Hlavní stránka Info a média Výstupy z médií Martin Hájek: Školství musíme osvobodit od byrokracie a vrátit mu prestiž

Martin Hájek: Školství musíme osvobodit od byrokracie a vrátit mu prestiž

26. 9. 2021

Martin Hájek je starostou obce Radějov na Strážnicku. Jako bývalý učitel a ředitel má ambici reformovat české základní školství, aktuálně je sedmičkou na kandidátce Pirátů a Starostů do Poslanecké sněmovny.

Martin Hájek: Školství musíme osvobodit od byrokracie a vrátit mu prestiž

Martin Hájek: Školství musíme osvobodit od byrokracie a vrátit mu prestiž

Často, a hlavně před volbami, se mluví o tom, že je potřeba reformovat české školství. Co je jeho největším problémem?

Největším problémem je zahlcenost. Množstvím učiva, počtem žáků ve třídách, papírováním, informacemi, pokyny a nařízeními. A jejich neustálými změnami. Jako bývalý učitel a ředitel školy jsem si na vlastní kůži trpce vyzkoušel, jak zastaralé metody, nekonečná byrokracie a politické hry mají často přednost před opravdovým rozvojem a budoucností našich dětí.

Je situace v čase horší? Jak byste porovnal své začátky s okamžikem, kdy jste jako ředitel školu opouštěl?

Když jsem začínal na základní škole v Radějově, paní ředitelka toho tolik neměla a mohla se věnovat především učení. Bylo to ještě v době existence okresních školských úřadů, které zpracovaly většinu agendy. Krátce nato ale došlo ke sloučení základní a mateřské školy, a ještě se zrušily školské úřady. Celá agenda přešla na školy, nikdo moc nevěděl, co má dělat, dost jsme tápali. I tak mi to ale jako řediteli zabralo za den hodinu, maximálně dvě. Zbytek času jsem mohl učit. Po osmi letech, kdy jsem skončil, a myslím že jsem byl zkušený ředitel, mi samotné ředitelování bralo zhruba šest hodin denně.

Kandidujete do Poslanecké sněmovny. Představme si, že jste zvolen a máte možnost cokoliv změnit. Co by bylo jinak?

Učitelům bych ulevil odstraněním zbytečné byrokracie a upravil zákonné normy tak, aby v nich měli oporu. Změnil bych také rámcové vzdělávací programy základních škol, aby se méně orientovaly na výuku faktických vědomostí a spíše se zaměřily na správné porozumění textu, práci s informacemi, hledání řešení, na rozvoj praktických dovedností a na manuální zručnosti, která zoufale chybí. Rád bych prosadil, aby školy lépe připravovaly žáky a studenty na život, a díky tomu by mohli snáze najít uplatnění v moderní společnosti. Ideální by rovněž bylo snížit počty žáků ve třídách.

Jedním z hlavních bodů programu Pirátů a Starostů je konec plýtvání veřejnými zdroji a snížení zadlužení státu. Jak v posledních letech hospodaříte ve vaší obci?

I přes nemalé investice se snažíme držet vyrovnaný rozpočet, i když v minulém a letošním roce jsme museli sáhnout do rezerv.  Dluh z výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod jsme již splatili a teď šetříme na další větší akce, třeba na výstavbu bytů pro seniory. Myslím, že by se stát mohl od obcí a od jejich starostů učit, jak zodpovědně hospodařit.

V čem je starostenská zkušenost tak specifická?

Myslím, že jde hlavně o schopnost naslouchat. Být autoritou totiž neznamená jen mít moc, ale také mít velkou zodpovědnost. Vůči žákům, občanům, přátelům a vlastně vůči celé společnosti. Věřím, že každý politik by měl být právě jako starosta. Stmelovat občany, zlepšovat jejich životy, vytvářet jim prostor pro spolupráci, tvorbu komunit a podnikání.

Proč vlastně jako úspěšný starosta kandidujete do sněmovny?

Nejsem člověk, který by se někam tlačil, v Radějově jsem spokojený. Mám ale už dost toho, co se u nás děje a co všechno současné vládě prochází, jak funguje stát, jak nás zbytečně zadlužuje… už je to pro mě neúnosné. Ale nerad jen nečinně přihlížím, kritizuji, nebo si stěžuji. Proto jsem vděčný za možnost kandidovat za STAN na společné kandidátce s Piráty a snad i něco změnit. Chci vrátit naší zemi budoucnost.

Autor: Filip Reinöhl