Hlavní stránka Jesenice Aktuality Vzděláním můžeme změnit svět kolem nás, říká pátá na kandidátce Světlana Vrbková. Její prioritou je proto školství

Vzděláním můžeme změnit svět kolem nás, říká pátá na kandidátce Světlana Vrbková. Její prioritou je proto školství

1. 10. 2018

Mgr. Světlana Vrbková

- věk 42 let, vdaná, dvě děti

- učitelka ZŠ Jesenice (do roku 2017)

- motto: „Vzděláním můžeme změnit svět kolem nás.“

Máte záslužné povolání, učíte na druhém stupni základní školy. Co Vás přimělo k tomu, že jste se rozhodla kandidovat do zastupitelstva?

Když jsem se před patnácti lety přestěhovala z Českých Budějovic do Jesenice a posléze i do Zdiměřic, netušila jsem, jak moc mi tato místa přirostou k srdci. Staly se mým novým domovem. Místem, kde žiji s rodinou, kde vyrůstají mé děti, kde trávíme volný čas, setkáváme se s přáteli… Ráda bych se proto aktivněji podílela na jeho dalším rozvoji a ovlivnila jeho budoucí směřování.

Na jesenické škole jste učila 8 let, proč jste se rozhodla odejít?

Hlavním důvodem mého odchodu bylo především to, že jsem se neztotožnila s novou vizí řízení jesenické školy. Tu začala realizovat po odchodu ředitele Mgr. Josefa Buchala nová paní ředitelka Ing. Mgr. Bc. Jitka Novotná. Její představa o fungující škole se postupně začala velmi vzdalovat od té mé představy, ale bohužel tedy nejenom té mé. Proto v průběhu dvou let odešlo ze školy mnoho kvalifikovaných a dlouholetých pedagogů. Jsem si dobře vědoma toho, že paní ředitelka to tehdy neměla vůbec jednoduché. I já jako řadový pedagog jsem tehdy vnímala silný tlak ze strany vedení města. Snaha jí pomoci a najít společnou řeč ke spolupráci byla dle mého názoru minimální. To se samozřejmě odrazilo i na klimatu celé školy.

Co je Vaší programovou prioritou? Na co byste se chtěla v zastupitelstvu zaměřit?

Mojí programovou prioritou bude samozřejmě školství. Ráda bych své dlouholeté zkušenosti v oblasti vzdělávání uplatnila především k rozvoji vzdělávacích služeb v našem městě a k podpoře volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Co konkrétně byste chtěla zavést, případně změnit?

Především bych se chtěla aktivněji zapojit do zkvalitnění spolupráce mezi městem a školou. Škola se nyní potýká s nedostatkem kvalifikovaných učitelů, což se samozřejmě odráží hlavně na kvalitě výuky některých předmětů. Vedení města, by se dle mého názoru, mělo více spolupodílet na řešení této problematiky. Já osobně bych se ráda aktivně podílela:

* na prosazování motivačního náborového příspěvku pro nově příchozí učitele

* na prosazování finanční podpory určené pro další vzdělávání pedagogů (školení, teambuildingy atd.…)

* na prosazování odměn za nadstandardní aktivity učitelů

To vše by mělo vést ke stabilizaci učitelského sboru, kterou považuji dlouhodobě za velmi důležitou. Zároveň bych ráda usilovala o to, aby se i místní podnikatelé více zapojovali do možnosti sponzorování škol a školek. Jejich finanční dary s finanční podporou města by se pak mohly využít k nákupu kvalitnějších modernějších pomůcek, interaktivních tabulí, IT techniky…

Zmínila jste i volnočasové aktivity dětí a mládeže. Máte konkrétní představu, jak byste chtěla pomoci v této oblasti?

Jednou z našich hlavních priorit STANU je také podpora sportu. Proto se budu určitě aktivně podílet na utváření podoby dlouhodobě plánovaného sportovního areálu. Vzhledem k tomu, že oba mí synové jsou aktivními hráči v místních sportovních klubech (fotbalovém i florbalovém), budu hájit zájmy těchto klubů. Byla bych ráda, kdyby nově vzniklý sportovní areál přivedl do Jesenice i další nové sportovní kluby ( např. atletický, tenisový, volejbalový …). Stejnou pozornost bych ráda nasměrovala i na zájmovou a uměleckou činnost dětí a dospělých. Jednak na tu, co již existuje ( např. HAZARD Hobbies centrum, ZUŠ, pěvecký sbor Jesenka… ), tak i na tu, která by do budoucna mohla v našem městě vzniknout (např. skautský oddíl…). Byla bych ráda, kdyby se do těchto činností dle svých možností mohli zapojit i naši senioři.

Je ještě něco, co byste ráda po volbách prosadila?

Kromě výše uvedeného bych se samozřejmě podílela i na plnění našich dalších volebních závazků z jiných oblastí, které povedou k rozvoji prosperujícího života v našem městě.

Autor: Pavel Smutný


Mohlo by vás také zajímat

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Malotřídka v Dolních Studénkách nadchla i ministra Beka

Mohlo by vás také zajímat

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Malotřídka v Dolních Studénkách nadchla i ministra Beka