Hlavní stránka Komňa Program

Program

Starostové a Nezávislí Komňa Program a cíle
1. Transparentní fungování obce:
Prioritou je nejen transparentní hospodaření a zhodnocení majetku obce, ale zejména vytvoření pozitivní atmosféry na úřadě se základním předpokladem zlepšení komunikace s občany. Uvědomujeme si, že úředník je zde pro lidi a nikoli naopak. Korektním a slušným jednáním pro vás uděláme v rámci možností maximum.
 
2. Dotační programy:
Maximální využití dotačních programů za pomoci a poradenství odborníků hnutí STAN, popř.externích specializovaných firem.
 
3. Doprava a infrastruktura:
Samozřejmostí je sjízdnost místních komunikací v každém ročním období a to pro všechny občany bez ohledu na jejich adresu. Zkvalitnění zimní údržby místních komunikací je naší další prioritou - všichni máme stejná práva a podobné potřeby.
Zasadíme se o lepší návaznost spojů hromadné dopravy, abychom Vám usnadnili, popř. rozšířili Vaše možnosti při cestách do zaměstnání, za nákupy, k lékaři apod.
Jelikož jsme zdravá obec v krásném prostředí Bílých Karpat budeme prosazovat vybudování cyklostezky Komňa – Bojkovice.
 
4. Sportovní kluby a zájmové spolky:
Pro spravedlivé rozdělování příspěvků na činnost sportovních klubů a zájmových spolků z obecního rozpočtu chceme připravit transparentní pravidla a více zvýhodnit spolky věnující se práci s dětmi a mládeží. Podpora neziskových organizací je pro nás samozřejmostí.
 
5.  Kultura a školství:
Chceme se zaměřit na obohacení společenského a kulturního života v naší obci.
Podpora kulturního dědictví v podobě zvyků a tradic je povinností jak vůči našim předkům, tak zejména vůči budoucím generacím. I bohatá historie naší obce nesmí být zapomenuta – naše muzejní sbírky budeme udržovat a nadále rozšiřovat .
Podpora rozvoje mateřské a základní školy je existenční nutností. Navrhneme opatření, která by měla zabránit úbytku dětí v naší mateřské a základní škole. Podpoříme i volnočasová zařízení a vytvoříme prostor pro jejich činnost.
 
6. Odpadové hospodářství a životní prostředí:
Současný i budoucí civilizovaný svět odpady třídí a recykluje. Budeme motivovat občany k třídění komunálních odpadů přímo v domácnostech, které podpoříme jak rozšířením počtu kontejnerů na tříděný odpad v různých částech obce a jejich kultivovaným umístěním, ale zejména pilotním projektem svozu bioodpadu přímo z vašich domácností.
Zeleň a květiny do naší obce vždy patřily, patří a patřit budou. Budeme pokračovat v nastaveném standardu údržby a zvelebování obecní zeleně a odpočinkových zón.
 
7. Rozvoj obce
Naším cílem je zvýšení počtu obyvatel naší obce. Chceme dokončit přípravu vytipovaných stavebních parcel pro zahájení výstavby a zasadit se o propagaci výhod bydlení v naší obci zejména pro mladé rodiny. S tím souvisí nejen veškeré body našeho programového prohlášení, jako je udržení provozu mateřské a základní školy, zlepšení dopravní obslužnosti, kulturní a společenské vyžití, ale i podpora drobného podnikání v obci s vytvořením zaměstnaneckých míst. Samozřejmostí je i ochrana obyvatel od nekalých praktik podomních prodejců a volně pobíhajících psů.