Hlavní stránka Jesenice Aktuality Čtvrtou na kandidátce STAN je Renáta Voláková. Její prioritou je životní prostředí

Čtvrtou na kandidátce STAN je Renáta Voláková. Její prioritou je životní prostředí

26. 9. 2018

Ing. Renáta Voláková

- věk: 50 let

- elektroinženýrka

- členka Sdružení občanů okolí SOKP proti hluku z dopravy, členka Komise pro životní prostředí

V roce 2014 jste v Jesenici kandidovala za Zelená pro Jesenici. Proč letos kandidujete za STAN?

V roce 2014 jsem se rozhodla kandidovat za Zelenou pro Jesenici, jelikož mojí prioritou bylo zlepšení životního prostředí (ŽP), zejména snížení hlukové zátěže Jesenice. Již na počátku tohoto volebního období a možná již před volbami došlo k příklonu zvolených zastupitelek za Zelené ke koalici s ANO a nakonec i obě zmíněné zastupitelky v letošních volbách kandidují za ANO. S tím se nemohu ztotožnit, jelikož sleduji vývoj hnutí ANO na celostátní úrovni a jeho autokratický systém řízení. Kandidátku STANu jsem zvolila, protože za ní kandidují lidé s morálním kreditem, kterým dle mého názoru skutečně jde o řešení problémů Jesenice, nikoliv jen o „PR aktivity“. Za důležité považuji také, jací lidé zastupují STAN na celostátní úrovni, považuji je za osobnosti s poměrně vysokým morálním kreditem, a to je pro mě priorita.

Zmínila jste, že priority Zelených nebyly v současné jesenické koalici naplněny. Co konkrétně se nepovedlo realizovat?

Především to bylo nesnížení hlukové zátěže a dále park mezi Zdiměřicemi a Mladíkovem. Paní starostka se k problému hluku od počátku stavěla velmi autokraticky s tím, že problém bude řešit po svém. Spolek Sdružení občanů okolí SOKP proti hluku, jehož jsem od jeho založení členem, vyvíjí konkrétní aktivity na poli spolupráce s okolními obcemi již několik let, jeho členové jsou zároveň členy komise pro ŽP. Spolek přestal dostávat i pozvánky na jednání s ŘSD/Ministerstvem dopravy s obcemi. Výsledkem těchto jednání jsou sice vládou schválené finance na protihlukové stěny, ale to je jediný výsledek za celé čtyři roky - a za ten navíc vděčíme především oné spolupráci našeho spolku se zmíněnými obcemi. Termín počátku realizace se počítá až na rok 2022, což považuji za naprosto neuspokojivé.

Paní starostka odmítla dokonce prosazovat usnesení Jesenice o snížení rychlosti kamionů v noci a zaslala toto usnesení Ministerstvu dopravy pouze na vědomí. Zcela nechápu, jak se může takto chovat starosta obce, kde hluková úroveň dosahuje v noci hodnot, kterou světová zdravotnická organizace WHO hodnotí jako rizikovou pro zdraví lidí a kde žije tolik mladých lidí, kteří budou jednou nést následky na zdraví. V tomto kontextu se mi zdá volební heslo ANO „Jesenice Náš domov“ výsměchem občanům. Pro mě osobně je nepředstavitelné budovat někomu domov takový, že skončí se zdravotními problémy a nechtít uplatňovat existující řešení známá ze zahraničí.

V neposlední řadě vidím i velké mezery v práci v dopravní komisi, kdy jsme například na základě bodu programu Zelených plánovali konkrétní projekt na zpomalovací prvky v obci, který ale ani po třech letech nedospěl do stádia realizace. Já osobně jsem se přesvědčila, že Rada obce a paní starostka si z práce komisí města dělá jen „dobrý den“.

Zmínila jste, že omezení rychlosti kamionové dopravy v noci je opatření užívané v zahraničí. Kde se například používá?

Toto opatření platí např. v Rakousku v celé dálniční síti, ale i na některých úsecích např. kolem Mnichova, tedy země, která jinak rychlost vůbec neomezuje. Snížením rychlosti kamionů na 60 km/h v noci přitom lze velmi účinně tlumit hlukovou zátěž, neboť snížení rychlosti o 15km/h znamená snížení emise hluku o 3dB, tedy jeho poloviční úroveň – jako by počet vozidel byl poloviční, což myslím stojí minimálně za úsilí takové omezení implementovat po vzoru zahraničí – viz obrázek níže.

Proč vás tolik zaujalo téma životního prostředí?

Protože mám pocit, že se s tím v Čechách zaobíráme jen „okrajově“ a toto je potřeba změnit. Už v roce 2000, kdy jsem dva roky pracovala v Německu, jsem si všimla jejich rozdílného vnímání prostředí, ve kterém žijí. Úroveň myšlení v tomto ohledu již tehdy byla velmi vysoká. Nebyla jsem ani tak „unešená“ výběrem zboží, které tehdy přeci jen o hodně převyšovalo to české, ale byla jsem překvapená způsobem myšlení lidí, kteří neváhali dojíždět např. na kole do práce za každého počasí kvůli šetření ŽP. Ve všech ohledech myšlení bylo znát, že si ŽP hodně cení.

Životní prostředí totiž není jen budování zelených ploch, parků a údržba zeleně. To považuji za základ, ale také v jaké úrovni hluku a emisí žijeme, světelné znečištění apod. Ve všem je potřeba dělat maximum, protože životní prostředí a zdraví vůbec je ta nejvyšší hodnota, kterou máme. Nechápu, proč u nás je pořád nějaká zvláštní potřeba zdůrazňovat prioritně jen ekonomické a finanční parametry. To je ten rozdíl mezi Německem a námi, který jsme v myšlení zatím vůbec nedohnali. Podíváme-li se např. na úroveň protihlukových opatření, je ten rozdíl tristní. Na tomto je potřeba hodně zapracovat.

V Jesenici opět kandidují Zelení bez původních zastupitelek? Co říkáte jejich kandidátce?

Na jejich kandidátce je dost schopných osobností a bylo by mi potěšením s nimi spolupracovat. Jejich letošní výsledek nedokáži odhadnout, ale samozřejmě aťˇ bude jakýkoli, pevně doufám, že budou mít na výběr koalici s demokratičtějšími subjekty, než je hnutí ANO, aby mohli svůj program naplno a demokraticky prosadit. My jako STAN bychom se k jejich programu určitě zachovali velmi vstřícně.

Jaké téma kromě životního prostředí považujete za důležité?

Myslím, že všechna témata jsou důležitá. Každý z nás si vybral pod dohled to, které je mu nejbližší a má v nich nejvíce zkušeností. Vytrhnout jedno a neřešit druhé by byla chyba. Nemůžeme plánovat novou školu a počítat se zázemím pro bydlení rodin s dětmi a zároveň se „smířit“ s tím, že nám nad hlavou vybudují dálniční uzel mezinárodní dopravy kamionů.

Každé téma je důležité i to zdánlivě „malé“. Mě osobně nadchla např. myšlenka jednoho z našich kandidátů založit v Jesenici skautský oddíl. Osobně jsem nemohla jako dítě takový oddíl navštěvovat, ale vím, jaký vliv měla skautská výchova na mého otce. Rozhodně proto této myšlence fandím. Je to jeden ze způsobů, jak vrátit zpět hodnoty jako je morálka, smysl pro odpovědnost, dodržování slibů, etické hodnoty apod. …

Autor: Pavel Smutný


Mohlo by vás také zajímat

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Malotřídka v Dolních Studénkách nadchla i ministra Beka

Mohlo by vás také zajímat

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Malotřídka v Dolních Studénkách nadchla i ministra Beka