě.

Daniel Marek je lídrem naší kandidátky. Jako nejviditelnější člen našeho volebního uskupení má na starost nejen celý náš program, ale podrobněji i jeho část na téma "děti". Za Danem je spousta práce pro naše město a jak sám říká: "Po 8 letech práce pro naše město vím, co ho trápí a v čem se dá vylepšit tak, aby se lidem v Mladé Boleslavi dobře žilo. V potřebných investicích musíme pokračovat, neboť jsme město s velkým potenciálem…"

Základní body z našeho programu v oblasti děti:
 Obnovíme zaniklá hřiště pro více pohybu našich dětí
 Chceme školy, do kterých budou chodit rádi děti i učitelé
 Zajistíme dostatek startovacích bytů pro mladé rodiny
 Budeme podporovat dětské a mládežnické organizace