Hlavní stránka Komňa Kandidáti Bc.Dagmar Dolinová

Bc.Dagmar Dolinová

věk: 46 let povolání: porodní asistentka
Proč kandiduji?
Pracuji ve zdravotnictví, kde je hlavním posláním pomáhat druhým. Pomoci chci i své vesnici. Zajímá mě, jak se v Komni žije mladým, ale i starším občanům.
Ráda bych navázala na svá dřívější působení v oblasti sociální, sportovní či kulturní.
 
Proč podporuji Ludvíka Marka na místo starosty?
Ludvík Marek je v Komni relativně krátce. V letech 2012 a 2013 náš dům bezprostředně ohrožovala blesková povodeň a on byl vždy ochoten pomoci. Tak jsem ho poznala. Jeho názory, životní zkušenosti a všeobecný přehled jsou předpokladem toho, aby pokračoval v práci pana Karla Navrátila.