Hlavní stránka Info a média Výstupy z médií Volební období poslaneckého klubu STAN je za polovinou

Volební období poslaneckého klubu STAN je za polovinou

13. 12. 2019

Jan Farský bilancuje 2 roky v Poslanecké sněmovně.

Volební období poslaneckého klubu STAN je za polovinou

Volební období poslaneckého klubu STAN je za polovinou

Jak bys ty 2 roky zhodnotil?

Po počátečním rozběhu si každý poslanec našel svoje téma, svoji oblast. Na prvním místě bych uvedl Věru Kovářovou, která exceluje v interpelacích, ale taky jako jedna z mála opozičních poslankyň a poslanců dokáže prosadit pozměňovací návrhy i celé zákony. Odvádí obrovskou práci kolem rozpočtu, ale stala se i jakousi „starostovskou ombudsmankou“, která pomáhá řešit některé problémy, které obtěžují naše obce. Jana Krutáková se vrhla na problematiku zemědělství a ochrany životního prostředí. Připravila balíček proti suchu, který relativně jednoduchými opatřeními pomáhá udržet vodu v krajině a zvýhodňuje odpovědné hospodaření proti intenzivnímu vyčerpávání půdy. Vít Rakušan spustil projekt vyhledávání Absurdit, kterých v našem právním řádu není zrovna málo, a soubor opatření vyústil v balíček pro jednodušší stát. Věnuje se také bezpečnostním otázkám. Petr Gazdík dává dohromady nutné změny našeho vzdělávacího systému, aby fungoval i pro výzvy 21. století. Já se věnuji pomoci lidem v dluhových pastech, zastavování nezákonných exekucí, pomoci regionům posílením například relokací ústředních úřadů do krajských měst.

Je náročné fungovat jako malý klub o 6 poslancích? Jaké jsou výhody a nevýhody malého klubu?

Je to hrozně náročné. Když má klub 78 poslanců, rozdělí si práci na 78 dílů. Když má klub 6 poslanců, rozdělí si stejný objem práce jen na 6 dílů. A tak se každý musíme účastnit jednání několika výborů, máme několikanásobně více zákonů na starosti. Výhodou je snad jen to, že jsme malá parta a máme tak k sobě blíže a na sebe více času...

Jaká je atmosféra ve Sněmovně? Dokážete spolupracovat s ostatními stranami, nebo jste tam spíše na nože? Máš sympatie i k některým lidem z jiných stran?

Pokud chceme něco prosadit, spolupracovat musíme. S některými je to radost, s některými náročné, s některými nepříjemné. Ale to je naše práce. A sympatie k lidem z jiných stran? V tom stranická linie až tak nerozděluje. 

Jaké jsou výzvy do konce volebního období? Máte představu, co všechno byste ještě chtěli změnit?

Obrátit pozornost k regionům. To, jak se otevírají nůžky mezi kvalitou života a možnostmi v centru v porovnání s regiony, je neudržitelné a do budoucna nebezpečné. Dále budeme podporovat vzdělání, jako nejlepší investici do budoucnosti. Prosadíme odpovědnost úředníků za jejich rozhodování. Pokusíme se prosadit korespondenční hlasování a také snížení věkové hranice volebního práva na 16 let. Zastavíme praxi energetických šmejdů. Určitě budeme pracovat na pomoci lidem v dluhové pasti. Lidem, kteří jsou vyloučeni ze společnosti a kteří nemají žádnou naději. Zároveň brzy podáme i tzv. balíček pro jednodušší stát, který obsahuje několik jednoduchých novel, které ale ve výsledku usnadní život občanům. Připravujeme též balíček proti suchu, který jde ruku v ruce s naší iniciativou 1000 a 1 cesta pro kraj