Hlavní stránka Info a média Výstupy z médií Petr Letocha: Málo kvalitních IT pracovníků v NÚKIBu je problém, musíme najít řešení, jak udržet úřad mzdově konkurenceschopný

Petr Letocha: Málo kvalitních IT pracovníků v NÚKIBu je problém, musíme najít řešení, jak udržet úřad mzdově konkurenceschopný

16. 2. 2022

Petr Letocha: Málo kvalitních IT pracovníků v NÚKIBu je problém, musíme najít řešení, jak udržet úřad mzdově konkurenceschopný

Petr Letocha: Málo kvalitních IT pracovníků v NÚKIBu je problém, musíme najít řešení, jak udržet úřad mzdově konkurenceschopný

I v roce 2022 se bude nejen ČR potýkat s kybernetickými hrozbami. Disponuje podle Vás ČR dostatečnými nástroji na eliminaci těchto hrozeb?

Kybernetické hrozby se neustále vyvíjejí a tak úplná eliminace hrozeb není možná. Logicky tak máme jisté rezervy a kybernetičtí útočníci jsou vždy o krok napřed. V boji s kybernetickým zločinem jsme však na dobré cestě.

Předsedáte Stálé komisi pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Její ředitel Karel Řehka poukázal mimo jiné na nedostatek personálu ve svém úřadu. Jak znepokojující je pro Vás tato skutečnost a jakými prostředky chcete zjednat nápravu?

Nedostatek kvalitních IT pracovníků, zejména v této oblasti, je bohužel dlouhodobý problém. S panem ředitelem jsem o tom mluvil a nejedná se o akutní stav, který by ovlivnil chod úřadu. Je to téma, o kterém jsme již začali vážně diskutovat. Musíme hledat zejména řešení, jak udržet úřad mzdově konkurenceschopný v odborných oblastech na trhu práce.

Poslanecká sněmovna bude projednávat vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Jaké klíčové změny novela přináší?

Jedná se o adaptaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA („Agentuře Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost“), o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií. Návrh zákona obsahuje adaptační novelizaci zákona, jehož lhůta pro adaptaci českého právního řádu uplynula dne 28. června 2021, proto byl navržen postup podle § 90 odst. 2 JŘ, tedy schválení v prvním čtení.

Ovlivní zásadním způsobem novela zákona fungování NÚKIBu ve věcné či personální rovině?

Protože jde skutečně o adaptaci směrnice EU, věcně ani personálně NÚKIB neovlivní.

 

Rozhovor byl publikován na webu Security Magazín