Hlavní stránka Jílové u Prahy Kandidáti Ing. Jan Kunc

Ing. Jan Kunc

Hlavní inženýr projektu

 

Je mu 72 let a v Jílovém u Prahy trvale bydlí a žije od roku 1971. Je absolventem  Střední všeobecně vzdělávací školy, po které pokračoval ve studiu na Vysokém učení technickém v Brně, obor silnoproudá elektrotechnika. I když už je mnoho let v důchodovém věku, stále aktivně pracuje na zkrácený úvazek v Energoprojektu Praha, kde po dobu své dlouholeté praxe zastával různé vedoucí funkce. Je autorizovaným inženýrem v oboru Technologická zařízení staveb ČKAIT.

Již mnoho let zastává funkci předsedy Základní organizace Českého svazu včelařů. Jeho koníčky jsou kromě chovu včel práce na zahradě, turistika a lyžování.

Nikdy nebyl členem žádné politické strany.

Vzhledem k jeho profesnímu zaměření a znalostem v oblasti investiční výstavby by chtěl pomoci novému vedení radnice při realizaci investičních akcí ve městě.

Plně si uvědomuje, že připravované stavby budou vyžadovat kromě kvalitní projektové přípravy a výběru dodavatelů zejména zajištění finančních prostředků pro jejich realizaci. Proto podporuje volební program Starostové a nezávislí, který je mimo jiné zaměřen na snížení nákladů na chod úřadu a na využití takto ušetřených prostředků na podporu investičních akcí.

Za volební uskupení Starostové a nezávislí kandiduje již po třetí.