Hlavní stránka Jílové u Prahy Kandidáti Ing. Ladislav Čmelík

Ing. Ladislav Čmelík

Autorizovaný technik

Ladislav Čmelík, kterému je 56 let, žije v Jílovém se svou rodinou již 22 let a v letech 2006 až 2010, zastával v Jílovém u Prahy funkci starosty města. Pod jeho vedením se podařilo stabilizovat městské finance, vytvořit podmínky pro přípravu a realizaci projektů potřebných pro další rozvoj města, který se bohužel v následujících osmi letech prakticky zastavil, přestože bylo v letech 2006 až 2010 vykoupeno pro potřeby města přes 50 tisíc m2 pozemků a rozpracováno několik větších investičních projektů, jako je výstavba vodovodu a kanalizace v Borku, Kabátech a Lukách p. Medníkem, rekonstrukce parku na náměstí a za muzeem, severní obchvat města Radlík – Lázně, obchodní zóna Lázně, páteřní komunikace na Radlík, rozšíření sběrného dvora u SOU, zasíťování pozemků v lokalitě Višňovka Radlík, revitalizace náměstí, obnova koupaliště Hacák atp.

Vystudoval Strojní fakultu ČVUT v Praze, obor technika prostředí. Po skončení studia pracoval šest let v konstrukčním oddělení Janka Radotín jako její vedoucí. Od roku 1990 až dodnes soukromě podniká. Je majitelem malé firmy na výrobu, dodávky a montáže vzduchotechniky. Jako odborník v tomto oboru TZB je autorizovaným technikem pro vzduchotechniku a vytápění ČKAIT.

V podnikání, ve sportu a i jako starosta na radnici prokázal své organizační a manažerské schopnosti, díky kterým se pod jeho vedením podařilo zdárně připravit a uskutečnit několik zajímavých investičních akcí.

Jeho koníčkem je sport, zejména fotbal.  Více jak 13 let působil v FC Jílové jako trenér žáků, hráč, funkcionář a místopředseda klubu, který velkou měrou přispěl k přestavbě sportovního areálu klubu. Po skončení aktivní hráčské činnosti přešel na vytrvalostní běh, ve kterém se mu podařilo již desetkrát pokořit i maratonskou trať. Ze sportu si do života přenesl zarputilost, cílevědomost, vytrvalost, touhu po úspěchu a bojovnost.   

Pokud bude zvolen a dostane možnost se aktivně podílet na vedení města, chtěl by se zasadit o obnovu přípravy a následnou realizaci alespoň některých z větších investičních projektů, které město pro svůj rozvoj potřebuje, aby i u nás došlo k postupnému zlepšování podmínek pro život našich spoluobčanů ve městě i jeho okolí.