Hlavní stránka Info a média Výstupy z médií Radim Sršeň: Chceme posílit personální kapacity a do předsednictví v Radě EU zapojit občany i samosprávy

Radim Sršeň: Chceme posílit personální kapacity a do předsednictví v Radě EU zapojit občany i samosprávy

19. 7. 2021

Radim Sršeň, zástupce koalice Pirátů a Starostů ve vládním týmu odpovídá na dotazy k předsednictví České republiky v Radě EU, které nás čeká v roce 2022. 

Radim Sršeň: Chceme posílit personální kapacity a do předsednictví v Radě EU zapojit občany i samosprávy

Radim Sršeň: Chceme posílit personální kapacity a do předsednictví v Radě EU zapojit občany i samosprávy

Jak vnímáte předsednictví Česka v Radě EU? Co pro Vás znamená?

Předsednictví je unikátní příležitost, která přichází jednou za 14 let a umožňuje nastolovat celoevropská témata a výrazně prosazovat naše zájmy v EU. Zároveň se jedná o vizitku každého z členských států. Během historicky prvního předsednictví, během kterého padla vláda, se nám příliš nepodařilo "Evropě to osladit", pevně doufám, že druhou příležitost již zvládneme o mnoho lépe a ukážeme, co země Jiřího z Poděbrad, otce evropské myšlenky, dokáže. 

Jak hodnotíte současné přípravy vlády na předsednictví? 

Stávající přípravy ČR na předsednictví nás poměrně výrazně znepokojují. Zásadním problémem je personální poddimenzovanost, v tuto chvíli je to cca 50 lidí podstav pod průměrem posledních předsednictví obdobně velkých i menších zemí. S počtem lidí samozřejmě souvisí možnost aktivně řešit agendy a témata, zároveň se zodpovědně věnovat legislativě, kterou legislativní proces EU vyplodí. Tady již máme poměrně podrobný přehled, co nás čeká a jaké budou personální nároky to se ctí zvládnout. Nejsme pro žádné bohapusté rozhazování, ale každá koruna investovaná do předsednictví se nám mnohonásobně vrátí a pevně doufáme, že se nám rozpočet předsednictví i personální stránku podaří navýšit.

Podobu předsednictví hodně ovlivňuje sama vláda. Pokud by Vaše koalice podzimní volby vyhrála, na co byste se s ohledem na předsednictví zaměřili? 

Bude velmi záležet především na tom, kdy nová vláda vznikne, spousta věcí je totiž v běhu již nyní a každá změna vyžaduje určitý čas, včetně přípravy pracovníků, kteří se na předsednictví budou podílet. V ideálním případě bychom rádi posílili personální kapacity a daleko více do předsednictví zapojili občany, města, obce, kraje, neziskové organizace, zároveň plánované předsednické akce dostali do regionů, s tím se bohužel v současnosti příliš nepočítá. Připravujeme v této souvislosti různé scénáře od toho nejideálnějšího po ten nejkrizovější, snažíme se připravovat na předsednictví naše případné kandidáty na posty ministrů a plánujeme mj. i v zájmu co nejlepšího zvládnutí předsednictví vytvořit nové ministerstvo pro záležitosti EU. Potřeba konzistentního postoje vůči EU a podstatně lepší schopnost prosazovat české zájmy na půdě EU je ostatně nutná i bez ohledu na předsednictví, "my" jsme Evropa.

Jaké jsou Vaše priority? 

Témata jsou do značné míry daná legislativním cyklem EU, zároveň se myslím poměrně dobře propojují s našimi prioritami. Ve volebním programu máme dokonce samostatný bod věnován předsednictví a již od začátku tohoto roku funguje také Pirátsko-Starostovská odborná pracovní skupina k předsednictví. K hlavním prioritám patří obnova po pandemii, digitalizace, životní prostředí a účinná politika rozvoje regionů a subsidiarity. Zároveň bychom rádi prohloubili vztahy se státy EU s důrazem mj. na přeshraniční spolupráci  a obnovili vnímání Česka jako spolehlivého a zodpovědného partnera. V neposlední řadě bychom chtěli předsednictví využít  k osvětě a budování lepšího obrazu EU v ČR, resp. vyvracení nejrůznějších mýtů. Tady se spojení Pirátů a Starostů jeví jako skvělá platforma dosáhnout na všechny skupiny obyvatel od mladých až po obyvatele nejmenších vísek v pohraničí, rádi bychom širokou veřejnost zapojili již nyní také do debaty o budoucnosti Evropy, která bude vrcholit těsně před začátkem našeho předsednictví.

Autor: Tomáš Pergl