Hlavní stránka Info a média Výstupy z médií Jan Berki: Cesta obyčejného člověka k politice

Jan Berki: Cesta obyčejného člověka k politice

26. 9. 2021

Pojďme si chvilku povídat s Janem Berkim, učitelem, skautem, zastupitelem a kandidátem za koalici Pirátů a Starostů v Libereckém kraji.

Jan Berki: Cesta obyčejného člověka k politice

Jan Berki: Cesta obyčejného člověka k politice

Profesí jste pedagog. Bylo to vysněné povolání? Nelitujete, že jste se nedal na jinou dráhu?

Asi mám štěstí, protože se mi splnil sen. Vždycky jsem chtěl učit. I když tomu tak nějak shoda náhod chtěla, že jsem nevystudoval historii. Mými předměty se nakonec staly matematika a informatika. V současné době mám zase štěstí, neboť mohu pomáhat studentkám  a studentům objevovat krásy tohoto povolání.

Co pro Vás jako učitele bylo největší výzvou?

Překonat ten mladický pocit, že vím všechno nejlépe. Přejít z poučovatele do role průvodce a partnera. Ale to víte, že mi to občas pořád „ujede“. Snažím se ale pořád učit se novým věcem, být lepším. Takovou aktuální výzvou posledních let byla snaha napsat s kolegyní učební materiál, který by pomáhal ostatním s výukou tzv. nové informatiky na základních školách. Snažili jsme se nejen „nasvítit“ nový obsah, ale přinést inspiraci pro konkrétní aktivity do hodin, které by byly založeny na diskusi, hře a objevování. V letošním roce získaly naše dva materiály i doložku ministerstva.

Jak se tedy z učitele stává politik?

Postupně a to je důležité. Je potřeba mít čas se to učit. Do jisté míry mě na to připravila i moje činnost v Junáku, kde jsem zastupoval Liberecký kraj v Náčelnictvu. To je taková obdoba skautská jednokomorového parlamentu. Další zkušenost jsem získal jako předseda nejprve fakultního a následně univerzitního akademického senátu. Tam potřebujete již nejen vize, ale také diplomacii. V neposlední řadě jsem druhé volební období zastupitelem našeho krásného krajského města. I tam se věnuji otázkám vzdělávání, ale také se snažím podpořit zapojování veřejnosti do správy města.

Skautujete ještě?

V průběhu roku se stihnu věnovat maximálně lektorování na skautských kurzech. V létě ale jezdím se svým původním oddílem na tábor. Jsem moc rád, že mě současné vedoucí oddílu s sebou berou a že jim mohu být i nápomocný. A vždycky doufám, že jim do toho moc „nekecám“ (smích).

Ale zpět k politice. Co říkáte na koalici, kterou Starostové vytvořili s Piráty?

Když s touto myšlenkou tehdy Vítek Rakušan přijel na setkání Starostů pro Liberecký kraj, přišlo mi to jako velmi zajímavý nápad. Benefity jsem v tom viděl dva. Jednak toto spojenectví mohlo vést k vzájemné inspiraci, jednak to mohlo ulehčit voličům rozhodování, aby neměli strach, že jejich hlasy propadnou. Vždyť se aktuálně jasně volalo po spojování sil, nikoli jejich tříštění.

A jak vidíte tuto koalici nyní?

Dostal jsem se za Starosty do expertního týmu, který připravoval pro otázky vzdělávání body našeho společného programu. Diskuse byly velmi věcné a podnětné. Z jaké je kdo strany, nehrálo žádnou roli. Obdobnou zkušenost měli kolegové a kolegyně i z jiných týmů. I to je jeden z důvodů, proč je náš společný program tak kvalitní, propracovaný a promyšlený. Snoubí se v něm energie a zkušenost. Vyhovuje mi, že jsou Piráti zvyklí diskutovat, a to věcně a na základě dat a relevantních informací. Mrzí mě, že na ně někteří političtí konkurenti kydají špínu, navíc pomocí lží a dezinformací. Já si pořád myslím, že je to spojení logické a že přináší naději pro budoucnost, naději na zodpovědnější a otevřenější vedení státu. Lidé se nemusí bát volit naši společnou kandidátku.

A na závěr nám řekněte, jaký citát máte rád, který se hodí pro člověka vstupujícího do politiky nebo již v ní působícího?

Tak je pravdou, že mě napadá několik citátů Cimrmana, které by se hodily. Použiji ale moudrá slova Alberta Einsteina: „Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“

Děkuji za rozhovor.

Já děkuji a prosím všechny, aby si našli 8. nebo 9. října chvíli času a udělali si procházku do volební místnosti.

Autor: Tomáš Pergl