Hlavní stránka Jesenice Aktuality Městu chci nabídnout své zkušenosti, říká Iva Řehulková, druhá na kandidátce STAN

Městu chci nabídnout své zkušenosti, říká Iva Řehulková, druhá na kandidátce STAN

19. 9. 2018

Ing. arch. Iva Řehulková

- věk 46 let, 2 děti

- architektka

- předsedkyně Stavební komise Jesenice 2014 – dosud, místostarostka obce Jesenice (2014 - 2015), zastupitelka

Proč jste se rozhodla kandidovat do jesenického zastupitelstva?

Ráda bych městu, kde se svou rodinou žiji, nabídla své vzdělání a zkušenosti a pomohla mu se smysluplně a koncepčně rozvíjet a co nejlépe fungovat pro své občany. Není mi jedno, co se v našem městě děje, co se zde staví, plánuje, jak se hospodaří s pozemky i financemi.

V minulých volbách jste ale kandidovala za hnutí ANO, proč ne i tentokrát?

Ano, máte pravdu, se současnou starostkou jsme téměř sousedky a byly jsme kamarádky. Byly jsme spolu s Alexandrou Kockovou zakladatelkami místní organizace hnutí ANO. Společně jsme sestavily kandidátku pro volby v roce 2014 a s koblihami a letáky obešly celé území Jesenice. Ve volbách jsme získali 5 mandátů, tedy 5 zastupitelů za ANO. Vytvořili jsme koalici a stala jsem se místostarostkou města a předsedkyní Stavební komise města Jesenice. Když jsem vstupovala v roce 2013 do hnutí ANO, byla jiná doba. Byla jsem plná ideálů, chtěla jsem mnohé změnit k lepšímu, věřila jsem, že je to s lidmi v ANO možné. Věřila jsem morálnímu kodexu ANO. No, zřejmě jsem byla jediná. Hodně se změnilo. Vycházely na povrch různé kauzy a praktiky Andreje Babiše i dalších osobností z ANO, media začala informovat o praxi, jakým způsobem se AB chová ke konkurenci, jak likviduje celé farmy a podniky, ničí lidi i přírodu. S hnutím, které má jako lídra takového člověka, slepě a nekriticky jej podporuje, už jsem nechtěla mít nic společného. Proto jsem z ANO vystoupila.

Vystoupení z hnutí ANO je jedna věc, ale proč jste nezůstala ve vedení města? Byla jste místostarostkou, takové pozice se přece lidé hned tak nevzdávají, ne dobrovolně.

Bylo to pro mě velice těžké rozhodnutí. Práce mě bavila, měla jsem spoustu plánů a velkou chuť na nich pracovat. Nemohla jsem však souhlasit se systémem práce na úřadě i propouštěním zkušených kvalitních úředníků (k dnešnímu dni tam z nich nezbyl vůbec nikdo, pouze ti, co vykonávají tzv. přenesenou působnost státní správy, tedy s vedením města, samosprávou, spolupracují jen minimálně. Je to paní z matriky, sociální pracovnice, paní v podatelně a knihovnice). Neshodla jsem se s některými členy vedení obce, vadilo mi nedodržení základních bodů našeho programu, nedodržení našich plánů a dohody. Projekty byly zadávány bez jednotné koncepce, byl velký tlak podřídit se autoritativnímu způsobu vedení. Bylo obtížné pracovat na projektu, do kterého někdo jiný bez mého vědomí chaoticky a neodborně zasahoval, někdy jej i zrušil. Na pozici místostarostky města jsem se z těchto důvodů rozhodla koncem roku 2015 rezignovat. Následně jsem vystoupila i z koalice. Zůstala jsem sice nezařazeným, ale aktivním zastupitelem předkládajícím návrhy usnesení a řadu podnětů a připomínek ve prospěch občanů Jesenice.

A proč nyní kandidujete zrovna za Starosty a nezávislé?

Kandiduji za STAN, protože v jeho týmu cítím tvůrčí potenciál a morální kredit. Naše kandidátka je plná chytrých lidí, zkušených odborníků v různých oborech, kteří tvoří tým, jenž má chuť něco změnit, smysluplně pracovat. STAN se i na krajské a celostátní úrovni navíc liší od ostatních politických stran a hnutí tím, že je zastoupen úspěšnými starosty, kteří mají z vedení svých měst spoustu zkušeností a vědí tak, s čím se musí každá obec či město potýkat, nejsou odtrženi od reality.

Říkáte, že chcete městu nabídnout své vzdělání a zkušenosti. Jaké to jsou?

Jsem autorizovaná architektka pro architekturu a územní plánování. Mám 13 let praxe ve dvou projekčních atelierech, pracovala jsem na odboru územního plánování a regionálního rozvoje, kde jsem mimo jiné pořizovala územní plány, byla jsem zástupkyní architekta města Říčany. Později jsem pracovala jako referentka územního rozvoje pražské městské části, kde byla náplní mé práce mimo jiné tvorba strategických a plánovacích dokumentů, návrh stanovisek k výstavbě, řízení rozvojových projektů.

Jaké jsou Vaše priority, co byste chtěla prosazovat, pokud byste ve volbách uspěla?

Chci v první řadě pro Jesenici zajistit vznik kvalitního nového územního plánu. Územní plán je bez výjimky pro všechny závazný. Stavební úřad podle něj rozhoduje, investoři podle něj investují. Měl by tedy být jednoznačný a přehledný. Vzniku územního plánu ale musí předcházet především dopravní studie celého území, vyřešení klíčových dopravních problémů. Měl by být navržen systém zeleně a pěších cest, které by procházely celým územím obce. Při úvahách o rozvoji obce je nutné brát ohled na stav území a jeho možnosti, ne jen bez rozmyslu plnit či zamítat přání jednotlivých investorů a vlastníků pozemků. Návrh územního plánu by měl být veřejně diskutován, ne potají projednáván o prázdninách.

Chci pracovat na vzniku chybějícího náměstí v Jesenici. Domnívám se, že o jeho podobě je však třeba diskutovat. Výsledná podoba náměstí by měla být dohodou mezi městem, investory, občany Jesenice, s podporou nestranných odborníků. Chtěla bych takovou diskuzi podnítit a vést. Centrum Jesenice musí být vizitkou celého našeho města.

Ráda bych zavedla veřejnou diskusi ke všem důležitým záměrům v Jesenici.

Autor: Pavel Smutný