Hlavní stránka Jesenice Aktuality Proč kandiduji do zastupitelstva Jesenice? Rozhovor s lídrem kandidátky Pavlem Smutným

Proč kandiduji do zastupitelstva Jesenice? Rozhovor s lídrem kandidátky Pavlem Smutným

9. 9. 2018

Odvedli jsme spoustu práce, na kterou chceme navázat. Máme jasnou vizi, jak by měla Jesenice vypadat.

Ing. Pavel Smutný

- věk 42 let, ženatý, 3 děti

- majitel jazykové školy, učitel AJ

- místostarosta Jesenice 2010 – 2011, starosta Jesenice 2011 – 2014, předseda Kontrolního výboru 2014 – 2018

- lídr kandidátky STAN Jesenice

Co vás přimělo k tomu, že jste se začal angažovat v samosprávě?

Před dvanácti lety jsme se s mojí rodinou přestěhovali do Jesenice, kterou jsme si vybrali s ohledem na blízkost Praze a existenci školy, školky a lékařů přímo v místě. Sice jsme postávání v kolonách čekali, ale bylo pro nás velmi nepříjemným překvapením, že dojíždět budeme muset i za školkou, jelikož se nám děti opakovaně nedostaly do školky, i za lékaři, jelikož ti místní měli kapacitu zcela vyčerpanou. A v té situaci se tehdejší jesenické zastupitelstvo rozhodlo rozšiřovat zastavitelné území o další rozsáhlé plochy pro bydlení. V tom okamžiku jsem si řekl, že je nutné se pokusit udělat něco pro to, aby se situace změnila. A povedlo se, volby jsme vyhráli a začali jsme na změně aktivně pracovat.

Co byste během svého působení na radnici označil za svůj největší úspěch?

Když se ohlédnu za naší prací, jsem docela spokojený. Podařilo se nám toho hodně, prosadili jsme zklidnění živelného územního rozvoje, definovali jasnou vizi dalšího směřování Jesenice, rozšířili kapacity naší školy, přistavěli zdravotní středisko, vybudovali jsme nové cyklostezky, vysázeli stovky stromů, ale nepochybně největším úspěchem je, že jsme vyřešili do té doby zcela nedostatečnou kapacitu předškolních zařízení.  Během jednoho roku jsme vybudovali dvě nové mateřské školky (v Jesenici a ve Zdiměřicích).

Proč si zrovna toho považujete nejvíc?

Nedostatečná kapacita předškolních zařízení byla v Jesenici vždy problémem. A nám se to podařilo během dvou let na radnici vyřešit. A to v situaci, kdy jsme zdědili po našich předchůdcích zcela prázdnou pokladnu a navíc úvěry na dalších deset let. Díky naší rozpočtové odpovědnosti jsme ani nemuseli Jesenici zatížit dalšími úvěry.

Co podle vás dělá lidem ve vašem regionu největší starosti?

Problémů k řešení je stále celá řada, například v současné době nedostatečná kapacita základní školy, neexistence náměstí, absence širších sportovních možností, ale největším problémem celého našeho regionu je dle mého názoru doprava.

Zastavme se u té dopravy, existuje vůbec dle vašeho názoru nějaké řešení, když neustále narůstá počet vozidel?

Řešení je v koncepční práci a jednotlivými kroky docílit toho, abychom „vytlačili“ tranzitní dopravu na dálniční okruh a vůbec ji do centra Jesenice nepustili. Řešením by rovněž bylo vybudování obchvatu Jesenice v celé jeho délce, což je ale kompetencí kraje. Dalším dílčím krokem je docílit stavu, kdy nebudeme muset osobní automobil používat každý den. Tedy doplnění všech služeb přímo v našem městě. Důležité také je pracovat na řešení hromadné dopravy tak, aby byla pohodlnou alternativou dopravě individuální. Přidáváním dalších autobusových spojů na ucpané silnice nemá smysl. Proto v našem programu máme rozšíření počtu autobusových spojů Jesenice – Praha Smíchov po dálničním okruhu. Tuto linku jsme zavedli, když jsem byl místostarostou v roce 2011, ale bohužel počet spojů se od té doby nikterak nezměnil, jezdí pouze tři spoje ráno a tři odpoledne. Přitom toto je možné řešit okamžitě. Budeme usilovat i o vybudování koridoru segregované hromadné dopravy od budoucí stanice metra D v Písnici do Jesenice. To už je ale záležitost, která je opět v kompetenci kraje. Stejně tak i dobrá síť cyklostezek navazující na trasy pražské, dolnobřežanské apod. může být motivující pro ponechání auta v garáži. No a v neposlední řadě zabránit přivedení další dopravy do našeho katastru. Tedy, aktivně vystupovat proti uvažované dálnici D3 a Vestecké spojce. Tyto plánované komunikace by do Jesenice přivedly dopravu, která tu v současnosti nejezdí.

Není to trochu sobecké? Všichni chtějí jezdit autem, ale nikdo nechce, aby mu to jezdilo za domem.

Nemyslím si, že to je sobecké. Jesenice je nyní již tak zatížena tranzitní dopravou, že další dopravní zátěž prostě neunese. A ta doprava na jih nyní jezdí po D1 na Mirošovice a pak směr České Budějovice. My podporujeme tuto trasu, tedy rozšíření silnice 1/3 na parametry dálnice stejně, jako se postupně děje na jihu Čech. Nevidím důvod, proč stavět kompletně nový úsek dálnice přes území, které je navíc poddolované. V západní Evropě se mimoúrovňové křížení dálnic většinou staví zcela mimo obydlené území a zde je záměrem takovou obří křižovatku vybudovat u Jesenice, kde žije přes 10 tisíc obyvatel. A Vestecká spojka by nebyla ničím jiným, než zkratkou mezi Prahou a D3.

Zapojení se do správy obce vyžaduje spoustu práce. Sám jistě máte starostí nad hlavu. Co vás vede k tomu, že znovu kandidujete do místního zastupitelstva?

Těch důvodů je více. Asi ten nejhlavnější je, že je spousta odvedené práce na v minulosti připravovaných projektech, které stále čekají na realizaci. Současné vedení města bohužel nezrealizovalo žádný „svůj“ projekt. Pouze zrealizovali některé z našich projektů, které při mém odchodu z radnice čekaly např. na vydání stavebního povolení a jinak se v posledních čtyřech letech jednalo vesměs o údržbu stávajícího stavu. Ale mnoho námi připravovaných projektů bohužel stále leží v šuplíku. Např. jesenický sportovní a rekreační areál, dokončení sítě cyklostezek mezi jednotlivými částmi Jesenice, napojení na cyklostezky břežanské, atd. Tedy tou hlavní motivací je naše jasná vize, jak by se Jesenice měla proměnit. Další motivací je pro mě současný obrat k netransparentnosti a nedemokratičnosti. Asi není v pořádku, aby zastupitel, který má zákonný nárok na uveřejňování svých názorů v obecním časopise, musel mít čtyři rozsudky na to, aby takové dva své názory mohl uveřejnit. Není ani v pořádku to, že předsedovi kontrolního výboru nejsou poskytovány podklady pro provedení kontroly a já se tak musím domáhat podkladů na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Za mého působení na radnici jsme zveřejňovali všechny smlouvy na webu města, výběrová řízení nad sto tisíc korun jsme také předem zveřejňovali, diskutovali jsme s občany na webu atd. A to se nyní bohužel neděje. Navíc, jsme svědky návratu ke klientelismu a zcela zbytečnému rozhazování finančních prostředků navyšováním provozních výdajů, které by naopak mohly být využity pro tolik potřebné investice. A v neposlední řadě mi není lhostejná ani současná politická situace na celostátní úrovni, a to co já mohu alespoň na té místní úrovni udělat je, nabídnout alternativu.

Je podle vás reálná šance, že uspějete a volby vyhrajete?

Samozřejmě, že k tomu, abychom mohli realizovat náš program a tím naplňovat naše vize, potřebujeme získat dostatečný mandát od našich voličů. Ale dvakrát jsme v Jesenici uspěli a vždy jsem plnili to, co jsme slíbili. Věřím, že jsme důvěru voličů za uplynulé roky neztratili a uspějeme i tentokrát.

 

 

Autor: Pavel Smutný